M tar på sig ledartröjan för fler studentbostäder

I Svenska Dagbladet kan vi i dag läsa om att Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé och bostadspolitiska talespersonen Oskar Öholm föreslår ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan. Detta är mycket välkommet då det idag tar allt för lång tid från det att beslut om nya studentbostäder fattas till dess att studenter i behov av bostad kan flytta in.
Sedan valet 2010 har vi inom Alliansen i Stockholm stad fattat beslut om hela 7 500 studentbostäder. En lägesrapport om dessa bostäder kan du ta del av på stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) hemsida här. Det är påfrestande att vårt offensiva arbeta för fler studentbostäder fastnar i dagens system. Av dessa 7 500 studentbostäder har nämligen bara 750 blivit inflyttningsklara vilket är på tok för lite. Jag välkomnar därför i allra högsta grad ett perspektivskifte i studentbostadsfrågan.

Det är tre konkreta förslag som Tobé och Öholm i dag presenterade för en ny svensk studentbostadsmarknad. Första förslaget går ut på att Statliga Akademiska hus ska få i uppdrag att förmedla och eventuellt även bygga studentbostäder. Det andra förslaget är att lärosätena i större utsträckning också ska kunna förmedla studentbostäder, något som i dag bara är tillåtet med dispens. Och det sista förslaget, och kanske det viktigaste, går ut på att göra det lättare att bygga studentbostäder. Här handlar det om allt från att se över minimumkravet på storlekar till vilka platser som bostäderna ska kunna byggas. Norge lyft som ett bra exempel på hur detta kan gå till och det gläder mig att Moderaterna har tagit på sig ledartröjan för en ny svensk studentbostadsmarknad.

Stockholm bygger för våra studenter

Idag förväntas stadsbyggnadsnämnden, med ansvariga borgarrådet Regina Kevius (M) i spetsen, bevilja bygglov för 183 nya studentbostäder i Bredäng och 58 studentbostäder på KTH Campus. Viktiga steg tas därmed mot att öka tillgången på bostäder för våra studenter.

I budget 2013 gav vi uppdrag om att öka tillgången både på långsiktiga och kortsiktigare lösningar för studentbostäder. Exemplet med Bredäng och de 183 studentbostäderna faller i den senare kategorin, då bostäderna uppförs med tidsbegränsat bygglov. Värt att lyfta fram tycker jag, då MP ofta felaktigt kritiserat oss för att inte tillhandahålla denna form av bostäder. Här ett konkret motbevis, till glädje för många studenter.

En annan spännande aspekt gäller de 58 studentbostäderna på KTH Campus. Där innehåller projektet även planer på en handelslokal på bottenplan samt en vinterträdgård på tak, att användas både för föreläsningar och som samlingsarea för allmänheten. Ett attraktivt tillskott för såväl studenter som omgivning när det står färdigt!

Min veckodagbok v.6

I denna veckodagbok skriver jag om veckans politiska debatter rörande studentbostäder och amorteringskrav. Jag länkar också till veckans blogginlägg och delar med mig av min kulturtanke för veckan.

Veckans politiska debatter

Studentbostäder
I dag fredag pågår det en hearing under ledning av bostadsminister Stefan Attefall (KD) på socialdepartementet om studentbostäder, där bland annat stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) medverkar från vår sida. I dag har vi 4 234 studentbostäder i planerade byggen. Vi har i alliansmajoritetens budget för Stockholm år 2012 slagit fast att det detta år ska markanvisas 400 studentbostäder för att sedan följas av minst 300 varje år de kommande åren. Det är ett tufft mål men det är ett mål vi ska nå.  

Det går inte att upprepa tillräckligt ofta hur otroligt viktigt det är med studentbostäder. Alla kommuner i länet har som ansvar att bygga fler små och billiga studentbostäder, helst i närheten av andra för att öka utbudet. Utan studenter blir vårt samhälle både kulturellt men också vetenskapligt fattigare, våra universitet utarmas och vi som huvudstad och säte för tusentals forskningsberoende arbetsplatser och exportprodukter faller efter. Ur den synvinkeln är det mycket sorgligt att se alla dessa överklaganden av planerade studentbostadsbyggen. Dessa överklaganden försenar, fördyrar och potentiellt stjälper hela projekt för studenters boenden. Vi behöver fler studentbostäder, inte färre!

Amorteringskrav
Diskussionen om svenska och framförallt stockholmshushållens skuldsättningar fortsätter. Sedan intervjun med mig i Dagens Nyheter om min önskan om amorteringskrav har en välkommen debatt startat och det glädjer mig att den fortsätter. Stockholmarnas belåningsgrad är inte helt oväntat de högsta i landet – men de är det med en förvånande stor marginal. Buffertsparande och amorteringar är av stor vikt för en hållbar och stabil ekonomi – särskilt i dessa orostider.

Veckans blogginlägg
Det ständiga lärandet
Dubbelt jobbskatteavdrag ger äldre jobb
Stockholms trygghetsinspektion visar vägen
Besök på Upplands Motor
Invigning av Bazaren

Kulturtanken

I onsdags antog kommunstyrelsen den nya biblioteksplanen för Stockholm. Den ska nu vidare för behandling i fullmäktige. Redan nu vill jag konstatera att det är ett bra dokument med fokus på att få in biblioteken i stockholmarnas vardag exempelvis genom tunnelbanebiblioteken eller Plattanbiblioteket – som ju fick kvalitetspris! Stadens bibliotek är inte bara tysta ställen som man besöker för att läsa – även om det också är väldigt viktigt – utan också virtuella platser för att låna böcker och e-böcker. Här pågår ett stort och spännande arbete, och många stockholmare lånar nu böcker för glatta livet. Biblioteksplanens tankar om mer samarbete med förskolan är också bra, och då speciellt med fokus på ny teknik och pedagogik. Som planen beskriver: ”berättelser kan få nytt och annat djup när den kommer som strömmande ljud ur datorn eller visualiseras på en surfplatta.” Det tycker jag är väldigt bra!

Trevlig helg!

Vikten av att börja bygga Nya Slussen nu

 

 

 

 

I dag skriver stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius och jag i SvD om vikten av att vi börjar bygga Nya Slussen nu.I artikeln poängterar vi att Stockholm inte är i behov av några nya utredningar. Arbetet har pågått sedan början av 1990-talet och tiden är nu inne att fatta ett beslut. Det är ett bra beslut vi kommer att fatta nästa vecka.

Det är beklagligt att det finns så många missuppfattningar om Nya Slussen.  På DN.se kommenterar Andreas Burghauser, Stockholms stads projektchef för Slussen, de senaste missuppfattningar som cirkulerat i media.