Därför röstar jag på Borgerligt Alternativ på söndag!

Vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan bör absolut utnyttja vår möjlighet att påverka församlingens och kyrkans arbete genom att rösta i kyrkovalet på söndag. Man ska inte försitta sina demokratiska möjligheter!

För mig är det självklart att kyrkan skall vara skild från partipolitiken. Men däremot kan kyrkan – och tron – förstås aldrig vara skild från våra värderingar. De som väljs att såväl utveckla och förvalta en församling gör ju det utifrån sina värderingar. Därför väljer jag Borgerligt Alternativ på söndag.

Borgerligt Alternativ är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp, även om det inte är någon hemlighet att många moderata sympatisörer valt att verka i gruppen.  Men det är faktiskt en annan sak: de frågar ingen partistyrelse om lov och alla som gillar programmet kan vara med.

Jag sympatiserar med gruppens fokus på just församlingens arbete, deras omsorg om kyrkans ungdomsverksamhet, diakonin och kulturarvet. Det är långt mer sympatiskt och långsiktigt hållbart än att vilja se Svenska Kyrkan som nära nog ännu ett politiskt parti.

Borgerligt alternativ vill dessutom genomföra en mycket viktig reform; fri församlingstillhörighet. Att inte få välja församling utifrån var man känner sig hemma i den kyrkliga verksamheten, utan som i dagsläget vara bunden till var man råkar bo, är minst sagt omodernt! Särskilt med tanke på dagens rörliga samhälle.

Så gå och rösta i kyrkovalet om du är medlem i Kyrkan, och håller du med mig; välj gärna nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ.

Stockholm i världens fokus

Stockholm är en internationell stad som lever på inte minst export, besöksnäring och service. Antalet utlandsägda företag har här tredubblats de senaste tio åren, och vi är en av Europas mest framgångsrika när det handlar om direktinvesteringar och etableringar av utländska företag. Inte minst i det perspektivet är det mycket glädjande att internationellt fokus de senaste dagarna vänts mot Stockholm i och med President Barack Obamas besök.

Dagarna har inneburit en fantastisk chans för Stockholm att visa upp sig på den internationella scenen. Vi har visat att vi på ett utmärkt sätt klarar av att hantera evenemang av denna storlek och fastän det inneburit inskränkningar i framkomligheten har stockholmarna ställt sig bakom arrangemanget till fullo, vilket är väldigt glädjande! Samtidigt har exponeringen i världsmedia har varit betydande, vilket säkerligen kommer bidra positivt vad gäller framtida intäkter för Stockholm.

I Stockholm valde President Obama bl.a. att besöka KTH. Där stod samtal kring forskning och förnyelsebar energi i fokus. Ett område där Stockholm ligger i framkant med bl.a. miljöstadsdelar och sikte på en fossilbränslefri stad till år 2050.

Besök av detta slag är viktigt, för Stockholm som stad och för stockholmarna. Det är en unik chans att visa upp ett internationellt Stockholm där alltifrån invånare och planering till miljöfokus är i världsklass!
Bild lånad från www.kth.se

Spännande arkitektur när Hagastaden utvecklas

I veckan hade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) och jag äran att få presentera en spännande utveckling i Hagastaden. Två nya byggnader ska uppföras, Helix och Innovationen, som vardera uppgår till 99 respektive 117 m. Här skapas ett riktigt landmärke i vår nya stadsdel, med uppseendeväckande arkitektur.

I det förslag som nu valts ut (Oscar Properties/OMA) ingår alltifrån bostäder -totalt 195 stycken- till publika delar i form av ett designmuseum och en restaurang med utsikt över takåsarna. Det är mycket glädjande att vi nu kan gå vidare i processen med ett spännande och realistiskt förslag, som kommer betyda mycket för den framväxande Hagastaden. Nedan ser ni visionsbilder för hur de nya landmärkena kommer att se ut.

Med denna positiva nyhet avslutar jag veckans blogginlägg och önskar en riktigt trevlig midsommar!Samtliga bilder: Oscar Properties/OMA

Geo-tag: Stockholm, Stockholm County, Sweden.

