Senaste hotet från Vänsterpartiet riktat mot Löfven

Alla tidigare socialdemokratiska statsministrar har vägrat att släppa in Vänsterpartiet i en regering. Att Stefan Löfven (S) inte vill gå till val på att bryta den traditionen är förståeligt, men han är skyldiga väljarna ett tydligt svar – kommer en eventuell socialdemokratisk statsminister tillåta att vänsterpartister får ministerposter

I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa om att vänsterledaren Jonas Sjöstedt också otålmodigt väntar på svar. Enligt hans mening har Socialdemokraterna inget annat val än att släppa in dem i en regering. Om inte, lovar Sjöstedt att Vänsterpartiets kommer lägga ner sina röster i riksdagen då de vägrar att aktivt stödja en regering de inte sitter i.

Frågan är nu om det över huvud taget finns ett rödgrönt alternativ. På den ena kanten hotar Vänsterpartiet till sig ministerposter och i den andra kräver Miljöpartiet både ministerposter och att Löfven tvingar Karin Wanngård (S) att bryta sitt löfte om Förbifart Stockholm. Ett regeringsalternativ som bygger på hot och misstro är inget alternativ utan helt enkelt ett skräckscenario.

S politik hotar jobb och tillväxt

Igår presenterade så Socialdemokraterna sin ekonomiska vårmotion. Mycket har redan läckts veckorna och dagarna innan, så resultatet innehöll få överraskningar. Vårmotionen cementerar dock att Socialdemokaterna står fast vid omfattande skattehöjningar och en återgång till bidragslinjen. En hållning som skulle slå hårt mot jobb och företagande i hela Sverige.

S politik skulle innebära tunga skattebördor på jobben i ett sedan länge svagt konjunkturläge. Fördubblad restaurangmoms och höjd bolagsskatt är två tydliga exempel som skulle ha direkt negativ effekt på sysselsättning och jobben.

Än allvarligare är dock det faktum att S envist står fast vid att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Genom att höja kostnaden för företagare att anställa unga höjs deras trösklar in på arbetsmarknaden avsevärt. Tvärtemot allt förnuft i ett läge där vi ser en alltför hög arbetslöshet just bland unga.

Det är ytterst förvånande att S står fast vid denna ambition efter att till och med Miljöpartiet insett värdet av att underlätta för unga och i föregående vecka backade från sitt tidigare krav på att höja deras arbetsgivaravgift. Splittringen inom oppositionen är tydlig.

Samtidigt som S föreslår skattehöjningar, vilka förhindrar jobbtillväxt och sysselsättning, ser man till att omfördela medel till diverse bidragsstimulanser. Klassisk S politik med andra ord. Vägen framåt består dock inte i att lägga krokben för jobben. Tvärtom behöver vi fler människor som jobbar och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Miljöpartiet verkar ha kommit till viss insikt medan Socialdemokraterna har en lång väg att gå.


Källa: Höst- och vårmotioner. Det rödgröna regeringsalternativet är summan av S skattehöjningar, MP:s bensin- och miljöskatter samt V:s förslag om transaktionsskatt.

S-kongress och hotet mot valfriheten

Idag drar Socialdemokraternas kongress igång. På plats i Göteborg befinner sig idel Socialdemokrater redo att besluta om bl.a. eventuella vinstförbud inom välfärden. Förbud som, om det går igenom, innebär att kommunpolitikers makt sätts framför människors rätt till valfrihet.

I ett illustrativt inslag på Rapport igår visade man situationen i Gävle, där ett antal fristående skolor undervisar ett stort antal elever och gör det med ett gott resultat. Ska de eleverna få gå kvar i sina skolor – ställt på sin spets är det exakt vad den s.k. vinstdebatten handlar om. Det är kvaliteten som skall avgöra, inte om det är en enskild eller kommunal skola, så tänker nog de flesta elever och föräldrar. Men så tänker
inte de hårda ideologerna inom socialdemokratin.

De reformer som Alliansen genomfört har lett till ökad mångfald och stärkt egenmakt, något människor uppskattar och vill ha. Det är numera en självklarhet att man kan välja de former som passar de egna behoven bäst, vare sig det gäller ett äldreboende för en åldrande släkting eller önskad skola för familjens barn.

I stället för att fortsätta utveckla och stärka människors egenmakt, vill Stefan Löfven och Socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och gå tillbaka till en verklighet där människors valmöjligheter minskar och inskränks.

