Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

I dag presenterade finansminister Anders Borg (M) och riksdagsledamoten Henrik von Sydow (M) en rad konkreta, och mycket välkomnande förslag på att säkra tryggheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet. Förslagen presenterades på dagens DI debatt och är en del i Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och fullsysselsättning”.

Stockholm stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare. Jag hoppas att regeringen kan arbeta skyndsamt i denna viktiga fråga samt i frågan om ändrade bullerregler som bostadsminister Stefan Attefall (KD) nyligen lovat att utreda. Stockholm väntar på att få leverera så fort regeringen gör det.

Bra Attefall!

Det finns i dag flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. Exempelvis mäts bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Attefall själv menar att nya bostäder på gamla kaj- och industriområden med dagens tolkningar stoppas, något som berör inte minst ett växande Stockholm.

Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Det är därför mycket glädjande att bostadsministern i dag gav besked om en efterlängtad bullerutredning, vilket jag hoppas sker skyndsamt.

-Bostadsminister Attefall har nu bollen- mitt veckobrev v.42

Döda områden ska få nytt liv
Alliansen i stadshuset för nu en ambitiös utvecklingspolitik för de centrala, men i dagsläget relativt döda delar, av Stockholms innerstad. Vi vill utveckla dessa områden med nya bostäder, parker, kulturverksamheter och handelsområden. Detta är en fråga som jag vet engagerar många stockholmare. Satsningar på dessa områden skulle öka både tryggheten och trivseln, samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Genom att skapa gröna och ljusa kvarter med liv, rörelse och boende kan vi få nytt liv i områden som i dag endast besöks dagtid på vardagar.

På bilden ovan – en vision för ett mer levande Brunkebergstorg

Vision City
Vi har väldigt mycket att ta itu med när det gäller den här frågan. Därför glädjer det mig att vi i kommunfullmäktige i måndags beslutade att anta Vision City – stadens nya program för fler bostäder, handel och folkliv i city. Genom Vision City kan vi skapa förutsättningar för positiv utveckling i hela cityområdet. Ett bra exempel är hur staden nu arbetar för att återfå liv kring Brunkebergstorg. Där finns i dag tankar kring en grönare och öppnare utemiljö och det är med spänning vi kan följa hur dessa planer tar form.

Bostadsministern har bollen
Regeringen har en hemläxa att göra, det har inte minst bostadsministern själv konstaterat i debatten. Det finns flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. I dag mäts nämligen bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Vi i Stockholm står redo att bygga.

Veckans Blogg

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Möte med Association of Swedish Fashion Brands

Nu börjar överbuden

Löfvens skattechock större än Juholts

Tidigareläggning av Citybanan positivt för Stockholm

Kulturtanken

I kväll blir det spännande att se Markurells på Stadsteaterns (Nordens ledande teater) stora scen. Philip Zandén är regissör och spelar också titelrollen, som Hilding Markurells hustru får vi se Katarina Ewerlöf, och rollistan i övrigt innehåller ett antal framstående aktörer.
 

Trevlig helg!

 

Välkomnar Attefalls översyn av plan- och byggregler


 

 

 

 

 

 

I dag var det glädjande att läsa på DN debatt att bostadsminister Stefan Attefall (KD) har givit Boverket i uppdrag att se över alla regelverk som finns för byggandet av nya bostäder. Jag har under en längre tid efterlyst en översyn av alla de plan- och byggregler som försvårar, försenar och hindrar bostadsbyggandet i Sverige. I sin debattartikel lyfter Attefall också behovet av att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter samt förenkla byggandet av studentbostäder. Detta är ett minst sagt välkomnat besked och jag ser emot att följa Attefall, som visat gott ledarskap i bostadsfrågan, i sitt arbete med att se över regelverken.

Min veckodagbok v.6

I denna veckodagbok skriver jag om veckans politiska debatter rörande studentbostäder och amorteringskrav. Jag länkar också till veckans blogginlägg och delar med mig av min kulturtanke för veckan.

