Bilden av en stad med studentbostadsbrist på väg att ändras

Bilden av att studentbostadsfrågan är ett hopplöst fall i Stockholm håller på att ändras. Det har under en allt för lång tid funnits en brist på studentbostäder i hela länet, men sedan valet 2010 har vi totalt 6150 studentbostäder som byggts eller som planeras byggas i Stockholm. Av dessa står 405 bostäder klara och ytterligare 1771 lägenheter är redan i olika stadier av byggprocessen.

På stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)hemsida kan du följa utveckling av studentbostadsbyggandet samt få information om de cirka 4000 studentbostäderna som nu också behandlas i pågående detaljplanearbeten.

Det stora planerade tillskottet av studentlägenheter både uppmärksammades och välkomnades av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, i sitt nyhetsbrev för april under rubriken ”Det planeras för fullt!”. Rubriken är passande för det är precis vad det görs.

Studentbostadsfrågan är viktig i vårt arbete att göra Stockholm till en av de främsta studenthuvudstäder. Likaså behovet av forskarlägenheter, vilket det också blir ett stort tillskott av när nya studentstaden Albano växer fram med över 1 000 student- och forskarlägenheter.  Läs gärna mer om nya studentstaden Albano här.

Till höger: visionsbild av studentbostadsområdet i nya studentstaden Albano

Värt att notera är att vi i Stockholm inte bara arbetar med nyproduktion, utan även med ombyggnationer av existerande byggnader. Detta är något som tyvärr lätt kommer bort i studentbostadsdiskussionen. Ett aktuellt exempel är den planerade ombyggnationen av S:t Görans gymnasium på centrala Kungsholmen, vilken tar tillvara på en existerande byggnad i centralt läge på bästa sätt till glädje för kommande studenter.

Ta gärna del av förra veckans nyhetsbrev där studentfrågan var i fokus här.

Utbildning är nyckeln till fortsatt tillväxt – Mitt veckobrev v.10

Kvalificerad arbetskraft Stockholms styrka

Det finns fler orsaker till varför Stockholm har klarat sig väl under både den globala finanskrisen och den pågående ekonomiska turbulensen inom EU. En anledning är förstås finansiellt ansvarstagande. En annan stor bidragande faktor är utbudet av den kvalificerade arbetskraften som finns i Stockholm inom stabila och växande branscher. Utbildning samt möjligheten att locka utländska experter till Stockholm är nyckeln till denna framgång. Vi ser nu en ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och Stockholms tillväxt är beroende av att vi kan tillgodose dagens och morgondagens efterfrågan. För att behålla stadens starka ställning krävs politiskt ledarskap och gott samarbete mellan näringsliv och akademierna.

Stockholm behöver fler med IT-utbildning

Inom IT-klustret Kista Science City pågår det löpande samarbete mellan gymnasieskola, universitet och näringslivet. Och i dag är det Future Friday i Kista, en inspirationsdag som ska visa gymnasielever möjligheterna som öppnar sig med en utbildning inom IT. På arbetsmarknaden finns det nu en stor efterfrågan på civilingenjörer inom elektronik/datateknik samt programmerare och systemvetare. Efterfrågan förväntas öka ytterligare. Klustersamarbetet i Kista och dagar som Future Friday är därför otroligt viktigt för att Stockholm ska behålla sin ledande position inom IT och andra specialistområden. Därför arbetar staden aktivt för att skapa nya kluster och under måndagens kommunfullmäktige togs ett viktigt beslut om vad som börjat kallas för Vetenskapsstaden. 

Bilden ovan en visionsbild av nya studentstaden i Albano


Nav i Vetenskapsstaden

Beslutet som togs vid måndagens kommunfullmäktige var det tredje och sista ärendet angående utbyggnaden i Albano. I praktiken kommer Albano bli en studentstad med 1 000 student- och forskarbostäder samt 100 000 kvm högskolelokaler. Med en strategisk placering mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och det blivande LifeScience-klustret i Hagastaden blir Albano ett naturligt nav i morgondagens Vetenskapsstad. Måndagens beslut var otroligt viktigt då Stockholm stad fortsättningsvis måste göra sitt yttersta för att attrahera såväl svenska som internationella studenter. Genom satsningen i Albano bidrar vi till att skapa en gynnsam miljö för studenter och forskare. Precis vad Stockholm behöver för att stärka sin ställning.

Veckans blogg

8 mars

Stockholms stads bokslut för 2012 visar ett Stockholm som jobbar

Hornsbergs strandpark – ett prisat inslag i stadsbilden

Stockholms stads stadsdirektör är ”välfärdens viktigaste kvinna”

Staden växer – med bostäder och studentsatsningar

Premiärminister Yingluck Shinawatra på besök

Välkomnad rapport för högre kvalité inom välfärden

Kulturtanken

Idag gratulerar vi professor Sara Danius som blir ny ledamot i Svenska Akademin, där hon ersätter Knut Ahnlund som avled förra året. Gratulationerna kan utsträckas även till Södertörns högskola där Sara Danius är verksam som professor i estetik. Enligt Svenska Dagbladet har hennes forskning behandlat bl.a. Marcel Proust, James Joyce och Gustave Flaubert

 

Trevlig helg!