Socialdemokraternas kongress kommer att fastslå S-politiken inför valet 2014. Jag ser fram emot ett klargörande av var de står, inte minst i valfrihetsfrågan. Genom att kongressen sätter ner foten kan människor tydligt se de olika alternativ som finns. En bakåtsträvande och frihetsinskränkande Socialdemokrati torde stå sig slätt i jämförelsen.

 

Arbetslinjen ska inte underskattas

Allt tyder på att jobbfrågan kommer att dominera valrörelsen nästa år, 2014. Det är bra då vi behöver en seriös diskussion om alternativen som svenska folket kommer stå inför. Vänsteroppositionen vill montera ned Alliansens arbetslinje och debatten måste handla om vilka konsekvenser detta skulle få för svensk ekonomi och sysselsättningen.

Trots Dagens Nyheters negativa rubriksättning i gårdagens reportage om arbetslinjen visar allt på att regeringens största satsning, jobbskatteavdraget, har varit positiv för sysselsättningen i Sverige. I samma reportage konstateras det också att bland annat nystartsjobb och rutavdrag haft tydliga positiva effekter. Rutavdraget har resulterat i både fler företag och färre svartjobb i en sektor som nu sysselsätter många. Resultatet av satsningen på nystartsjobb har enligt Dagens Nyheters reportage varit god och minskat långtidsarbetslösheten.     

Kommunerna har också ett stort ansvar för att hjälpa människor från ett utanförskap till egen försörjning. Stockholm stad för därför också en tydlig och offensiv arbetslinje. För att nämna ett framgångsrikt exempel har stadens satsning på Jobbtorg hjälpt de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Sedan starten av jobbtorgen 2008 har 17 000 person gått från utanförskap till egen försörjning. 

Alternativet till arbetslinjen är Stefan Löfvens socialdemokrater i samarbete med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har inte bara röstat emot jobbskatteavdragen, de föreslog även i valet 2010 att ersätta rutavdraget med butlers i tunnelbanan. Ett liknande förslag om butlers i tunnelbanan kan vi nog inte vänta oss nästa år. Efter rutavdragets tydliga framgång och popularitet hos hushållen har Stefan Löfven valt att övertala partikollegorna att tona ned motståndet. Istället ska Socialdemokraterna bryta sitt tidigare vallöfte om restaurangmomsen, de kommer att gå till val på att dubblera restaurangmomsen. 

Det må vara tidigt att utvärdera restaurangmomsens effekt på sysselsättningen. Restaurangbranschen säger  dock själva att 6 000 nya arbetstillfällen skapades under 2012 till följd av momssänkningen. Inom restaurangbranschen är det många småföretagare som lever på små marginaler och det är omöjligt att mäta hur många jobb som även räddats av momssänkningen. 

Arbetslinjen har inneburit flertalet lyckade satsningar som både skapat nya arbetstillfällen och räddat arbeten som hade försvunnit om Sverige istället hade gått en liknande väg som krisande Sydeuropa. Det är viktigt att löpande utvärdera de reformer som genomförts samtidigt som vi fortsätter att ha en tydlig arbetslinje med fokus på att bryta utanförskapet. Vi ska inte glömma den stora grupp människor som socialdemokratin förtidspensionerade och sjukskrev för att snygga till arbetslöshetssiffrorna. Inom Alliansens arbetslinje vill vi inkludera alla som vill och kan arbeta. Vad vill egentligen dagens (S)?

 

Löfven (S) har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm

Vid gårdagens kommunfullmäktige framkom tydliga politiska skiljelinjer. Med ideologiska skygglappar tog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet strid mot både valfrihet och fri företagsamhet inom vård och omsorg. Socialdemokraterna gick därmed emot sin partiledare Stefan Löfven i en rad frågor. Löfvens retorik har efter en längre tids oklarhet försökt försäkra väljarna att han står upp för valfrihet samt att företag inom välfärdssektorn ska få möjlighet att gå med vinst. Efter gårdagens debatt är det nu klart att Stefan Löfven har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm.

