Stockholmare blir stora förlorare på rödgrön kompromisspolitik

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde togs flertalet viktiga beslut. En offensiv cykelplan som ska fördubbla antalet cyklister i staden samt markanvisning och detaljplaner för mer än 1 000 nya bostäder är bara några exempel. Stockholmsalliansen har en tydlig framtidsinriktad agenda och för varje kommunfullmäktige ser vi till att staden tar ett steg framåt. Något liknande ser vi inte hos oppositionen.

Att leda Stockholm innebär att ta ansvar för stadens utveckling och bostadsbyggande – ett ansvar som oppositionen inte är redo att ta. Något som blir allt mer tydligt för varje kommunfullmäktige är att oppositionen står utan gemensam vision för Stockholms framtid. Medan Miljöpartiet i går valde att rösta emot en detaljplan för 165 bostäder i Kristineberg tog Vänsterpartiet strid mot att bygga 850 bostäder i Bromma. Hur Socialdemokraterna tänker sig att forma ett eventuellt samarbete efter nästa val är för mig obegripligt. Risken är betydande att Karin Wanngård i ett sådant läge tvingas offra viktiga satsningar för jobb, transporter och bostäder i tuffa förhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Några 100 000 nya bostäder till 2030 kan en röd-grön majoritet inte leverera, det visade sig tydligt igår kväll. Klart är att stockholmarna blir förlorare om de rödgröna får ett tillfälle att kompromissa fram beslut i Stockholm.

(MP) ansluter sig till (M) och Alliansens linje för bättre Stockholmsluft

I dagens Svenska Dagbladet ansluter sig Miljöpartiet till den linje för bättre stockholmsluft som (M) och Alliansen driver. Det är välkomnande att Daniel Helldén och Miljöpartiet nu stödjer Alliansens förslag om dubbdäcksavgift. Bollen ligger nu hos regeringen, och som tidigare skrivits här på bloggen, hoppas vi att de arbetar skyndsamt i frågan.

Efter dagens uttalande från Miljöpartiet står Vänsterpartiets nu ensam i Stockholms kommunfullmäktige med sitt krav på att isolera hela Stockholms innerstad med ett totalt dubbdäcksförbud.

Infrastrukturdebatt i riksdagen


Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen debatterar i dag regeringens infrastrukturproposition. Från riksdagens talarstol hör vi företrädare från Miljöpartiet som vill både sätta stopp för Förbifart Stockholm och strypa svensk flygtrafik vilket skulle isolera Sverige från omvärlden.  

Genom att bland annat chockhöja flygskatter vill Miljöpartiet begränsa flygtrafiken till endast välbärgade. Stockholms blomstrande besöksnäring skulle drabbas hårt av en sådan politik, och därmed hota många unga människors arbeten. Vi ska istället arbeta för att ge Stockholm fler direktlinjer, något som både är klimatsmart och sunt ekonomiskt.

Förbifart Stockholm är också en viktig del av infrastrukturproposition. Vi måste avlasta Stockholmstrafiken, knyta ihop Norra och Södra Stockholm och få bort onödig tung trafik från innerstaden. Alliansen är enig i frågan om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna står ensamma på vänsterkanten och det är oklart hur de hade tänkt att få ihop en trovärdig koalition inför valet 2014.

Dystra besked från Miljöpartiet – Mitt veckobrev v.45

Sträcker ut handen till Miljöpartiet
Nyligen har Miljöpartiet i landstinget ingått i en uppgörelse med Alliansen kring Vårdval Stockholm. När vi under måndagens kommunfullmäktige debatterade frågan om valfrihet inom välfärden, tog jag tillfället att sträcka ut en hand till Miljöpartiets gruppledare Daniel Helldén. Jag gjorde det genom att fråga Helldén om han är beredd att göra en motsvarande liberal uppgörelse för Stockholm stad. Det är nu upp till bevis vilken väg Miljöpartiet väljer att gå.

Tyvärr har vi denna vecka hört en rad dystra och utvecklingsfientliga besked från Miljöpartiet. I Stockholm vill Miljöpartiet stänga Bromma flygplats och i onsdags lade Miljöpartiets språkrör Åsa Romson ett förslag i riksdagen om att Österleden och Förbifart Stockholm ska stoppas till varje pris. Det blir intressant att se hur länge Stefan Löfven kan lova att Förbifart Stockholm ska byggas vid en eventuell rödgrön regering efter nästa val.

