Fokus på skolan i årets budget – för en skola i världsklass


Bild lånad från stockholm.se

Vi Moderater var nyligen ute med en omfattande skolkampanj, där vi lyfte våra idéer och tankar i skolfrågan. Nu har vi, tillsammans med övriga Allianspartier, landat i en budget för 2014 med fokus på just skolan och utveckling av densamma.

Skolområdet tillskjuts betydande medel. Nära 800 miljoner kronor ökar vi budgeten med under 2014, för att satsningar ska kunna komma stadens många elever tillgodo. Insatserna är omfattande och berör bland annat följande:

  • Läxhjälp i skolan eller på fritids till alla elever som önskar
  • Erbjudande om sommarskola för alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå målen
  • Ökad lärartäthet i grundskolans årskurs F-3
  • Ökat stöd till nyanlända elever

Därutöver fortsätter vi satsa på ökade lärarlöner, stärkandet av lärarens roll samt tar krafttag mot skolk. Sammantaget är vi övertygade om att våra insatser kommer ge resultat – att lärare blir stärkta i sina yrkesroller och att elever får större möjligheter att nå kunskapsmålen.

Just kunskap och bildning är det som ger oss människor makt att forma våra egna liv. En god skolgång för våra barn och unga är med andra ord en av de bästa förutsättningar vi kan ge dem i livet. Alla Stockholms skolor ska vara så bra att de kan ge stadens unga kunskaper i världsklass. Med årets budget tar vi ytterligare steg mot det målet.