M tar på sig ledartröjan för fler studentbostäder

I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa om att Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé och bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm föreslår ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan. Detta är mycket välkommet då det idag tar allt för lång tid från det att beslut om nya studentbostäder fattas till dess att studenter i behov av bostad kan flytta in.
Sedan valet 2010 har vi inom Alliansen i Stockholm stad fattat beslut om hela 7 500 studentbostäder. En lägesrapport om dessa bostäder kan du ta del av på stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) hemsida här. Det är påfrestande att vårt offensiva arbeta för fler studentbostäder fastnar i dagens system. Av dessa 7 500 studentbostäder har nämligen bara 750 blivit inflyttningsklara vilket är på tok för lite. Jag välkomnar därför i allra högsta grad ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan.

Det är tre konkreta förslag som Tobé och Öholm i dag presenterade för en ny svensk studentbostadsmarknad. Första förslaget går ut på att Statliga Akademiska hus ska få i uppdrag att förmedla och eventuellt även bygga studentbostäder. Det andra förslaget är att lärosätena i större utsträckning också ska kunna förmedla studentbostäder, något som i dag bara är tillåtet med dispens. Och det sista förslaget, och kanske det viktigaste, går ut på att göra det lättare att bygga studentbostäder. Här handlar det om allt från att se över minimumkravet på storlekar till vilka platser som bostäderna ska kunna byggas. Norge lyft som ett bra exempel på hur detta kan gå till och det gläder mig att Moderaterna har tagit på sig ledartröjan för en ny svensk studentbostadsmarknad.

Bilden av en stad med studentbostadsbrist på väg att ändras

Bilden av att studentbostadsfrågan är ett hopplöst fall i Stockholm håller på att ändras. Det har under en allt för lång tid funnits en brist på studentbostäder i hela länet, men sedan valet 2010 har vi totalt 6150 studentbostäder som byggts eller som planeras byggas i Stockholm. Av dessa står 405 bostäder klara och ytterligare 1771 lägenheter är redan i olika stadier av byggprocessen.

På stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)hemsida kan du följa utveckling av studentbostadsbyggandet samt få information om de cirka 4000 studentbostäderna som nu också behandlas i pågående detaljplanearbeten.

Det stora planerade tillskottet av studentlägenheter både uppmärksammades och välkomnades av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, i sitt nyhetsbrev för april under rubriken ”Det planeras för fullt!”. Rubriken är passande för det är precis vad det görs.

Studentbostadsfrågan är viktig i vårt arbete att göra Stockholm till en av de främsta studenthuvudstäder. Likaså behovet av forskarlägenheter, vilket det också blir ett stort tillskott av när nya studentstaden Albano växer fram med över 1 000 student- och forskarlägenheter.  Läs gärna mer om nya studentstaden Albano här.

Till höger: visionsbild av studentbostadsområdet i nya studentstaden Albano

Värt att notera är att vi i Stockholm inte bara arbetar med nyproduktion, utan även med ombyggnationer av existerande byggnader. Detta är något som tyvärr lätt kommer bort i studentbostadsdiskussionen. Ett aktuellt exempel är den planerade ombyggnationen av S:t Görans gymnasium på centrala Kungsholmen, vilken tar tillvara på en existerande byggnad i centralt läge på bästa sätt till glädje för kommande studenter.

Ta gärna del av förra veckans nyhetsbrev där studentfrågan var i fokus här.

Stockholm stärker sin ställning som Sveriges universitetshuvudstad – Mitt veckobrev v. 15

Stockholm är med sina akademier och cirka 75 000 studenter – motsvarande 20 procent av alla studenter i Sverige – Sveriges universitetshuvudstad. Stockholms högskolor och universitet håller hög kvalité och har ett välförtjänt gott anseende i såväl landet som internationellt. Så många som en fjärdedel av Sveriges professorer och en tredjedel av landets forskarstudenter väljer att vara verksamma i just Stockholm.

Kunskap är vägen framåt
Stockholms ställning som universitetshuvudstad är viktig ur flera aspekter. Det ger oss möjlighet att möta framtidens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft samtidigt som studenterna utgör en ovärderlig resurs för en kunskapsintensiv tillväxtregion som Stockholm. Med ökad konkurrens från omvärlden behöver vi dock kapacitet för ännu fler studenter, gästföreläsare och forskare. Därför har vi i Stockholms stad tagit steg för att utveckla Stockholm som kunskaps- och universitetshuvudstad. Ett gott exempel på vad detta betyder för jobben är kunskapsklustret Kista. Där har antalet sysselsatta vuxit med 20 procent sedan år 2000, att jämföra med rikssnittet 6 procent.