Bussar viktig del av kollektivtrafiken
Det är beklagligt att Miljöpartiet ställer utvecklingen av vägnäten mot spårbunden kollektivtrafik. Min bestämda uppfattning är att vi behöver både och för att möta nuvarande och framtida behov. Nya vägnät behövs för att förkorta restiden för både bilar och de bussar som utgör en viktig del av kollektivtrafiken. Det är viktigt för både miljön och framkomligheten. Motståndet till alla former av vägar tycks ha blivit en kärnfråga för Miljöpartiet vilket är mycket beklagligt. Det blir motsägelsefullt när Miljöpartiet säger att de vill satsa på kollektivtrafiken samtidigt som de röstar emot satsningar som ökar och förbättrar framkomligheten för både stadens och länets busslinjer. Även Vänsterpartiet förvånades över Miljöpartiets motstånd när kommunfullmäktige röstade om ny bussterminalen vid Slussen.

Överbudspolitik istället för lösningar
Jag har tidigare skrivit om att Miljöpartiet i Stockholm driver en överbudspolitik som kommer stå stockholmarna dyrt utan att ge några goda resultat. I samband med onsdagens utspel från Romson om Österleden och Förbifart Stockholm såg vi ännu ett exempel på överbudspolitik. Miljöpartiet budade nämligen över regeringens rekordsatsning på svenska järnvägar med hela 70 miljarder kronor. Att buda över för att försöka vinna politiska poäng är både ansvarslöst och visar lite respekt för skattebetalarnas pengar.

Veckans blogg

Stockholms byggnadsförening

Löfven (S) har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm

Fler friskolor förbättrat elevers resultat

Trängselskatten hör hemma i Stockholm, inte i landstinget

Kulturtanken
I veckan släppte Stockholms Stadsteater äntligen programtidningen för vintern/våren 2013. Det är ett brett program som innehåller pjäser från Ibsens Ett dockhem till Woody Allens En Midsommarnatts Sexkomedi.

Ta del av programmet här.

 

Trevlig helg!

Löfven (S) har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm

Vid gårdagens kommunfullmäktige framkom tydliga politiska skiljelinjer. Med ideologiska skygglappar tog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet strid mot både valfrihet och fri företagsamhet inom vård och omsorg. Socialdemokraterna gick därmed emot sin partiledare Stefan Löfven i en rad frågor. Löfvens retorik har efter en längre tids oklarhet försökt försäkra väljarna att han står upp för valfrihet samt att företag inom välfärdssektorn ska få möjlighet att gå med vinst. Efter gårdagens debatt är det nu klart att Stefan Löfven har mycket kvar att göra för att få med sig sina kollegor i Stockholm.

Det är en splittrad opposition i frågan kring valfrihet. I Stockholms läns landsting har Miljöpartiet samarbetat med Alliansen kring Vårdval Stockholm vilket jag välkomnar. Med anledning av detta tog jag tillfället i gårdagens debatt att sträcka ut en hand till Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP). Hur Miljöpartiet kommer landa i frågan i Stockholms kommunfullmäktige är i dagsläget oklart. Vad som är klart och tydligt är att Vänsterpartiet och företrädarna för Socialdemokraterna i Stockholm kommer fortsätta att sätta i käpparna i hjulet för utvecklingen av valfriheten i Stockholm.

(S) accepterar lägre skatt – men hade aldrig själva sänkt den! – Mitt veckobrev v.43

Socialdemokraterna i Stockholms stad accepterar de 60 öre i skattesänkningar som Alliansen hittills har gjort sedan 2006. Detta framgår i Socialdemokraternas skuggbudget som släpptes i veckan. Men precis som med de tidigare skattesänkningar Alliansen genomfört, är de emot nästa års sänkning på ytterligare 15 öre. För en person med en lön på 25.000kr i månaden innebär Alliansens sammanlagda skattesänkningar på 75 öre sedan 2006 en minskad skattebörda på 2 250 kr per år. Lägg där till regeringens jobbskatteavdrag som motsvarar ungefär en hel månadslön per år i mindre skatt för en låg och medelinkomsttagare. Att minska skattebördan på svenska hushåll stärker hushållens ekonomi och skapar både trygghet och nya möjligheter.