Det är en splittrad opposition i frågan kring valfrihet. I Stockholms läns landsting har Miljöpartiet samarbetat med Alliansen kring Vårdval Stockholm vilket jag välkomnar. Med anledning av detta tog jag tillfället i gårdagens debatt att sträcka ut en hand till Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP). Hur Miljöpartiet kommer landa i frågan i Stockholms kommunfullmäktige är i dagsläget oklart. Vad som är klart och tydligt är att Vänsterpartiet och företrädarna för Socialdemokraterna i Stockholm kommer fortsätta att sätta i käpparna i hjulet för utvecklingen av valfriheten i Stockholm.

(S) accepterar lägre skatt – men hade aldrig själva sänkt den! – Mitt veckobrev v.43

Socialdemokraterna i Stockholms stad accepterar de 60 öre i skattesänkningar som Alliansen hittills har gjort sedan 2006. Detta framgår i Socialdemokraternas skuggbudget som släpptes i veckan. Men precis som med de tidigare skattesänkningar Alliansen genomfört, är de emot nästa års sänkning på ytterligare 15 öre. För en person med en lön på 25.000kr i månaden innebär Alliansens sammanlagda skattesänkningar på 75 öre sedan 2006 en minskad skattebörda på 2 250 kr per år. Lägg där till regeringens jobbskatteavdrag som motsvarar ungefär en hel månadslön per år i mindre skatt för en låg och medelinkomsttagare. Att minska skattebördan på svenska hushåll stärker hushållens ekonomi och skapar både trygghet och nya möjligheter.

Oppositionens överbud
Oppositionen svar på vår budget är nästan bara överbud och okontrollerade ökningar av stadens utgifter. Dessutom utan någon analys. Alliansen i Stockholms stadshus har presenterat en offensiv budget som stärker både välfärden och miljön samtidigt som vi sänker kommunalskatten till Sveriges näst lägsta. Ett bra exempel på överbud är Miljöpartiets förslag om att lägga ännu mer pengar än Alliansens 200 miljoner kronor på cykelsatsning för 2013. Beloppet på 200 miljoner handlar varken om brist på pengar eller ambition från Alliansens sida, utan om vilket tempo den fysiska utbyggnaden av cykelinfrastrukturen rent praktiskt kan ha. 

Oppositionens skattepolitik slår hårdast mot de som tjänar minst
Förra veckan kommenterade jag på min blogg att Stefan Löfvens skuggbudget höjer skatten med mer än vad Håkan Juholt vågade föreslå förra året. Att öka skattetrycket på de svenska hushållen, så som oppositionen på riksnivå vill, är högst oansvarigt och drabbar hårdast de med lägre löner. Även Miljöpartiet är stora skattehöjare och vill bland annat införa höjda och nya skatter på godstransporter. Det kommer leda till höjda priser i handeln och slå mot de industrier som är beroende av transporter, vilket är många. En barnfamilj som sparat pengar för en utlandssemester skulle få flera tusen kronor i höjda utgifter bara genom Miljöpartiets föreslagna flygskatter.   

Genom en god ekonomi tryggar vi välfärden. Vi finansierar Stockholms offensiva budgetsatsningar och skattesänkning för 2013 tack vare vårt ansvar för stadens finanser.              

Veckans blogg

Besök på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Älvsjö resecentrum

Fritidshem i Stockholm har bland landets minsta grupper per anställd

UC-dagen

Kulturtanken

Är du nyinflyttad eller vill lära dig mer om vårt vackra Stockholm och dess historia rekommenderas Stockholms Stadsmuseums Kafé nyinflyttad. Varje torsdag, med start denna vecka och fram till den 29 november, bjuds alla stockholmare in för att lära känna stadens historia bättre. Alla som deltar får en rundvandring av Stockholms Stadsmuseums faktarum där man bland annat kan ta del av spännande gamla bilder. 

Det är fri entré och mer information finner du här.

Fotografiet ovan är på Norra Bantorget och Vasagatan från Stockholms Stadsmuseums samling.

Trevlig helg och höstlov, mitt veckobrev återkommer om två veckor.

Löfvens skattechock större än Juholts

10 miljarder kronor – så mycket mer vill Socialdemokraterna höja skatten än vad Håkan Juholt föreslog i sin hårt kritiserade skuggbudget förra året. Totalt handlar det om 30 miljarder kronor i höjda skatter på jobb och företagande som Socialdemokraterna i årets skuggbudget lägger fram i riksdagen. Detta trots att Stefan Löfven har försökt profilera sig som en ny sorts socialdemokrat som vill värna näringslivet och skapa förutsättningar för fler jobb och tillväxt.

