Vänsterpartiets kontroversiella förslag skulle isolera Stockholm

De senaste sex åren har Stockholmsalliansen tagit stadens luftkvalitetsproblem på allvar. Forskning har visat att dubbdäck allvarligt påverkar luftkvalitén och därför arbetas det nu med att minska användandet i utsatta områden. I arbetet med att förbättra luftkvalitén har Stockholmsalliansen bland annat infört lokala dubbdäcksförbud på Hornsgatan på Södermalm med goda erfarenheter. I Oslo finns ett avgiftssystem för dubbdäck, ett koncept som visat sig ge goda resultat. Staden vill nu att Riksdag och Regering öppnar för ett liknande system med avgifter för att minska partikelhalter från dubbdäck.

På DN Stockholmdebatt i dag kräver Vänsterpartiet ett totalförbud för dubbdäcksanvändning i Stockholms innerstad. Ett totalförbud skulle skapa en mycket besvärlig och krånglig situation för de stockholmare och besökare som är i behov av att använda dubbdäck. Människor från alla delar av landet har bosatt sig i Stockholm, och många har kvar vänner och familjer i delar av landet där dubbdäck behövs för bättre och säkrare framkomlighet. Ett totalt dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad skulle försvåra för människor från framförallt norra delar av Sverige att besöka Stockholm.

Vänsterpartiets krav om totalt dubbdäcksförbud visar därför ingen hänsyn till världen som finns utanför Stockholm innerstad. I dagens debattartikel försöker Vänsterpartiet även få det att låta som om dubbdäck inte har någon säkerhetsaspekt över huvud taget. Det är inte, för att uttrycka det försiktigt, en oomstridd uppfattning. Därför bör avgifter gå före generella förbud för att låta människor välja själva. Om Vänsterpartiet är övertygade om den saken så undrar jag vad som hindrat dem från att föreslå ett totalt dubbdäcksförbud i hela Sverige.