Fokus på skolan i årets budget – för en skola i världsklass


Bild lånad från stockholm.se

Vi Moderater var nyligen ute med en omfattande skolkampanj, där vi lyfte våra idéer och tankar i skolfrågan. Nu har vi, tillsammans med övriga Allianspartier, landat i en budget för 2014 med fokus på just skolan och utveckling av densamma.

Skolområdet tillskjuts betydande medel. Nära 800 miljoner kronor ökar vi budgeten med under 2014, för att satsningar ska kunna komma stadens många elever tillgodo. Insatserna är omfattande och berör bland annat följande:

  • Läxhjälp i skolan eller på fritids till alla elever som önskar
  • Erbjudande om sommarskola för alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå målen
  • Ökad lärartäthet i grundskolans årskurs F-3
  • Ökat stöd till nyanlända elever

Därutöver fortsätter vi satsa på ökade lärarlöner, stärkandet av lärarens roll samt tar krafttag mot skolk. Sammantaget är vi övertygade om att våra insatser kommer ge resultat – att lärare blir stärkta i sina yrkesroller och att elever får större möjligheter att nå kunskapsmålen.

Just kunskap och bildning är det som ger oss människor makt att forma våra egna liv. En god skolgång för våra barn och unga är med andra ord en av de bästa förutsättningar vi kan ge dem i livet. Alla Stockholms skolor ska vara så bra att de kan ge stadens unga kunskaper i världsklass. Med årets budget tar vi ytterligare steg mot det målet.

 

En välkomnad skoldebatt

dagens DN-debatt skriver finansminister Anders Borg (M) och riksdagens ordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé (M) om Moderaternas fem prioriteringar för skolan. Det är en välkomnande och viktig debatt som Borg och Tobé lyfter på den nationella agendan.

En del av förslagen känner många stockholmare igen då Stockholm stad redan i dag exempelvis erbjuder särskild sommarundervisning för elever som inte når kunskapskraven. Ett arbete som också pågår i Stockholm är att stärka lärarrollen då ingen annan faktor är så viktig för elevernas resultat som en bra lärare. Det är glädjande att mycket av stadens kvalitetshöjande satsningar nu är i gång men det finns en hel del arbete kvar att göra.

För oss moderater i Stockholm går det inte att överskatta skolans och utbildningars betydelse då den ligger till grund för att rusta såväl våra barn, unga och vuxnas framtid. Därför har den Moderata fullmäktigegruppen i Stockholm stad under det senaste året också arbetat med att forma framtidens skol- och utbildningspolitik för staden. Jag ser fram emot att återkomma mer om det arbetet fram över. 

 

LO:s nya retorik ändrar inget – mitt veckobrev v.3

LO-förbunden gjorde i veckan gemensam sak på DN-debatt när de omformulerade sitt krav på så kallat vinstförbud inom välfärden. Det var LO:s kongress som i maj 2012 slog fast kravet. Drygt ett halvår senare inser man alltså behovet av att förändra denna förbudsmentalitet. Men har de lyckats?

Vinstförbud slår hårdast mot Stockholmarnas valfrihet
Det är klokt att ompröva ett tokigt beslut. Problemet är vad man istället väljer att landa i. LO står nämligen fast vid sin utvecklings- och företagsfientliga uppfattning. Den nya bolagsform som LO föreslår ska enligt uppgift ha allmännytta och begränsat vinstuttag som grundläggande principer. Konstellationen är dock en levande motsägelse. En ny ovis bolagsform med luddiga direktiv som ”rimliga vinstuttag” som LO föreslår, skulle skapa otrygghet för både de som arbetar i och driver verksamheter inom välfärdssektorn.  Hårdast skulle en sådan reform slå mot Stockholm där valfriheten blivit en självklarhet. Risken är uppenbar att förskolor och skolor stängs.