Alliansens fyra partiledare skriver i dagens Aftonbladet om den skattechock som väntar Sverige om en splittrad rödgrön regering skulle komma till makten. Partiledarna påpekar mycket riktigt i sin debattartikel att det är de unga som blir de största förlorarna med oppositionspartiernas budgetförslag. Höjda arbetsgivaravgifter och dubblerad restaurangmoms är några exempel på detta.

Den nya tiden för Socialdemokraterna som Stefan Löfven skulle representera blev kortlivad. Högre skattehöjningar än Juholt, en öppen partistrid om vinster i välfärden och inget tydligt regeringsalternativ till väljarna. Sverige förtjänar en bättre opposition än detta.

-Välskött ekonomi finansierar välfärden- Mitt veckobrev v.40

100 miljoner till högre lärarlöner
I tisdags fick jag frågan av Radio Stockholm om stadens satsning på 100 miljoner kronor extra till högre lärarlöner skulle innebära nedskärningar inom andra områden. Med Stockholms välskötta ekonomi kunde jag svara nej på den frågan. Det är genom ansvarstagande som Stockholms stad nu kan finansiera nya välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin.

Det rödgröna hotet mot tillväxten

Grunden till den välskötta ekonomin ligger både i stadens och regeringens arbetslinje och de framgångsrika jobbskatteavdragen. Socialdemokraterna må i dagsläget, efter att röstat nej varje gång, accepterat jobbskatteavdragen. Men hur en förhandling om skatter inom en eventuell rödgrön regering skulle sluta kan vi bara med fasa föreställa oss. Höjda bidrag för att inte arbeta, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och fördubblad restaurangmoms är bara några förslag som träder fram från Socialdemokraterna. Lägg där till en 70 öres chockhöjning av bensinskatten och nya och högre transportskatter från Miljöpartiet så får vi inte bara en inbromsning utan en härdsmälta i den svenska ekonomin.

En växande besöksnäring hotas av höjda och nya rödgröna skatter

Stockholm stad har under de senaste åren redovisat ett överskott samtidigt som antalet i behov av försörjningsstöd minskar. Vi har mer att göra för att få fler till egen försörjning men det finns fler ljusglimtar som visar att tröskeln till det viktiga första arbetet är på väg ner. Arbetet med jobbtorgen har visat goda resultat för de som står allra längst från arbetsmarknaden. Stockholms popularitet internationellt har skapat flertalet arbeten framförallt för unga inom den allt växande besöksnäringen. Att dubbla både ungas arbetsgivaravgifter och restaurangmomsen samt införa Miljöpartiets nya flygskatter skulle gör det dyrare för turister som istället kan lockas till länder med billigare priser, stabilare väder och lägre valutor. En rödgrön regering skulle hota Stockholms framgångsrika tillväxt som besöksdestination och därmed även flertalet unga människors arbeten. Vi får inte skatta bort dessa arbeten och besökare som vill ta del av vad Stockholm och Sverige har att erbjuda.

Bloggen denna vecka

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

Stockholm får ett Swedish Music Hall of Fame

Spännande framtid för Kista

Intervju i Radio Stockholm om höjda lärarlöner

100 miljoner till högre lärarlöner

Trygghet, säkerhet och rikt kulturutbud bland Stockholms styrkor

Kulturtanken
I dag börjar utställningen Dräkter från Downton på Hallwylska Museet. Det är dräkter från den populära brittiska serien Downton Abbey som ställs ut på museet som representerar samma epok som serien. Hallwylska blir det första museet som visar dräkterna utanför Storbritannien.

Läs mer om utställningen här.

Det lönar sig att vara ihärdig

Ibland lönar det sig att vara ihärdig och tjata. Fredrik Reinfeldt – och undertecknad har i olika sammanhang – pressat Stefan Löfven i frågan om Socialdemokraterna avser stå fast vid att bygga Förbifart Stockholm. Ett löfte de svek 2010 genom att istället för byggstart vilja skicka alltihop på folkomröstning. Detta trots år av utredningar samt flera val där partierna redovisat var de står angående Förbifarten och väljarna har kunnat säga sitt.

