Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar

Den svaga internationella konjunkturen och oro i omvärlden riskerar att slå mot den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. I samband med ett besök på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium presenterade därför idag de fyra allianspartiledarna ett omfattande förslag för att stärka den svenska arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet.

Totalt satsar man drygt 3 miljarder kronor och satsningen ingår i den vårproposition som inom kort kommer att presenteras i sin helhet.

Åtgärderna omfattar bland annat 12 400 utbildningsplatser under 2013 och 2014. Tyngdpunkten ligger här på yrkesvux med 7000 platser, det vill säga yrkesutbildningar för vuxna. Dessutom omfördelas medel inom infrastrukturområdet, vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013. Därtill föreslås förstärkta insatser för regional tillväxt om totalt 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014.

Beskedet från Alliansregeringen idag är mycket positivt och visar på en proaktiv politik som tar omvärldens utmaningar på allvar. Satsningar i en tid där vi riskerar en ökad arbetslöshet är viktiga och visar på ett fortsatt aktivt ansvarstagande för Sveriges utveckling.


Bild: Scanpix