15 600 fler sysselsatta stockholmare 2012 enligt ny rapport

I dag släpptes Stockholmskonjunkturen – en statistikrapport som redovisar näringslivets utveckling i Stockholm stad och län. Rapporten visar att sysselsättningen och bostadsbyggandet fortsätter att öka i staden. Under fjärde kvartalet 2012 fördubblades nästan antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus jämfört med samma period året innan. 

De branscher som främst leder stadens sysselsättningsökning är information och kommunikation, hotell och restaurang samt transport. Totalt ökade antalet sysselsatta invånare i staden med 15 600 personer för helåret 2012.

Rapporten visar också Stockholm popularitet som besöksdestination håller i sig med hela 1,7 miljoner kommersiella övernattningar 2012. Det är en ökning på 0,7 procent i jämförelse med rekordåret 2011. Besöksnäringen betydelse har under en längre tid ökat i Stockholm. Satsningar på bland annat sänkt restaurangmoms och halverad arbetsgivaravgift för unga har spelat en betydande roll för det senaste årets fortsatta tillväxt.

Det finns dock saker i rapporten som visar att det finns utrymme till förbättringar. Trots att det startades över 3 000 nya företag i Stockholm stad under fjärde kvartalet 2012 var det en nedgång i jämförelse med samma kvartal 2011. Denna nedåtgående trend måste vi arbete för att bryta. Nyföretagande är viktigt för stadens framtida tillväxt.

Ta del av rapporten Stockholmskonjunkturen här