Ska Slussen bli valfråga för (S) 2014?

Idag replikerar jag och borgarrådet Larsson på oppositionens två svar på vår tidigare debattartikel om Nya Slussen. Det är uppenbart att de tre partierna i opposition inte är inriktade på stockholmarnas bästa, utan snarare på att hitta en nisch att bedriva valrörelse från. Socialdemokraterna verkar vilja ha slussen som valfråga till valet, och miljöpartiet verkar vilja tvinga stockholmarna att välja mellan Förbifart Stockholm och en ny modern sluss.

Vi behöver nya slussen för att öka mängden vatten vi kan tömma Mälaren på när det blir plötsliga skyfall, så att staden och andra områden inte översvämmas. Detta vill oppositionen skjuta på, utreda lite mer, och fundera på sin kammare. Allt medan stockholm redan idag står utan skydd för höjda vattennivåer. Det är oansvarigt att göra som oppositionen föreslår.

Moderaterna i stockholm hade redan försvaret av Förbifart Stockholm som en del av kampanjen i förra valet – och den vann vi. Jag vet att stockholmarna är med oss när det gäller både Förbifart Stockholm och nya Slussen, och att de vill få spaden i jorden. Jag är beredd att möta väljarna med dessa två projekt för Stockholms framtid. Frågan är vad väljarna svar till (S) blir?

Stockholm är till för cyklister, bilister, fotgängare och andra

Ofta går det ut politiker från olika håll och kräver att ALLT ska satsas på EN sak. Det kan vara cyklar, det kan vara bilar, det kan vara köer, det kan vara sociala problem, jämstäldhet eller miljö. Även om det i stort sett alltid går att sympatisera, ja faktiskt hålla med om sakfrågan, så tycker jag att trafikborgarrådet Ulla Hamilton i sitt svar till miljöpartiet gör en bra poäng av att det faktiskt är så att vi styr en stor och komplicerad stad, och att alla måste få plats.

Alla problem måste uppmärksammas, och alla måste få en lösning tillsammans. Det går inte att bryta ut en del, lika lite som det går att bryta ut en del av arbetsmarknaden eller utbildningssektorn. Det är en komplicerad värld vi lever i, där ansvarstagande ledare och politiker måste kunna se helhetsbilden och erkänna att det är mer komplicerat än att slå av eller på en knapp. Såna politiker behövs det fler av.