Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

El Sistema är en modell med kör- och orkesterskola för barn i socioekonomiskt utsatta områden, som grundades av ekonomen och musikern José Antonio Abreu år 1975 i Venezuela. Syftet med El Sistema var att ta itu med de sociala problem som fanns i landet genom musik. År 2009 belönades han med Polarpriset för att ha spridit El Sistema över världen, bland annat i Storbritannien och USA.

I Stockholms stads budget för 2013 fick kulturnämnden i uppdrag att under året införa projektet El Sistema, som ett komplement till Kulturskolans verksamhet. Nu i höst kommer den efterlängtade verksamheten att påbörjas i Stockholms stad, som ett treårigt projekt med start i Husby samt Bredäng/Skärholmen med cirka 200-250 skolbarn i åldrarna 6-8 år samt 40-50 förskolebarn.

Visionen med El Sistema är att ge barn och ungdomar, som bor i socialt utsatta områden, möjlighet att gå i en orkester- och/eller körskola och lära sig om musik genom professionella kulturutövare.  Genom musikens förmåga anses människor växa i ett socialt sammanhang – barnen utvecklas socialt och kulturellt, man stärker gemenskapen samt barnens självkänsla och identitet. Planering pågår just nu med Berwaldhallen/Sveriges Radios symfoniorkester samt Radiokören, som samverkande professionell part från musiklivet. Även med Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institutioner förs diskussioner.

För mig är kultur en av grundbultarna i ett samhälle och något som alla borde få uppleva, oavsett bakgrund och inkomst. El Sistema har fungerat mycket bra världen över. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan införa detta även i Stockholm.