Nu svarar Stefan Löfven i dagens DN på frågan om Miljöpartiet kan säga något som får Socialdemokraterna att ändra sig: ” Nej, vi står upp för Förbifart Stockholm. Den kommer förhoppningsvis att påbörjas 2013 och då tänker vi inte stoppa den 2014.”

Stefan Löfven stödjer nu även den finansiering av förbifarten med trängselskatterna som Stockholm och regeringen blivit överens om, och som inte minst lokala socialdemokrater kritiserat.

Visst önskar man att Stefan Löfven fått en följdfråga om hur Socialdemokraterna ställer sig om den rättsliga processen runt Förbifarten försenar byggstarten till efter valet 2014. Men jag ska inte vara njugg, jag tänker tolka Löfven så att Miljöpartiet nu sitter fast en minoritetsställning i denna fråga. Förbifarten kommer att byggas med brett politiskt (och folkligt!)stöd, inte minst tack vare Moderaternas uthållighet i denna fråga.

Men i samma DN-intervju avslöjar Stefan Löfven socialdemokratins eviga kluvenhet i själva inställningen till oss Stockholmare. Löfven tycker ”att det mänskliga klimatet är lite kallare i Stockholm än till exempel i Göteborg”.

Tänk att det fortfarande 2012 är ok för sossar att uttrycka generaliserande fördomar om 860 000 stockholmare. Nej, något parti för Stockholm blir socialdemokratin aldrig!

-Inget svar från Löfven om Förbifarten- Mitt veckobrev v.33

Stockholm i augusti
Augusti är en underbar månad i Stockholm, med flertalet aktiviteter. Stockholm Kulturfestival 2012 pågår denna vecka och avslutas på söndag med världens längsta bokbord längs Drottninggatan. I morgon har jag själv nöjet att välkomna publiken till Kungliga Operans Operakavalkad vid Gustav Adolfs Torg. Operakavalkaden är en av de hundratals programpunkter med fri entré under kulturfestivalen och är något jag verkligen ser fram emot.   

 

 

 

 

 

Under dagen pågår DN-galan, i morgon Midnattsloppet och i slutet av månaden uppträder världsartisterna Coldplay och Lady Gaga på Stockholm Stadion respektive Globen. Detta är bara ett litet axplock av det stora utbud som stockholmare och det ökade antalet turister erbjuds under årets augustimånad.

Löfven ger inget svar om Förbifarten
Denna vecka har varit starten för höstens politiska debatt. Socialdemokratiska riksdagsledamöter har i ett utspel i veckan öppet sagt att de tänker köra över Miljöpartiet i frågan om Förbifart Stockholm. Miljöpartiet kontrade snabbt med att säga att vid en eventuell rödgrön majoritet i riksdagsvalet 2014 kommer krav att ställas på att bygget av Förbifarten stoppas. Detta trots att stockholmarna har röstat fram en stor majoritet för Förbifarten i Stockholms kommunfullmäktige.
Stefan Löfven har lyst med sin frånvaro under detta öppna krig mellan hans riksdagsledamöter och Miljöpartiet – hans tänkta regeringspartner. I tisdags krävde jag svar från Löfven på min blogg att ta ställning i frågan och berätta om han tänker ge vika för Miljöpartiets utpressning. Vi får se hur länge Löfven lyckas undvika att ge ett tydligt svar. Tar det lång tid funderar jag på att sätta upp en klocka på min hemsida för att räkna tiden. Då kan Löfvens kollegor i både riksdagen och stadshuset se hur lång tid det tar för honom att ge dem stöd och därmed trovärdighet för sina utspel och löften om Förbifarten.

Veckans kulturtanke
I morgon går startskottet för årets Midnattslopp som sprangs för första gången för trettio år sedan. Vid första loppet 1982 deltog lite över 2 800 löpare, i fjol var det 24 000 anmälda och årets lopp blev fullsatt redan i maj. Det är en tradition som blivit en folkfest, och bäst av allt ger det många stockholmare den där extra motivationen som ibland behövs för att börja träna.

Mer information om Midnattsloppet samt kartor över områden som kommer stängas av på Södermalm finner du här.

 

 

 

 

Foto: Thomas Karlsson

På söndag avslutas Stockholms kulturfestival med världens längsta bokbord. Bokbordet sträcker sig längs Drottninggatan från Rosenbad ända upp till Centralbadet. Cirka 40 000 personer besöker bokbordet varje år och är väl värt ett besök.   

Trevlig Helg!