Miljarder till forskning stärker Stockholm och Sverige

I går presenterade regeringen en välkomnad satsning på 4 miljarder kronor på forskning och innovation. Jag ser det som positivt att en stor del av den nya satsningen kommer att gå till universitet och högskolor. Detta kommer att stärka Stockholm som kunskapsstad och öka Sveriges konkurrenskraft som en fortsatt förstaklassig kunskapsnation.

En betydande del av satsningens inriktning går till Life Science och SciLifeLab som är ett viktigt vetenskapligt centrum för tre Stockholmslärosäten – Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH.

 

 

 

 

 

 
Stockholm stad, tillsammans med Solna stad, bygger nu Hagastaden som kommer bli Sveriges men även en av världens främsta vetenskapskluster. Hagastadens fokus på forskning kommer att vara inom Life Science. Därför är det glädjande att regeringen delar både vår syn och ambition att bli världsledande inom detta viktiga forskningsområde. Med regeringens satsning är vi nu en ytterligare god bit på vägen.