Bilden av en stad med studentbostadsbrist på väg att ändras

Bilden av att studentbostadsfrågan är ett hopplöst fall i Stockholm håller på att ändras. Det har under en allt för lång tid funnits en brist på studentbostäder i hela länet, men sedan valet 2010 har vi totalt 6150 studentbostäder som byggts eller som planeras byggas i Stockholm. Av dessa står 405 bostäder klara och ytterligare 1771 lägenheter är redan i olika stadier av byggprocessen.

På stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)hemsida kan du följa utveckling av studentbostadsbyggandet samt få information om de cirka 4000 studentbostäderna som nu också behandlas i pågående detaljplanearbeten.

Det stora planerade tillskottet av studentlägenheter både uppmärksammades och välkomnades av SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, i sitt nyhetsbrev för april under rubriken ”Det planeras för fullt!”. Rubriken är passande för det är precis vad det görs.

Studentbostadsfrågan är viktig i vårt arbete att göra Stockholm till en av de främsta studenthuvudstäder. Likaså behovet av forskarlägenheter, vilket det också blir ett stort tillskott av när nya studentstaden Albano växer fram med över 1 000 student- och forskarlägenheter.  Läs gärna mer om nya studentstaden Albano här.

Till höger: visionsbild av studentbostadsområdet i nya studentstaden Albano

Värt att notera är att vi i Stockholm inte bara arbetar med nyproduktion, utan även med ombyggnationer av existerande byggnader. Detta är något som tyvärr lätt kommer bort i studentbostadsdiskussionen. Ett aktuellt exempel är den planerade ombyggnationen av S:t Görans gymnasium på centrala Kungsholmen, vilken tar tillvara på en existerande byggnad i centralt läge på bästa sätt till glädje för kommande studenter.

Ta gärna del av förra veckans nyhetsbrev där studentfrågan var i fokus här.

Årets Studentvän 2012

I dag hade jag äran att bli utnämd till Årets Studentvän 2012 av SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation). Jag tog emot utmärkelsen från deras ordförande Lina Glans (bilden) vid en fin tillställning på Skansen. Innan jag fick ta emot det fina diplomet höll Lina ett bra tal om studenters betydelse för Stockholm. Det är bara att instämma att det är studenter som ligger till grund för att Stockholm blivit den kunskapsstad som den är. Om Stockholm ska fortsätta ha en kraftig tillväxt och konkurrenskraftig arbetskraft måste vi fortsätta satsa på studenter och ännu fler studentbostäder.

 

 

 

 

 

 

Jag är väldigt glad över dagens utmärkelse och den motivering som lästes upp. (se nedan). En mycket bra start till årets soliga Valborg.

Motivering Årets Studentvän 2012

”I sin roll lyfter Sten allt oftare studenter och deras förutsättningar i Stockholm. I likhet med SSCO anser Sten att fler studentbostäder är en förutsättning för att locka hit framtida akademiker och att Stockholm måste vara ett kunskapsnav i internationell toppklass för att fortsätta utvecklas som storstadsregion.

Genom sin roll som gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad har Sten också haft en stor roll i satsningen på 4400 nya studentbostäder under denna mandatperiod. Sten har också vid flertalet tillfällen lyft frågan om en bättre och effektivarekoppling mellan akademin och arbetslivet.

Att lyfta situationen för studenter och diskutera deras roll i det framtida Stockholm är ett tecken på att Sten inser vikten av att Stockholm fortsätter att utvecklas till en attraktiv stad som kan konkurrera internationellt med kunskap, innovation och entreprenörskap.”