Oppositionens överbud
Oppositionen svar på vår budget är nästan bara överbud och okontrollerade ökningar av stadens utgifter. Dessutom utan någon analys. Alliansen i Stockholms stadshus har presenterat en offensiv budget som stärker både välfärden och miljön samtidigt som vi sänker kommunalskatten till Sveriges näst lägsta. Ett bra exempel på överbud är Miljöpartiets förslag om att lägga ännu mer pengar än Alliansens 200 miljoner kronor på cykelsatsning för 2013. Beloppet på 200 miljoner handlar varken om brist på pengar eller ambition från Alliansens sida, utan om vilket tempo den fysiska utbyggnaden av cykelinfrastrukturen rent praktiskt kan ha. 

Oppositionens skattepolitik slår hårdast mot de som tjänar minst
Förra veckan kommenterade jag på min blogg att Stefan Löfvens skuggbudget höjer skatten med mer än vad Håkan Juholt vågade föreslå förra året. Att öka skattetrycket på de svenska hushållen, så som oppositionen på riksnivå vill, är högst oansvarigt och drabbar hårdast de med lägre löner. Även Miljöpartiet är stora skattehöjare och vill bland annat införa höjda och nya skatter på godstransporter. Det kommer leda till höjda priser i handeln och slå mot de industrier som är beroende av transporter, vilket är många. En barnfamilj som sparat pengar för en utlandssemester skulle få flera tusen kronor i höjda utgifter bara genom Miljöpartiets föreslagna flygskatter.   

Genom en god ekonomi tryggar vi välfärden. Vi finansierar Stockholms offensiva budgetsatsningar och skattesänkning för 2013 tack vare vårt ansvar för stadens finanser.              

Veckans blogg

Besök på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Älvsjö resecentrum

Fritidshem i Stockholm har bland landets minsta grupper per anställd

UC-dagen

Kulturtanken

Är du nyinflyttad eller vill lära dig mer om vårt vackra Stockholm och dess historia rekommenderas Stockholms Stadsmuseums Kafé nyinflyttad. Varje torsdag, med start denna vecka och fram till den 29 november, bjuds alla stockholmare in för att lära känna stadens historia bättre. Alla som deltar får en rundvandring av Stockholms Stadsmuseums faktarum där man bland annat kan ta del av spännande gamla bilder. 

Det är fri entré och mer information finner du här.

Fotografiet ovan är på Norra Bantorget och Vasagatan från Stockholms Stadsmuseums samling.

Trevlig helg och höstlov, mitt veckobrev återkommer om två veckor.

-Välskött ekonomi finansierar välfärden- Mitt veckobrev v.40

100 miljoner till högre lärarlöner
I tisdags fick jag frågan av Radio Stockholm om stadens satsning på 100 miljoner kronor extra till högre lärarlöner skulle innebära nedskärningar inom andra områden. Med Stockholms välskötta ekonomi kunde jag svara nej på den frågan. Det är genom ansvarstagande som Stockholms stad nu kan finansiera nya välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin.

Det rödgröna hotet mot tillväxten

Grunden till den välskötta ekonomin ligger både i stadens och regeringens arbetslinje och de framgångsrika jobbskatteavdragen. Socialdemokraterna må i dagsläget, efter att röstat nej varje gång, accepterat jobbskatteavdragen. Men hur en förhandling om skatter inom en eventuell rödgrön regering skulle sluta kan vi bara med fasa föreställa oss. Höjda bidrag för att inte arbeta, fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och fördubblad restaurangmoms är bara några förslag som träder fram från Socialdemokraterna. Lägg där till en 70 öres chockhöjning av bensinskatten och nya och högre transportskatter från Miljöpartiet så får vi inte bara en inbromsning utan en härdsmälta i den svenska ekonomin.

En växande besöksnäring hotas av höjda och nya rödgröna skatter

Stockholm stad har under de senaste åren redovisat ett överskott samtidigt som antalet i behov av försörjningsstöd minskar. Vi har mer att göra för att få fler till egen försörjning men det finns fler ljusglimtar som visar att tröskeln till det viktiga första arbetet är på väg ner. Arbetet med jobbtorgen har visat goda resultat för de som står allra längst från arbetsmarknaden. Stockholms popularitet internationellt har skapat flertalet arbeten framförallt för unga inom den allt växande besöksnäringen. Att dubbla både ungas arbetsgivaravgifter och restaurangmomsen samt införa Miljöpartiets nya flygskatter skulle gör det dyrare för turister som istället kan lockas till länder med billigare priser, stabilare väder och lägre valutor. En rödgrön regering skulle hota Stockholms framgångsrika tillväxt som besöksdestination och därmed även flertalet unga människors arbeten. Vi får inte skatta bort dessa arbeten och besökare som vill ta del av vad Stockholm och Sverige har att erbjuda.

