Min veckodagbok v.41

Hej,

I denna veckodagbok skriver jag om

  1. Stockholms stads budget för 2012
  2. Framtidens visionärer ska komma från Sverige
  3. 820 nya lägenheter på Årstafältet
  4. Birgit Nilsson priset
  5. Veckan som var
  6. Veckan kulturtips

Stockholms stads för budget

I onsdags presenterade Stadshusalliansen Stockholm stads budget för 2012. Jag är stolt över att ha kunnat presentera en stabil budget präglad av långsiktigt ansvarstagande. Vi värnar arbetslinjen med införd rätt till heltid i stadens verksamheter samtidigt som vi förenklar vardagen för stockholmarna genom att öka stadens servicegrad och genom en större flexibilitet i välfärdstjänsterna. Det är en modern budget för ett Stockholm som fortsätter växa.

Jag är också mycket glad att vi inom Alliansen hade god stämning under hela budgetförhandlingen. Trots den ekonomiska situationen lyckades vi presentera en ansvarsfull budget med viktiga och bra satsningar på såväl det socialområdet, skolan och kultur- och miljöområdet.

Det är också en grön budget som presenterades. Vi lanserar en ”cykelmiljard” för att kraftigt förbättra och utvidga tillgängligheten för den allt ökande mängd cyklister de kommande åren. Det kommer också att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är. Nio nya kommunala skolor kommer under den närmaste tiden att växa fram för att tillgodose den ökade efterfrågan. Fler väljer att bo kvar i Stockholm när de får barn vilket är mycket glädjande.

För att möta behovet av ett Stockholm som växer ökar vi antalet bostadsbygganden. Nya stadsdelen Hagastaden är ett sådant exempel där stora satsningar görs. Vi kommer också satsa på att effektivisera vägarbeten och underhåll så att störning minimeras för trafikanter, boende, och kollektivtrafiken.

Skatten hålls oförändrat låg. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta, och när världsekonomin blir bättre hoppas jag kunna sänka skatten. Nu är det extra viktigt att ha utrymme i budgeten för att stå emot eventuellt höjda utgifter inom konjunkturkänsliga områden. Om världsekonomin slår hårt mot Stockholm är det också bra att ha kapital för reformer och satsningar.  Staden har 900 miljoner kronor i stadens koncern Stockholm AB som finns tillgänglig om det skulle behövas. Jag är hoppfull att det inte kommer att behövas, men i dessa tider måste vi vara försiktiga och ansvarsfulla då det mesta är så svårt att förutsätta.

Framtiden visionärer ska komma från Sverige

Barn som börjar skolan i år kommer att pensionera sig någon gång på 2060- eller 70 talet. Det är omöjligt för oss att vet hur världen kommer att se ut då. Trots att vi inte vet så är det nu vi ska förbereda våra barn för den framtiden.

Det vi vet är att kunskap är en god förutsättning för arbete och egen försörjning. Därför är skolan viktig. Däremot skapas det just nu en utbildningsinflation då flertalet länder, framförallt från Asien, storsatsar på att högutbilda sina medborgare. Detta sätter inte bara press på oss att hänga med men också att främja visionärer som kan ligga till grund för nya revolutionära industrier.

Hur exakt vi ska gör det vet jag inte. Det är ingen som vet och därför behöver många idéer testas. Däremot så vet jag att skolan inte kan vara fyrkantig och behandla alla barn efter samma normer. Därför är det bra att det finns skolor med fler olika inriktningar. Tysta och blyga barn ska uppmuntras så att de finner ett förtroende för deras styrkor som kan utvecklas. De barn som man misstänker är en bråkstake för att han eller hon inte sitter still kan i själva verket var ett geni som inte tillåts utveckla sin kreativitet. SvD uppmärksammade nyligen ett sådant fall om ett barn som med rätt stimulans nu blomstrar i skolan.

Skolan ska vara ett instrument för alla barn att uppnå sin fulla potential.  Lyckas vi med det har vi goda förutsättningar att rusta våra barn till att skapa en framtid vi kan vara stolta över.

820 nya lägenheter på Årstafältet

På Årstafältet planeras en tät, grön och varierad stadsdel för 10 000 nya boende. Nästa vecka går arbetena in i en ny fas när Exploateringsnämnden markanvisar och Stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för de första 820 bostäderna. Av dessa är 130 studentlägenheter och 15 stadsradhus. Bebyggelsen kommer att variera både i storlek och utseende och planer finns bland annat för butikslokaler, ny förskola och ett stadsdelstorg. Ett av målen är att skapa en naturlig övergång mellan Årstafältet och Valla gärde, samtidigt som bebyggelsens gestaltning tillför nya kvaliteter till platsen.

Birgit Nilsson priset

 

 

 

 

I torsdags hedrades den italienske dirigenten Riccardo Muti med Birgit Nilsson priset. Priset delas ut för andra gången. Sångaren Placido Domingo fick det första priset 2009 efter Birgit Nilssons uttryckliga önskan.

Riccardo Muti uppmärksammas för sina extraordinära prestationer inom opera och konsert, såväl som för sitt stora inflytande på den musikaliska världen både på och utanför scenen.

Veckan som var

I samband med att företaget IBM firar 100 år skapades ett unikt möte tillsammans med staden i stadshuset i måndags. 300 studenter, unga entreprenörer och unga politiker som närvarade för att staka ut sina idéer, planer, visioner och drömmar om Stockholm i framtiden. Det var ett mycket givande evenemang och det finns god anledning att skapa liknande träffar framöver.

I går deltog jag i en paneldebatt om Nationalstadsparken med bland annat stadsbyggnadsborgarrådet och miljöministern. Nästa vecka är det partistämma vilket jag väldigt mycket ser fram emot. Återkommer med reflektioner kring den framöver.

Veckans kulturtips

 

 

 

 

 

Denna veckas kulturtips har ett solidariskt inslag. I morgon den 15 oktober på Östasiatiska Museet anordnas en pappersworkshop med en grupp papperskonstnärer från den jordbävningsdrabbade staden Sendai i Japan. Workshopen är för hela familjen och de dekorationer som skapas under dagen kommer dekorera en jättejulgran mitt i staden som en hälsning från Sverige.

Läs mer om pappersworkshopen här.

Östasiatiska har också en ny permanent utställning med mångfasetterad konst från Japan.

Läs mer om den nya utställningen här.

 

Trevlig Helg!