Gult Slott – ta chansen!

För ett antal år sedan initierade min tidigare borgarrådskollega Mikael Söderlund ett förslag att Kungliga Slottet borde återfå sin ursprungliga gula – lejongula – färg. Redan då fick idén uppslutning hos många stockholmare men det blev inget av den gången, man invände att kostnaden för ny puts på Slottet skulle bli för hög. Och några föredrog färgsättningen av cigarrlåda.
Men nu aktualiseras frågan igen i en artikel av DN journalisten Marcus Boldemann, där ingen mindre än Statens fastighetsverk öppnar för ny puts på Slottet i samband med den stora renovering slottsfasaden nu ska genomgå. I höst lär vi t.o.m. få ta del av provmålade ytor för att kunna välja färgsättning.

Lysande av Fastighetsverket! Jag har min uppfattning klar, låt Kungliga Slottet återfå den gula färg som man idag tycks vara ense om är originalfärgen från 1754. Slottsarkitekten uttrycker i artikeln oro för att Slottet ska ”ploppa upp” ur sin omgivning. Med all respekt,men ploppa upp är precis vad denna fantastiska byggnad ska göra! Vi behöver fler byggnader i Stockholm som ”ploppar upp” inte färre! Och i detta fall skulle vi ju återgå till originalfärgen. Så det borde t.o.m. stå i samklang med Riksintresset.