Bloggen denna vecka

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

Stockholm får ett Swedish Music Hall of Fame

Spännande framtid för Kista

Intervju i Radio Stockholm om höjda lärarlöner

100 miljoner till högre lärarlöner

Trygghet, säkerhet och rikt kulturutbud bland Stockholms styrkor

Kulturtanken
I dag börjar utställningen Dräkter från Downton på Hallwylska Museet. Det är dräkter från den populära brittiska serien Downton Abbey som ställs ut på museet som representerar samma epok som serien. Hallwylska blir det första museet som visar dräkterna utanför Storbritannien.

Läs mer om utställningen här.

-Inget svar från Löfven om Förbifarten- Mitt veckobrev v.33

Stockholm i augusti
Augusti är en underbar månad i Stockholm, med flertalet aktiviteter. Stockholm Kulturfestival 2012 pågår denna vecka och avslutas på söndag med världens längsta bokbord längs Drottninggatan. I morgon har jag själv nöjet att välkomna publiken till Kungliga Operans Operakavalkad vid Gustav Adolfs Torg. Operakavalkaden är en av de hundratals programpunkter med fri entré under kulturfestivalen och är något jag verkligen ser fram emot.   

 

 

 

 

 

Under dagen pågår DN-galan, i morgon Midnattsloppet och i slutet av månaden uppträder världsartisterna Coldplay och Lady Gaga på Stockholm Stadion respektive Globen. Detta är bara ett litet axplock av det stora utbud som stockholmare och det ökade antalet turister erbjuds under årets augustimånad.

Löfven ger inget svar om Förbifarten
Denna vecka har varit starten för höstens politiska debatt. Socialdemokratiska riksdagsledamöter har i ett utspel i veckan öppet sagt att de tänker köra över Miljöpartiet i frågan om Förbifart Stockholm. Miljöpartiet kontrade snabbt med att säga att vid en eventuell rödgrön majoritet i riksdagsvalet 2014 kommer krav att ställas på att bygget av Förbifarten stoppas. Detta trots att stockholmarna har röstat fram en stor majoritet för Förbifarten i Stockholms kommunfullmäktige.
Stefan Löfven har lyst med sin frånvaro under detta öppna krig mellan hans riksdagsledamöter och Miljöpartiet – hans tänkta regeringspartner. I tisdags krävde jag svar från Löfven på min blogg att ta ställning i frågan och berätta om han tänker ge vika för Miljöpartiets utpressning. Vi får se hur länge Löfven lyckas undvika att ge ett tydligt svar. Tar det lång tid funderar jag på att sätta upp en klocka på min hemsida för att räkna tiden. Då kan Löfvens kollegor i både riksdagen och stadshuset se hur lång tid det tar för honom att ge dem stöd och därmed trovärdighet för sina utspel och löften om Förbifarten.

Veckans kulturtanke
I morgon går startskottet för årets Midnattslopp som sprangs för första gången för trettio år sedan. Vid första loppet 1982 deltog lite över 2 800 löpare, i fjol var det 24 000 anmälda och årets lopp blev fullsatt redan i maj. Det är en tradition som blivit en folkfest, och bäst av allt ger det många stockholmare den där extra motivationen som ibland behövs för att börja träna.

Mer information om Midnattsloppet samt kartor över områden som kommer stängas av på Södermalm finner du här.

 

 

 

 

Foto: Thomas Karlsson

På söndag avslutas Stockholms kulturfestival med världens längsta bokbord. Bokbordet sträcker sig längs Drottninggatan från Rosenbad ända upp till Centralbadet. Cirka 40 000 personer besöker bokbordet varje år och är väl värt ett besök.   

Trevlig Helg!

Snabb retur från MP

Den 10 augusti välkomnade jag här på bloggen Socialdemokraternas, lätt nymornade, tydlighet om att Förbifart Stockholm skall byggas oavsett vad Miljöpartiet anser. Men jag tillät mig också ett visst tvivel om Miljöpartiet verkligen avser acceptera detta och om Socialdemokraterna orkar hela sträckan ut, det gjorde de inte 2010 då Mona Sahlin till sist prioriterade Miljöpartiet och Vänsterpartiet före stockholmarnas vardag.