Valfrihet en självklarhet i Stockholm
För visst är det så att stockholmare i dag tar möjligheten att få välja förskola, skola och vårdcentral förgivet. Valfrihet har blivit en självklarhet vilket har fått Stefan Löfven att ändra sin retorik. Men bara för att retoriken har ändrats innebär det inte att han har fått med sig sina kollegor runt om i landet. Som jag skrev på min blogg under budgetdebatten i höstas har Löfven mycket kvar att göra för att få med sig sina S-kollegor i Stockholm stad.  


Vi måste ha en nyanserad debatt
Debatten mot vinster i välfärden har tyvärr varit styrd av ideologiska skygglappar snarare än fakta. När Dagens Samhälle granskade vinster i välfärdssektorn visade det sig att vinsterna efter bolagsskatt ligger på runt 4 procent, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Tvärtom behövs dessa vinster för att företagen skall kunna utvecklas. Offentligt drivna verksamheter får motsvarande pengar för investeringar och utveckling av sina huvudmän – kommun och landsting. Enligt samma granskning drogs också slutsatsen att kvalitén har blivit bättre tack vare konkurrensen. Det är självfallet bra att regeringen nu stoppar provocerande räntesnurror för att undkomma svenska skatter. Men det gäller alla företag och inte bara de inom välfärdssektorn.

Inget svar från Miljöpartiet
I höstas ingick Miljöpartiet i Stockholms läns landsting i en uppgörelse med Alliansen kring Vårdval Stockholm. Hur Miljöpartiet i Stockholms kommunfullmäktige kommer landa i frågan om valfrihet är lika oviss i dag som när jag sträckte ut handen till gruppledare Daniel Helldén (MP) i samband med uppgörelsen i landstinget.     

Veckans blogg

Överklagande mot bussterminalen i Katarinaberget avslås av Länsstyrelsen

Ett utmärkt initiativ!

Besök på Bombardier i Liljeholmen

 Kulturtanken

I den bitande vinterkylan är det trevligt att tänka på några möjliga höjdpunkter under Stockholms kulturvår. Den flygande holländaren (Folkoperan), Farliga Förbindelser (Dramaten), Turandot (Operan) och Körsbärsträdgården (Stadsteatern) för att nämna några personliga ”karameller”. Lördagen den 20 april är det kulturnatt i Stockholm, förstärkt med firande av att kommunfullmäktige fyller 150 år.

 

Trevlig helg!

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Byggandet ska fortsätta för att möta efterfrågan

Stockholm beräknas få sin 900 000:e invånare någon gång under sommaren 2014. Därför är det viktigt att vi fortsätter planerna på att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030. I budgeten avsätter vi 50 miljoner för att öka farten i byggprocesser, 18,5 miljoner för ökad produktivitet av detaljplaner och 2 miljoner för ökad rådgivning inom bygglov. Vi kommer även utlysa en tävling för att bygga billiga och yteffektiva bostäder. Det är ett helhetsgrepp som måste tas så vi kan nå våra mål. För att få fart även på studentbostadsbyggandet kommer en central studentbostadssamordnare att utses samt att mark kommer att frigöras för tillfälliga studentbostäder.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för stadens utveckling och ekonomi som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, och hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkningar vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Veckans blogg

Offensiv budget för Stockholm

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Kulturtanken 

Denna vecka känns det naturligt att särskilt nämna kulturbudgeten. Biblioteken, Stadsteatern och Liljevalch är några delar som står i fokus för nya satsningar. Därtill Kulturskolan som i dag erbjuder 15 000 barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom musik och teater. Vi hoppas det nu ska bli fler. Vi startar också El Sistema – där barn får spela med professionella symfoniker. Modellen grundades ursprungligen av José Antonio Abreu i Venezuela 1975. Hans syfte var att hjälpa fattiga barn till musikalisk utveckling. Efter drygt 30 år måste hans initiativ ses som en succé. År 2009 mottog José Antonio Abreu Polar Music Prize i Stockholm.