Veckans politiska debatter

Studentbostäder
I dag fredag pågår det en hearing under ledning av bostadsminister Stefan Attefall (KD) på socialdepartementet om studentbostäder, där bland annat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) medverkar från vår sida. I dag har vi 4 234 studentbostäder i planerade byggen. Vi har i alliansmajoritetens budget för Stockholm år 2012 slagit fast att det detta år ska markanvisas 400 studentbostäder för att sedan följas av minst 300 varje år de kommande åren. Det är ett tufft mål men det är ett mål vi ska nå.  

Det går inte att upprepa tillräckligt ofta hur otroligt viktigt det är med studentbostäder. Alla kommuner i länet har som ansvar att bygga fler små och billiga studentbostäder, helst i närheten av andra för att öka utbudet. Utan studenter blir vårt samhälle både kulturellt men också vetenskapligt fattigare, våra universitet utarmas och vi som huvudstad och säte för tusentals forskningsberoende arbetsplatser och exportprodukter faller efter. Ur den synvinkeln är det mycket sorgligt att se alla dessa överklaganden av planerade studentbostadsbyggen. Dessa överklaganden försenar, fördyrar och potentiellt stjälper hela projekt för studenters boenden. Vi behöver fler studentbostäder, inte färre!

Amorteringskrav
Diskussionen om svenska och framförallt stockholmshushållens skuldsättningar fortsätter. Sedan intervjun med mig i Dagens Nyheter om min önskan om amorteringskrav har en välkommen debatt startat och det glädjer mig att den fortsätter. Stockholmarnas belåningsgrad är inte helt oväntat de högsta i landet – men de är det med en förvånande stor marginal. Buffertsparande och amorteringar är av stor vikt för en hållbar och stabil ekonomi – särskilt i dessa orostider.

Veckans blogginlägg
Det ständiga lärandet
Dubbelt jobbskatteavdrag ger äldre jobb
Stockholms trygghetsinspektion visar vägen
Besök på Upplands Motor
Invigning av Bazaren

Kulturtanken

I onsdags antog kommunstyrelsen den nya biblioteksplanen för Stockholm. Den ska nu vidare för behandling i fullmäktige. Redan nu vill jag konstatera att det är ett bra dokument med fokus på att få in biblioteken i stockholmarnas vardag exempelvis genom tunnelbanebiblioteken eller Plattanbiblioteket – som ju fick kvalitetspris! Stadens bibliotek är inte bara tysta ställen som man besöker för att läsa – även om det också är väldigt viktigt – utan också virtuella platser för att låna böcker och e-böcker. Här pågår ett stort och spännande arbete, och många stockholmare lånar nu böcker för glatta livet. Biblioteksplanens tankar om mer samarbete med förskolan är också bra, och då speciellt med fokus på ny teknik och pedagogik. Som planen beskriver: ”berättelser kan få nytt och annat djup när den kommer som strömmande ljud ur datorn eller visualiseras på en surfplatta.” Det tycker jag är väldigt bra!

Trevlig helg!

Hela Stockholm måste bygga

Enligt bostadsministern Stefan Attefall och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman får endast sex kommuner i Stockholms län godkänt för sitt bostadsbyggande. Enligt Ygeman åker många kommuner ”snålskjuts på andra, främst Stockholm stad”. Detta kan vi läsa om i dagens DN.

Det är viktigt att vi bygger bostäder i hela stockholmsregionen för att möta den ökade efterfrågan. Nya siffror visar att Stockholm växer i rekordfart och gått om städer som London i expansionstakt. Därför är det viktigare än någonsin att hela regionen tar sitt ansvar. Här handlar det om att höja våra ambitioner, men också få till stånd viktiga ändringar i lagen. Exempelvis kan bostadsbyggande fastna i oändliga överklaganden från det fåtal som inte vill ha några grannar, eller så kan närhet till viktiga arbetsplatser eller infrastruktur enligt lagen vara störande för bostäder. Exempelvis kan man inte bygga bostäder nära hamnar eller industrier. Dessa är frågor som måste lösas.

Att Stockholm, som är landets tillväxtmotor, expanderar är positivt för både regionen och Sverige. Om inte fler kommuner bygger kan tillväxttakten avta och det förlorar vi alla på.

Jag har tidigare skrivit om att Stockholmsregionen gått om London i expansionstakt i en av mina veckodagböcker. Du kan läsa om det här.