6150 studentbostäder på gång
Visionsbild: Albanovägen, källa Stadsbyggnadskontoret

Vi har, som jag tidigare skrivit om, fattat beslut om att bygga en studentstad vid Albano. Där kommer ett nytt campus och 1 000 nya student- och forskarlägenheter stå i centrum. Förutom närhet till Stockholms Universitet, KTH och Karolinska Institutet kommer den nya studentstaden vara lättillgänglig till det forskningskluster som nu också byggs i Hagastaden.

Med dessa student- och forskarlägenheter har staden färdigställt eller antagit planer för totalt 6150 studentbostäder. Det är viktiga steg mot att förse stadens studenter med goda boendemöjligheter, men med Stockholms tillväxttakt behövs mer än så. Därför pågår ett intensivt arbete med ytterligare projekt och markanvisningar. I veckan rapporterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) om 350 nya studentbostäder inne på KTH Campus, vars planarbete nu inleds. Det är en del i att utveckla campusområdet och göra det än mer attraktivt.

Visionsbild: studentbostäder KTH, Einar Mattson och Semrén & Månsson

Stockholm planerar attraktivt även för våra äldre
Stockholms tillväxttakt är hög och allt fler kallar sig stockholmare. År 2024 räknar vi numera med att Stockholm kommer att vara en miljonstad. Det är med andra ord inte bara studenter och forskare Stockholm ska tillgodose behoven för, även äldre utgör en stor och viktig grupp.

Som ett led i att ta fram attraktiva, trivsamma och unika boendemiljöer för äldre har ett av stadens bolag, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, utlyst en tävling på temat. Vinnaren presenterades i veckan av borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i Micasa Fastigheter.

Illustration: White Arkitekter, Göteborg

Det vinnande bidraget  Meningsfullt -vars innegård visas ovan- lyckades övertyga med både nyskapande och vacker gestaltning kombinerat med en integration av tekniska framsteg på området. Genom initiativ som detta stimulerar och utvecklar vi framtagandet av boendemiljöer anpassade till stockholmarnas framtida vård- och omsorgsbehov. Det är ett viktigt led i att göra Stockholm attraktivt och tillgängligt. På så vis kan alla våra invånare ges livskvalitet. Vår utmaning består inte bara i att planera för här och nu, utan vi har även en skyldighet att ta höjd för framtidens behov.

Veckans blogg
Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm
Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar
Positivt med ökat utbud på bostadsmarknaden
Birgitta Holm
Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

Trevlig helg!

Utvecklingen av Stockholm går framåt – mitt veckobrev v.7

I veckan presenterade alliansen i Stockholms stad ett förslag om att flytta 1100 av stadens arbetsplatser från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden. Förslaget innebär att sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder kan byggas på Kungsholmen och i Söderstaden.

Fler bostäder och arbetsplatser skapas
Resultatet av flytten blir 1 000 nya bostäder i attraktiva lägen samtidigt som den strategiska stadsutvecklingen fortsätter. Fler bostäder i City och fler arbetsplatser och kontor utanför citykärnan lyder devisen. Tomten invid Klara sjö, där Tekniska nämndhuset idag står, har stor potential tack vare både det centrala och det natursköna läget. Samtidigt som bostäder kan byggas tillskapas totalt 1800 nya arbetsplatser i Söderstaden. Området är expansivt och byggs utifrån tanken om en blandad stadsdel innehållandes kontor, bostäder, handel, evenemang och kultur.

Söderstaden växer fram
Tanken med flytten av förvaltningarna från Tekniska nämndhuset till Söderstaden är inte minst att skapa bättre lokaler, både för stadens invånare och våra medarbetare. Dagens lokaler i huset från 1960-talet har inte optimala lösningar för ett modernt arbetssätt. Detta löser vi genom nybyggnation i Söderstaden. Nedan visas en visionsskiss som ger en idé om hur framtiden kan komma att se ut för medarbetare och besökare till våra tekniska förvaltningar.

Medvetna steg mot fler arbetsplatser utanför City
För några veckor sedan presenterade vi en omfattande flytt av stadens förvaltningar till våra ytterstadsområden. Även om denna veckas flyttnyhet har en annorlunda vinkel kan den ses i samma ljus. Genom att skapa möjligheter till arbetsplatser utanför City ser vi till att förflytta liv och rörelse till dessa områden. Konceptet är välkommet. Vi behöver människor som arbetar, handlar, lunchar och rör sig i alla stadens delar. Här går Stockholms stad i bräschen och vi uppmanar inte minst Regeringen att följa i våra fotspår. Här finns stor potential till mereffekter, för både förvaltningar och ytterstadsområden.

