Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Nu presenterar vi i alliansen stadens planer på att flytta ett flertal kommunala förvaltningar och bolag till ytterstaden. Därmed infriar vi ett av våra vallöften att skapa fler jobb i ytterstaden och förbättrar samtidigt stadens service och tillgänglighet. Vi gör nu det som andra har pratat om. När Stockholms stad nu förbereder en flytt av kommunala förvaltningar och bolag vill vi samtidigt utmana andra arbetsgivare att följa vårt exempel.

Staden är till för invånarna och det är deras behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser, kultur, fritid och kommunikationer som vägleder ett växande Stockholm. Detta ska gälla i hela staden. Vårt förslag att flytta ett flertal förvaltningar skapar också förutsättningar för det befintliga företagandet att utvecklas. De omlokaliseringar vi nu tar initiativ till innebär ett kraftigt ökat underlag för det lokala näringslivet. Det inbegriper allt från restauranger till butiker och tjänsteföretag.

Hela vårt förslag kan du läsa om på SvD Brännpunkt i dag på länk här.

Fler friskolor förbättrar elevers resultat

I Stockholm har vi ett brett urval av skolor med en mix av kommunala och fristående utförare. Detta har visat sig uppskattat av både elever och föräldrar. Vi ska fortsätta värna denna mångfald och därmed elever och föräldrars valmöjlighet. Nu visar det sig även att mångfalden även leder till förbättrade resultat. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

En ökande andel grundskoleelever i friskolor har lett till högre provresultat och betyg i årskurs 9, men effekterna finns kvar även i gymnasiet och högskolan. Detta gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor.

Att det finns positiva effekter av att ha en mångfald av driftsformer i våra verksamheter visste vi sedan tidigare, men detta är ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Äntligen ett klart besked om Österleden

Idag presenterar regeringen på DN Sthlm ett tydligt besked om en samfinansiering av en ny tunnelbanesatsning i Stockholm. Och äntligen ett klart besked om att man vill satsa på Österleden.

En satsning på Österleden innebär en avlastning på trafiken i Stockholm stad och möjliggör samtidigt för fler jobb och bostäder i hela regionen.

Vi är beredda att omedelbart inleda samtal om finansiering och utformning med regeringen för att förverkliga både tunnelbanan och Österleden så snart som möjligt.

Ny satsning på Nobel Prize Center

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jag i en gemensam debattartikel i Dagens Industri att Nobel Prize Center ska få kontinuerligt stöd från både Stockholm stad och regeringen. Detta är ytterligare ett steg för oss att förverkliga ett Nobel Prize Center i Stockholm.

Bakgrunden är att Stockholm stad och Nobelstiftelsen förra året undertecknade en principöverenskommelse att verka för ett nytt Nobel Prize Center, en överenskommelse som följts upp av en markanvisning vid Nybroviken bakom Nationalmuseum. Nu kommer även en satsning från regeringen som avsätter 30 miljoner kronor per år i form av ett verksamhetsstöd till Nobel Prize Center.

Ett center som kan belysa alla aspekter av Nobelpriset är ett efterlängtat besöksmål för alla, alltifrån skolklasser till internationell vetenskap. Sverige behöver fler satsningar som stärker oss som ledande kunskapsnation och detta är en viktig signal att forskning, utbildning och innovation står högt i kurs i både Stockholm och Sverige.

Läs hela artikeln i Dagens Industri

Norra Djurgårdsstaden presenterades på Nordbygg

Idag presenterades stadens modell av Norra Djurgårdsstaden på mässan Nordbygg, en av norra Europas största byggmässor. Att verka för en hållbar stadsdel kräver samarbete och det är en utmaning att få ihop helheten utan att förlora sig i detaljerna. Men jag kan konstatera att intresset för projektet bara växer. Hittills har vi markanvisat yta för 3 500 nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden där 2 000 stycken är i produktion, samtliga i den nordvästra delen av Hjorthagen. 450 stycken är studentbostäder, vilket betyder att mer än var tionde är en studentbostad. Bilden är tagen av Håkan Filipsson på vår presstjänst.