Snabb retur från MP

Den 10 augusti välkomnade jag här på bloggen Socialdemokraternas, lätt nymornade, tydlighet om att Förbifart Stockholm skall byggas oavsett vad Miljöpartiet anser. Men jag tillät mig också ett visst tvivel om Miljöpartiet verkligen avser acceptera detta och om Socialdemokraterna orkar hela sträckan ut, det gjorde de inte 2010 då Mona Sahlin till sist prioriterade Miljöpartiet och Vänsterpartiet före stockholmarnas vardag.

 
I dagens DN kom, det väntade, beskedet från Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och borgarrådet Daniel Helldén: Nej ingen Förbifart! De avser använda eventuell maktposition för att stoppa Förbifarten. Trots att den nu kommit så långt i planeringen, är finansierad och inte minst har ett brett stöd såväl politiskt som bland alla stockholmare som ibland misströstar i köerna.

Förbifarten är viktig för Stockholmsregionen men också för hela landet. Inte någon del av Sverige har råd med att den viktiga ekonomiska motorn i Stockholm-Mälardalen börjar hosta och hacka! Det räcker med att påminna om att denna region, enligt beräkningar från i våras, står för hälften av statens skatteintäkter.

Förbifaren är avgörande för att vår region inte skall klyvas i två delar, där regionens södra del har brist på jobb. Drygt 135 000 personer pendlar dagligen från söder till norr och drygt 52 000 i andra riktningen. Det är deras vardag och möjlighet till försörjning frågan handlar om. I det perspektivet kan den stora investeringen om 28 miljarder absolut motiveras.

Miljöpartiet ser kampen mot Förbifarten som en kamp mot privatbilismen. Redan det är en verklighetsfrånvänd hållning, den privata bilen spelar en viktig roll i dagens transportsystem och kommer att göra det även i morgondagens. Men långt miljövänligare i takt med forskning, teknisk utveckling och ställda krav från konsumenter och politik.

Men Förbifarten ska också användas till kollektivtrafik. En stor del av Stockholms och Sveriges kollektivtrafik består av bussar, och bussar behöver också bra och trygga vägar. Det går inte att ställa Förbifarten i någon slags motsats till utbyggd kollektivtrafik. För att Stockholm ska fungera, måste tillväxten fortsätta för att trygga välfärden samt att klimatmålen uppnås, krävs både och.

Så nu står vi politiskt på samma position som inför valet 2010.  Vi moderater är tillsammans med alliansens övriga partier tydliga med att Förbifarten skall byggas, och vi har också tagit ansvar för att inte minst via trängselskatterna finansiera detta. Socialdemokraterna säger, precis som 2010 då de till sist svek sin hållning, att det vill bygga Förbifarten men också vill regera med Miljöpartiet. Och Miljöpartiet säger att Förbifarten absolut inte ska byggas.

Det enda säkra garantin är således fortsatt majoritet för Moderaterna och Alliansen. Men breda överenskommelser är viktiga när det gäller stora satsningar på infrastruktur, och Socialdemokraterna är mer än välkomna i sådant samarbete.  Men Veronica Palm och Mikael Damberg får ursäkta, men ska deras utspel nu få någon trovärdighet krävs det att den annars så tystlåtne partiledaren Stefan Löfven blir MYCKET TYDLIG mot Miljöpartiet i denna fråga. Är han beredd att vara det?

Ska S lyckas köra över MP?

I dagens DN Stockholm intervjuas riksdagsledamöterna Palm och Damberg tillsammans med sin nyanställda kommunikationschef Lisa Hedin, till vilken man uppenbarligen knyter stora förhoppningar. Första utmaningen för henne är tydligen att Socialdemokraterna i Stockholms stad respektive övriga Stockholms län skall kunna prata med varandra (!?).

Det finns naturligtvis anledning att välkomna att duon Palm/Damberg nu vill stå fast vid att Förbifarten skall byggas. Liknande tongångar kom från Karin Wanngård när hon tidigare i sommar replikerade på en artikel från Ulla Hamilton och mig. Miljöpartiet ska ”köras över” är det underliggande budskapet. Men hur trovärdigt är det? Vi hörde precis samma tongångar från Carin Jämtin förra mandatperioden, men istället körde Sahlin över Jämtin. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vägde tyngre den gången.

Veronica Palm luftar trots det drömmen om att i Stadshuset få bilda majoritet med just Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det förstår jag, dessa tre partier finner ofta varandra i olika förlegade och dammiga vänsterståndpunkter; mot valfrihet och modernisering. Men – både MP och V är ju motståndare till Förbifarten, och vem kan lita på att de i en så stor fråga skulle låta sig styras av en socialdemokrati som kanske inte ens har fler mandat än de andra två tillsammans?

Ska Slussen bli valfråga för (S) 2014?

Idag replikerar jag och borgarrådet Larsson på oppositionens två svar på vår tidigare debattartikel om Nya Slussen. Det är uppenbart att de tre partierna i opposition inte är inriktade på stockholmarnas bästa, utan snarare på att hitta en nisch att bedriva valrörelse från. Socialdemokraterna verkar vilja ha slussen som valfråga till valet, och miljöpartiet verkar vilja tvinga stockholmarna att välja mellan Förbifart Stockholm och en ny modern sluss.

Vi behöver nya slussen för att öka mängden vatten vi kan tömma Mälaren på när det blir plötsliga skyfall, så att staden och andra områden inte översvämmas. Detta vill oppositionen skjuta på, utreda lite mer, och fundera på sin kammare. Allt medan stockholm redan idag står utan skydd för höjda vattennivåer. Det är oansvarigt att göra som oppositionen föreslår.

Moderaterna i stockholm hade redan försvaret av Förbifart Stockholm som en del av kampanjen i förra valet – och den vann vi. Jag vet att stockholmarna är med oss när det gäller både Förbifart Stockholm och nya Slussen, och att de vill få spaden i jorden. Jag är beredd att möta väljarna med dessa två projekt för Stockholms framtid. Frågan är vad väljarna svar till (S) blir?

Vi ska bygga tusentals studentbostäder

I dagarna börjar studenter över hela Sverige skriva in sig på kurser och program på våra universitet, och speciellt så här i Stockholm. Det brukar innebära att vi i augusti får mycket debatt kring studentbostäder och detta med all rätt. Det är viktigt att de som väljer att plugga i Stockholm får tag i bostäder. Vi moderater har därför sagt att  4 600 nya studentbostäder ska byggas mellan 2010-2014.  4 100 av dessa ska byggas i Stockholms stad  och resterande 500 i de länet.
Om studentbostadsbyggandet skrev jag och Joakim Larsson på DN Debatt härom dagen. Du kan läsa artikeln här.