Studentbostäder
Den som vill läsa mer om de 5430 studentlägenheter som är på gång kan läsa stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius blogg, där alla projekten och deras status i beslutsprocessen finns listade.

Veckans blogg
En välkomnad skoldebatt
Nya bostäder och arbetsplatser möjliggörs i Stockholm
Arbetslinjen viktig för att vända konjunkturen
Fler mässor och event stärker Stockholms besöksnäring

Kulturtanken
Senaste kulturupplevelsen var ”Farliga förbindelser” av Christopher Hampton efter Choderlos de Laclos på Dramaten med bl.a. Jonas Malmsjö och Livia Millhagen. Skådespelarna övertygar mer än uppsättningen och tolkningen som helhet. Tror dessutom den hade vunnit på att vara något kortare än sina tre timmar, slutet blev en väl utdragen dödskamp.

Alla operavänner lär nog framöver fylla Kungliga Operans stolar när Puccinis Turandot i regi av Marco Arturo Marelli med Nina Stemme, Magnus Kyhle, Michael Schmidberger m.fl. Djärvt att skriva före premiären kanske, men jag känner mig trygg med att jag får rätt.

Lockar gör Orionteaterns ”Hjälp sökes” av Kristina Lugn, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson. Men det är fullbokat framöver (vilket ju i sig är roligt!).

 

Trevlig helg!

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Första etappen av Norra Djurgårdsstaden står just nu inflyttningsklar.  Förvandlingen av delar av Hjorthagen, Gasverksområdet, Värtan och till sist Loudden till morgondagens stadsdel är i full gång. Här blir 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser i en stadsdel som skall vara spjutspets i miljö, arkitektur och ett i god bemärkelse modernt Stockholm. Det är i den kontexten mitt förslag, som jag skriver om i Dagens Nyheter i dag, att flytta Sveriges Television och Sveriges Radio till ett ”mediakluster” i denna nya stadsdel skall ses. Det kan bli en vinna-vinna situation där de båda public service företagen kan utvecklas in mot 2030, samtidigt som vi på deras tidigare mark och fastigheter kan tillfoga ytterligare en viktig pusselbit för att göra Stockholm till en universitetshuvudstad i världsklass.

På bilden ovan en illustrationsbild av Albonparken och nytt campus

Stockholm blir en allt mer populär universitetsstad vilket glädjer mig mycket. I dag rapporterade ABC att tre av landets mest sökta utbildningar finns vid Stockholms universitet. Som landets universitetshuvudstad bär vi ett ansvar att se till att universiteten blir en viktig del av stadens tillväxtsatsningar. I går presenterade jag tillsammans med stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) en investering på 1,4 miljarder kronor på 100 000 kvm campusområde vid Albano med omkring 1 000 nya student- och forskningslägenheter. Albano är strategiskt välplacerat mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för ett nytt område för högre undervisning och forskning, där ett större inslag av student- och gästforskarbostäder kan bidra till en attraktiv undervisningsmiljö och en intressant stadsmiljö.

 

Välkomnar Attefalls översyn av plan- och byggregler


 

 

 

 

 

 

I dag var det glädjande att läsa på DN debatt att bostadsminister Stefan Attefall (KD) har givit Boverket i uppdrag att se över alla regelverk som finns för byggandet av nya bostäder. Jag har under en längre tid efterlyst en översyn av alla de plan- och byggregler som försvårar, försenar och hindrar bostadsbyggandet i Sverige. I sin debattartikel lyfter Attefall också behovet av att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter samt förenkla byggandet av studentbostäder. Detta är ett minst sagt välkomnat besked och jag ser emot att följa Attefall, som visat gott ledarskap i bostadsfrågan, i sitt arbete med att se över regelverken.

Årets Studentvän 2012

I dag hade jag äran att bli utnämd till Årets Studentvän 2012 av SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Jag tog emot utmärkelsen från deras ordförande Lina Glans (bilden) vid en fin tillställning på Skansen. Innan jag fick ta emot det fina diplomet höll Lina ett bra tal om studenters betydelse för Stockholm. Det är bara att instämma att det är studenter som ligger till grund för att Stockholm blivit den kunskapsstad som den är. Om Stockholm ska fortsätta ha en kraftig tillväxt och konkurrenskraftig arbetskraft måste vi fortsätta satsa på studenter och ännu fler studentbostäder.

