Amortering på bostadslån viktigt

Foto: Scanpix

Sverige har än så länge påverkats förhållandevis marginellt av den finans- och skuldkris som slagit mot stora delar av världen. Det beror till stor del på att Sveriges finanser och att våra banker inte lämnat oss allt för sårbara med stora skulder och risker, och på att det offentliga har planerat för att hålla finanserna i ordning. Kvalitén på ett barns utbildning eller en äldres vård skall aldrig avgöras av hur det står till i konjunkturen. På samma sätt måste privatpersoner efter sina förmågor också planera inför framtiden.

Stockholms bostadsmarknad är unik i Sverige. Svenska banker, likt de i andra länder, har lånat ut stora belopp vilket i sin tur drivit upp bostadspriserna. Detta innebär att stockholmare är högt skuldsatta med tillgångar låsta i sin bostad. Nyligen infördes ett tak på hur mycket man kan låna av en bostads marknadsvärde. Det har skapat stora problem för unga stockholmare, som inte kunnat spara ihop till en så stor handpenning. Dock är det viktigt att vi svenskar inte överbelånar oss. Därför borde regeringen snabbutreda amorteringskrav på bostadslån. Att betala av sina lån till en hållbar nivå borde vara något som hela samhället uppmuntrar.

Nu när priserna på bostäder vänder nedåt även i Stockholm är det viktigt att vara medveten om att en egen bostad är en långsiktig investering. En bostad skall aldrig ses en kortsiktig investering som garanterar hög avkastning. I går kunde vi läsa i DN att bostadspriserna i Stockholm har sjunkit med 3 procent.

Det är bra att många har uppfyllt sina drömmar att äga sin egen bostad men det skall göras ansvarsfullt. Det är därför viktigt att fler amorterar på sina lån. Det är viktigt av två anledningar. Dels för att minska sin egen skuld men också för att det skapar en ekonomisk buffert om mot exempelvis stigande räntor. Grunden till styrkan av Sveriges ekonomi ligger hos de svenska hushållen. Därför är det av stor betydelse att vi gemensamt arbetar för att få ner våra skulder och därmed dämpar vår sårbarhet för framtida nedgångar. Därför vore amorteringskrav – till skillnad från lånetak som slår hårt mot unga – en bra lösning.