Välkommet besked om sänkt restaurangmoms

 

 

 

 

 

 

I dag presenterade regeringen sina planer för fler jobb och fler vägar till jobb för unga. En stor del av satsningen är en sänkning av restaurangmomsen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Totalt är det en satsning på 5,4 miljarder för att sänka restaurangmomsen. På sikt räknas satsningens kostnad minska till 3,6 miljarder som en följd av positiva sysselsättningseffekter.   

Restaurangbranschen anställer idag ett stort antal unga, enligt SHR består hotell- och restaurangnäringen i Stockholm av 57 procent unga stockholmare. En sänkning av restaurangmomsen är därför en bra och viktig stimulansåtgärd för en konjunkturkänslig bransch med många aktörer som idag lever med små marginaler. Jag hoppas att det kommer att ge många nya jobb för framförallt unga stockholmare samt stärka lokala restauranger och caféer i stockholmarnas närområden. Det är nu ett stort ansvar på restaurangbranschen att denna skattelättnad omsätts till nya jobb.