 

 

 

 

 

 

Jag är väldigt glad över dagens utmärkelse och den motivering som lästes upp. (se nedan). En mycket bra start till årets soliga Valborg.

Motivering Årets Studentvän 2012

”I sin roll lyfter Sten allt oftare studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion.

Genom sin roll som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod. Sten har också vid flertalet tillfällen lyft frågan om en bättre och effektivarekoppling mellan akademin och arbetslivet.

Att lyfta situationen för studenter och diskutera deras roll i det framtida Stockholm är ett tecken på att Sten inser vikten av att Stockholm fortsätter att utvecklas till en attraktiv stad som kan konkurrera internationellt med kunskap, innovation och entreprenörskap.”

Min veckodagbok v.6

I denna veckodagbok skriver jag om veckans politiska debatter rörande studentbostäder och amorteringskrav. Jag länkar också till veckans blogginlägg och delar med mig av min kulturtanke för veckan.

Veckans politiska debatter

Studentbostäder
I dag fredag pågår det en hearing under ledning av bostadsminister Stefan Attefall (KD) på socialdepartementet om studentbostäder, där bland annat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) medverkar från vår sida. I dag har vi 4 234 studentbostäder i planerade byggen. Vi har i alliansmajoritetens budget för Stockholm år 2012 slagit fast att det detta år ska markanvisas 400 studentbostäder för att sedan följas av minst 300 varje år de kommande åren. Det är ett tufft mål men det är ett mål vi ska nå.  

Det går inte att upprepa tillräckligt ofta hur otroligt viktigt det är med studentbostäder. Alla kommuner i länet har som ansvar att bygga fler små och billiga studentbostäder, helst i närheten av andra för att öka utbudet. Utan studenter blir vårt samhälle både kulturellt men också vetenskapligt fattigare, våra universitet utarmas och vi som huvudstad och säte för tusentals forskningsberoende arbetsplatser och exportprodukter faller efter. Ur den synvinkeln är det mycket sorgligt att se alla dessa överklaganden av planerade studentbostadsbyggen. Dessa överklaganden försenar, fördyrar och potentiellt stjälper hela projekt för studenters boenden. Vi behöver fler studentbostäder, inte färre!

Amorteringskrav
Diskussionen om svenska och framförallt stockholmshushållens skuldsättningar fortsätter. Sedan intervjun med mig i Dagens Nyheter om min önskan om amorteringskrav har en välkommen debatt startat och det glädjer mig att den fortsätter. Stockholmarnas belåningsgrad är inte helt oväntat de högsta i landet – men de är det med en förvånande stor marginal. Buffertsparande och amorteringar är av stor vikt för en hållbar och stabil ekonomi – särskilt i dessa orostider.

Veckans blogginlägg
Det ständiga lärandet
Dubbelt jobbskatteavdrag ger äldre jobb
Stockholms trygghetsinspektion visar vägen
Besök på Upplands Motor
Invigning av Bazaren

Kulturtanken

I onsdags antog kommunstyrelsen den nya biblioteksplanen för Stockholm. Den ska nu vidare för behandling i fullmäktige. Redan nu vill jag konstatera att det är ett bra dokument med fokus på att få in biblioteken i stockholmarnas vardag exempelvis genom tunnelbanebiblioteken eller Plattanbiblioteket – som ju fick kvalitetspris! Stadens bibliotek är inte bara tysta ställen som man besöker för att läsa – även om det också är väldigt viktigt – utan också virtuella platser för att låna böcker och e-böcker. Här pågår ett stort och spännande arbete, och många stockholmare lånar nu böcker för glatta livet. Biblioteksplanens tankar om mer samarbete med förskolan är också bra, och då speciellt med fokus på ny teknik och pedagogik. Som planen beskriver: ”berättelser kan få nytt och annat djup när den kommer som strömmande ljud ur datorn eller visualiseras på en surfplatta.” Det tycker jag är väldigt bra!

Trevlig helg!

4 400 nya studentbostäder till Stockholm

I dag har vi haft ett givande rundabordssamtal med studentakademierna och dess studentkårer. Totalt samlar Stockholms högskolor och universitet cirka 73.000 studenter. Tillsammans har vi ett intresse av att se till att fler studenter kan erbjudas det bästa av svensk utbildning, och tillsammans ska vi hitta lösningar på studentbostadsfrågan.

Jag och mina kollegor skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) presenterade därför i dagens DN:s Stockholmdebatt att 4 400 studentbostäder skall byggas till 2015.

Debattartikeln kan du läsa här.