Utökade ambitioner för tunnelbanan välkomnas

I dagens DN Sthlm kan vi läsa att den statliga förhandlingen om tunnelbana till Nacka kan ge Stockholm fler tunnelbanor. Denna utökade ambition hos förhandlingspersonerna är ytterst välkommen! En utbyggnad av tunnelbanan i vår region stärker tillväxt samtidigt som det skapar förutsättningar för fler jobb och bostäder.

Jag har tidigare, tillsammans med borgarrådskollegan Joakim Larsson (M), skrivit om de stora fördelar en utbyggd tunnelbana för med sig.  Om Stockholm ska kunna fortsätta växa i den takt som i dag sker krävs stora satsningar. Till år 2024 förväntas invånarantalet stiga till en miljon. Två fullastade SL-bussar med nya stockholmare flyttar dagligen hit. Utmaningen är uppenbar. Satsningar på bostäder, välfärd och ny infrastruktur är nödvändiga.

En stor utmaning vid bostadsbyggande är just tillgången till bra kommunikationer. Satsningen på utbyggd tunnelbana och det nya inspelet idag öppnar upp för ökat bostadsbyggande. Här kan regeringen underlätta för oss i kommunerna genom att se över de olika regelverk – bullerregler, överklagandeprocesser m.m. – som idag försvårar och försenar byggprocessen.

Ett steg har tagits i och med bostadsminister Stefan Attefalls (KD) utlovade översyn av bullerreglerna, vilket jag nyligen kommenterade på min blogg. Fler behöver dock tas. På så vis kan vi möta efterfrågan på bostäder, samtidigt som de utbyggda kommunikationerna försörjer vårt växande Stockholm och hela regionen.