Stockholms förskolor i framkant

Stockholm växer då många väljer att flytta hit för att jobba och skaffa familj. God barnomsorg för våra många barnfamiljer är i sammanhanget ett mycket viktigt inslag. Det är därför glädjande att Stockholm ligger i framkant både vad gäller barngruppsstorlek och när det kommer till personaltäthet i våra förskolor.

Ny statistik från Skolverket visar att barngruppernas storlek i förskolan har minskat i Stockholm sedan 2006, då alliansen tillträde. I sammanhanget kan poängteras att år 2012 i Stockholm var medelantalet inskrivna barn per avdelning 15,2. Det kan jämföras med de socialdemokratiskt styrda kommunerna Göteborg och Malmö, där antalet barn per avdelning var 17,6 i Göteborg respektive 18,1 i Malmö, trots att Stockholm har en betydligt större ökning av inskrivna barn.

Förskolan har en viktig uppgift att uppfylla och lägger grunden till ett livslångt lärande för våra barn. Tryggheten i att veta att ens barn mår bra och växer som människa är en viktig del för varje förälder. Det är därför glädjande att vår medvetna satsning på förskolan lönar sig.

Positivt med ökat utbud på bostadsmarknaden

Utbudet av andrahandslägenheter har ökat med nära 30 procent i Stockholms stad, rapporterar SvD. Bakgrunden är de förändrade regler för uthyrning av bostadsrätter som Alliansen drivit igenom och som trädde i kraft den 1 februari i år.

Ökningen är markant och torde glädja många som söker bostad. En andrahandslägenhet är inte en permanent lösning, men kan vara väl så viktig i ett skede då man behöver komma in på bostadsmarknaden.

Målet med Alliansens förändrade regler för andrahandsuthyrning var att frigöra fler bostäder på marknaden. Bostäder som i många fall stod tomma och som bostadsrättsinnehavare drog sig för att hyra ut pga krångliga regler och bristande möjlighet till ekonomisk kompensation. Det är ännu för tidigt att yttra sig om några långtgående effekter av reformen men siffrorna visar på en positiv utveckling av bostadsmöjligheter.

Tillsammans med högt ställda mål för bostadsbyggandet ifrån Stockholms stads sida bidrar det till att skapa hem inte minst till de tusentals nya stockholmare vi årligen har glädjen att hälsa välkomna i vår stad.

Stockholm bygger både hyres- och bostadsrätter

Bostadsbyggande är ett hett tema. Inte minst i Stockholm, där invånarantalet skjuter i höjden och allt fler söker sig ett hem i vår stad. Förra veckan kunde jag glädjande rapportera om att vi överträffat årsmålet vad gäller bostäder i Stockholm. Nettosiffran för 2012 blev ett tillskott om 5210 bostäder.
Idag kan vi i SvD läsa om hur bostadsbyggandet av hyres- respektive bostadsrätter såg ut i länet för 2011. Ur siffrorna kan man läsa att det byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm, en ordning som sällan rapporteras om i vanliga fall. Detta visar på ett viktigt faktum: i Stockholm byggs det på ett vis som speglar stockholmarnas efterfrågan. Ensidighet hör inte hemma här. Människor ska kunna finna den typ av boende som passar dem bäst utifrån deras individuella livssituation.
Kontentan av det hela är att Stockholm bygger och att vi bygger för ett blandat utbud, precis så som stockholmarna efterfrågar.

 

Utökade ambitioner för tunnelbanan välkomnas

I dagens DN Sthlm kan vi läsa att den statliga förhandlingen om tunnelbana till Nacka kan ge Stockholm fler tunnelbanor. Denna utökade ambition hos förhandlingspersonerna är ytterst välkommen! En utbyggnad av tunnelbanan i vår region stärker tillväxt samtidigt som det skapar förutsättningar för fler jobb och bostäder.