 
I dagens DN kom, det väntade, beskedet från Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och borgarrådet Daniel Helldén: Nej ingen Förbifart! De avser använda eventuell maktposition för att stoppa Förbifarten. Trots att den nu kommit så långt i planeringen, är finansierad och inte minst har ett brett stöd såväl politiskt som bland alla stockholmare som ibland misströstar i köerna.

Förbifarten är viktig för Stockholmsregionen men också för hela landet. Inte någon del av Sverige har råd med att den viktiga ekonomiska motorn i Stockholm-Mälardalen börjar hosta och hacka! Det räcker med att påminna om att denna region, enligt beräkningar från i våras, står för hälften av statens skatteintäkter.

Förbifaren är avgörande för att vår region inte skall klyvas i två delar, där regionens södra del har brist på jobb. Drygt 135 000 personer pendlar dagligen från söder till norr och drygt 52 000 i andra riktningen. Det är deras vardag och möjlighet till försörjning frågan handlar om. I det perspektivet kan den stora investeringen om 28 miljarder absolut motiveras.

Miljöpartiet ser kampen mot Förbifarten som en kamp mot privatbilismen. Redan det är en verklighetsfrånvänd hållning, den privata bilen spelar en viktig roll i dagens transportsystem och kommer att göra det även i morgondagens. Men långt miljövänligare i takt med forskning, teknisk utveckling och ställda krav från konsumenter och politik.

Men Förbifarten ska också användas till kollektivtrafik. En stor del av Stockholms och Sveriges kollektivtrafik består av bussar, och bussar behöver också bra och trygga vägar. Det går inte att ställa Förbifarten i någon slags motsats till utbyggd kollektivtrafik. För att Stockholm ska fungera, måste tillväxten fortsätta för att trygga välfärden samt att klimatmålen uppnås, krävs både och.

Så nu står vi politiskt på samma position som inför valet 2010.  Vi moderater är tillsammans med alliansens övriga partier tydliga med att Förbifarten skall byggas, och vi har också tagit ansvar för att inte minst via trängselskatterna finansiera detta. Socialdemokraterna säger, precis som 2010 då de till sist svek sin hållning, att det vill bygga Förbifarten men också vill regera med Miljöpartiet. Och Miljöpartiet säger att Förbifarten absolut inte ska byggas.

Det enda säkra garantin är således fortsatt majoritet för Moderaterna och Alliansen. Men breda överenskommelser är viktiga när det gäller stora satsningar på infrastruktur, och Socialdemokraterna är mer än välkomna i sådant samarbete.  Men Veronica Palm och Mikael Damberg får ursäkta, men ska deras utspel nu få någon trovärdighet krävs det att den annars så tystlåtne partiledaren Stefan Löfven blir MYCKET TYDLIG mot Miljöpartiet i denna fråga. Är han beredd att vara det?

Ska S lyckas köra över MP?

I dagens DN Stockholm intervjuas riksdagsledamöterna Palm och Damberg tillsammans med sin nyanställda kommunikationschef Lisa Hedin, till vilken man uppenbarligen knyter stora förhoppningar. Första utmaningen för henne är tydligen att Socialdemokraterna i Stockholms stad respektive övriga Stockholms län skall kunna prata med varandra (!?).

Det finns naturligtvis anledning att välkomna att duon Palm/Damberg nu vill stå fast vid att Förbifarten skall byggas. Liknande tongångar kom från Karin Wanngård när hon tidigare i sommar replikerade på en artikel från Ulla Hamilton och mig. Miljöpartiet ska ”köras över” är det underliggande budskapet. Men hur trovärdigt är det? Vi hörde precis samma tongångar från Carin Jämtin förra mandatperioden, men istället körde Sahlin över Jämtin. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vägde tyngre den gången.

Veronica Palm luftar trots det drömmen om att i Stadshuset få bilda majoritet med just Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det förstår jag, dessa tre partier finner ofta varandra i olika förlegade och dammiga vänsterståndpunkter; mot valfrihet och modernisering. Men – både MP och V är ju motståndare till Förbifarten, och vem kan lita på att de i en så stor fråga skulle låta sig styras av en socialdemokrati som kanske inte ens har fler mandat än de andra två tillsammans?