Arbetslinjen viktig för att vända konjunkturen

I dag släppte Stockholms Handelskammare sin kvartalsbarometer för konjunkturen i Stockholms län. Den visar att Stockholmsregionen under det fjärde kvartalet 2012 påverkats negativt av pessimismen i övriga Europa. Stockholms konjunktur har fram tills nu haft en begränsad påverkan av de ekonomiska svårigheterna i övriga Europa. Vi upplever nu ett hack i länets ekonomiska tillväxtkurva men trots detta finns det goda förutsättningar för att nedgången i fjärde kvartalet blir tillfällig.

Byggbranschen som står för den största nedgången i den senaste konjunkturbarometern kan glädjas åt investeringar i såväl bostadsbyggande och stora infrastruktursatsningar som sker i Stockholm inom den närmaste framtiden. I årets budget finns det också en rad investeringar som stärker såväl jobbmatchningar och kompetenshöjande satsningar. Jobbtorg Stockholm, som jag skrev om förra veckan, har framgångsrikt bidragit till att 11 personer per dag under 2012 gick från utanförskap till egen försörjning. Vuxenutbildningen är också en viktig del av stadens arbete att rusta människor för arbetsmarknaden.

Det finns guldkorn i kvartalsbarometern som visar att både IT-branschen och livsmedelshandeln växer tydligt i länet. När det gäller IT-branschen så är efterfrågan på kvalificerad arbetskraft fortsatt hög. Därför är arbetet att höja Stockholms kompetensförsörjning av stor vikt och här har vi gott samarbete med akademierna vilket kan fördjupas än mer. Med en stark arbetslinje och goda samarbeten med både näringslivet och akademierna kommer Stockholm att fortsätta leda tillväxttakten i Europa även i framtiden.

Stockholmare betalar 50% av all skatt

Stockholmarna betalar hälften av alla statliga skatter som staten får in, trots att boende i Storstockholm bara står för 20 procent av befolkningen. Om detta skriver Handelskammaren idag.

Jag har tidigare konstaterat att trycket från den statliga inkomstskatten slår hårt mot stockholmarna, och att det är viktigt att åtgärda det. Den statliga inkomstskatten fungerar idag som en extra tröskel för alla som tagit sig tid för att plugga vidare, eller som erbjuds tunga och krävande arbeten. För ett växande och dynamiskt stockholm är det bara dåligt med en sådan effekt.

Här är regeringens besked om höjda brytpunkter i den statliga inkomstskatten bra, men det behövs mer. Arbetet måste fortsätta för att höja brytpunkterna ytterligare!