Jag har tidigare, tillsammans med borgarrådskollegan Joakim Larsson (M), skrivit om de stora fördelar en utbyggd tunnelbana för med sig.  Om Stockholm ska kunna fortsätta växa i den takt som i dag sker krävs stora satsningar. Till år 2024 förväntas invånarantalet stiga till en miljon. Två fullastade SL-bussar med nya stockholmare flyttar dagligen hit. Utmaningen är uppenbar. Satsningar på bostäder, välfärd och ny infrastruktur är nödvändiga.

En stor utmaning vid bostadsbyggande är just tillgången till bra kommunikationer. Satsningen på utbyggd tunnelbana och det nya inspelet idag öppnar upp för ökat bostadsbyggande. Här kan regeringen underlätta för oss i kommunerna genom att se över de olika regelverk – bullerregler, överklagandeprocesser m.m. – som idag försvårar och försenar byggprocessen.

Ett steg har tagits i och med bostadsminister Stefan Attefalls (KD) utlovade översyn av bullerreglerna, vilket jag nyligen kommenterade på min blogg. Fler behöver dock tas. På så vis kan vi möta efterfrågan på bostäder, samtidigt som de utbyggda kommunikationerna försörjer vårt växande Stockholm och hela regionen.

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster – mitt veckobrev v.6

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster
IT- och telekomklustret Kista Science City är en framgångsmodell att efterlikna i fler delar av Stockholm. Anledningen till varför är enkel – Kista är en jobbskapare. Den procentuella ökningen av antalet förvärvsarbetare är dubbelt så hög i Kista som genomsnittet i Stockholm stad. Vi jobbar nu för att skapa fler specialistkluster inom en rad områden i staden. Arbetet med att skapa nya specialistkluster ligger även till grund för helt nya stadsdelar som vi nu ser växa fram i Stockholm. Med andra ord så spelar arbetslinjen även en tydlig roll i vår vision för stadsplaneringen i Stockholm stad.

Hagastaden är ett exempel på en ny stadsdel som har goda förutsättningar att efterlikna Kista-modellen. Med både ett nära samarbete och närhet till Stockholms akademier, Karolinska Institutet och ett nytt centrum för forskning inom life science kommer ett forskningskluster växa fram i den nya stadsdelen.

Life science, som omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap, är områden som vi i Stockholm och Sverige vill stärka vår globala ställning. Genom att skapa ett förstaklassigt forsknings- och life science-kluster ökar vi Stockholms konkurrenskraft, skapar fler jobb och stärker kvalitén och efterfrågan på våra akademier. Att 5 000 nya bostäder kommer att byggas i Hagastaden är självfallet också ett stort plus.

Ett kluster av ett helt annat slag är det vi ser växa fram i Söderstaden. Visionen, som snart blir verklighet, är att Söderstaden blir Sveriges främsta destination för nöje och underhållning. Stockholms nya multiarena Tele2 Arena invigs i sommar och det finns stora planer för intilliggande Slakthusområdet. Även om inriktningen är helt olik den i Kista och i Hagastaden är grundtanken den samma. Och detta kommer skapa tusentals fler jobb och bostäder även i Söderstaden.

 

Bilden ovan är en visionsbild över Tele2 Arena i Söderstaden.

Veckans blogg

Bazaren 2013 invigdes idag
Stockholm vinnare i nytt entreprenörsindex
2012 – ett framgångsår för Jobbtorg Stockholm
IKEA, trafiken och jobben

Kulturtanken
På måndag invigs Stockholm Art Week för första gången. Konstveckan kommer under hela nästa vecka erbjuda stockholmare och besökare flertalet konstmässor, utställningar och specialevenemang. Stockholm har ett brett konstutbud och med Kulturveckans framgångar och uppskattning känns det naturligt att staden nu även får en egen konstvecka.

Några av nästa veckas många höjdpunkter blir MARKET – Nordens ledande mässa för samtidskonst, Moderna Museets stora utställning av Hilma af Klint och Liljevalchs som arrangerar ett specialprogram i samband med Vårsalongen. Sen ska vi inte glömma Antikmässan som slår upp sina dörrar på torsdag.

