Att gå från socialbidrag till jobb

Idag skriver arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) om en mycket viktig fråga. Det handlar om möjligheten för människor att gå från socialbidrag till arbete.

Den avgörande frågan för Stockholm är hur vi ska finansiera välfärden och hur fler ska få känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger. Idag är det så att en person som gått länge på socialbidrag, och sen får ett deltidsjobb, den personen får se hela den nya lönen försvinna eftersom socialbidraget kapas ner med lika mycket pengar. Det betyder att det inte lönar sig att arbete, lönar sig inte att gå upp på morgonen, lönar sig inte att visa barnen att mamma eller pappa har ett jobb, och lönar sig inte att anstränga sig.

Min kollega här i Stadshuset, socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, föreslog till barn- och äldreministern Maria Larsson i våras att det ska gå att trappa ner socialbidraget när man börjar jobba, så man får behålla lönen, och att stödet gradvis tappas av.

Det är viktigt med socialbidrag och möjlighet att få stöd när man har det svårt och skralt. Det är däremot ännu viktigare att människor får jobb, och kan ta jobb, för att försörja sig och sin familj. Då är det viktigt att man faktiskt tjänar på att arbeta.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tog upp detta i sitt sommartal, och jag hoppas att det ingår i regeringens budget för 2012. Det skulle innebära ett stort lyft för många stockholmare.