Ta del av Stockholm Art Weeks kalendarium här.

Trevlig helg!

 

Ett ljusare och vackrare Stockholm vintertid – Mitt veckobrev v.48

I lördags tändes årets julbelysning. Belysningen är ett välkomnande inslag i Stockholmsnatten, särskilt dessa dagar när mörkret faller in allt tidigare. Renarna vid Sergels Torg hör till mina favoriter. Förutom att skapa en vacker och trevlig stämning för alla stockholmare och besökare, ökar belysningen även tryggheten i staden. Därför arbetar staden och stadsdelarna kontinuerligt med att lysa upp mörka platser.

Bilden ovan visar stadens julbelysning vid Sergels Torg

Nytt ljusprogram för Stockholm
Stockholm har ett nytt ljusprogram som lyfts fram i stadens budget för 2013. Den har som mål att, tillsammans med privata aktörer, lysa upp Stockholms stadsrum under den mörka årstiden. Genom att lysa upp broar, öppna platser och fastigheter med nytänkande och kreativa ljuskreationer skapar vi trivsel och trygghet året om.

Stockholm en vinterdestination
Stockholm har under de senaste åren börjat profileras som en vinterdestination. Satsningen på ljusprogrammet har därför också för avsikt att gynna stadens vinterturism. För många turister är långa mörka nätter, snötäckt mark och mysig julinredning en unik upplevelse som de bara läst om i böcker eller sett på TV. Med Stockholms breda utbud, gästvänlighet och vackra upplysta gator har vi goda förutsättningar att få fler att besöka Stockholm vintertid.  

Ljusprogram vid KTH Campus

Bilden ovan är ett bildmontage av KTH Campus

Området kring Kungliga Tekniska Högskolan kommer under de närmaste åren få en utökad mångfald med bland annat ytterligare hotell och studentbostäder. Samtidigt som området utvecklas har KTH ett ljusprogram som omfattar såväl stråk, entréer och landmärken. Jag är övertygad om att ljusprogrammet kommer bli ett mycket uppskattat inslag i vår stadsmiljö.

Kulturtanken
Maskeradbalen på Kungliga Operan kan jag, i likhet med många recensenter, varmt rekommendera. Sångarinsatser i världsklass och en scenografi som bär berättelsen. Se gärna recensionerna i Dagens Nyheter (ännu endast i papperstidningen)och Svenska Dagbladet från i måndags (26/11).


På en annan del av musikfronten, men rolig den också, noterar jag att Björn Skifs och Bengt Palmers musikal Spök sätts upp på Cirkus i höst. Minns den från Maximteatern från början av 80-talet. Hoppas få tid (åter)se den!

 

Trevlig helg!

 

Löfven (S) har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm

Vid gårdagens kommunfullmäktige framkom tydliga politiska skiljelinjer. Med ideologiska skygglappar tog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet strid mot både valfrihet och fri företagsamhet inom vård och omsorg. Socialdemokraterna gick därmed emot sin partiledare Stefan Löfven i en rad frågor. Löfvens retorik har efter en längre tids oklarhet försökt försäkra väljarna att han står upp för valfrihet samt att företag inom välfärdssektorn ska få möjlighet att gå med vinst. Efter gårdagens debatt är det nu klart att Stefan Löfven har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm.

Det är en splittrad opposition i frågan kring valfrihet. I Stockholms läns landsting har Miljöpartiet samarbetat med Alliansen kring Vårdval Stockholm vilket jag välkomnar. Med anledning av detta tog jag tillfället i gårdagens debatt att sträcka ut en hand till Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP). Hur Miljöpartiet kommer landa i frågan i Stockholms kommunfullmäktige är i dagsläget oklart. Vad som är klart och tydligt är att Vänsterpartiet och företrädarna för Socialdemokraterna i Stockholm kommer fortsätta att sätta i käpparna i hjulet för utvecklingen av valfriheten i Stockholm.