S politik hotar jobb och tillväxt

Igår presenterade så Socialdemokraterna sin ekonomiska vårmotion. Mycket har redan läckts veckorna och dagarna innan, så resultatet innehöll få överraskningar. Vårmotionen cementerar dock att Socialdemokaterna står fast vid omfattande skattehöjningar och en återgång till bidragslinjen. En hållning som skulle slå hårt mot jobb och företagande i hela Sverige.

S politik skulle innebära tunga skattebördor på jobben i ett sedan länge svagt konjunkturläge. Fördubblad restaurangmoms och höjd bolagsskatt är två tydliga exempel som skulle ha direkt negativ effekt på sysselsättning och jobben.

Än allvarligare är dock det faktum att S envist står fast vid att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Genom att höja kostnaden för företagare att anställa unga höjs deras trösklar in på arbetsmarknaden avsevärt. Tvärtemot allt förnuft i ett läge där vi ser en alltför hög arbetslöshet just bland unga.

Det är ytterst förvånande att S står fast vid denna ambition efter att till och med Miljöpartiet insett värdet av att underlätta för unga och i föregående vecka backade från sitt tidigare krav på att höja deras arbetsgivaravgift. Splittringen inom oppositionen är tydlig.

Samtidigt som S föreslår skattehöjningar, vilka förhindrar jobbtillväxt och sysselsättning, ser man till att omfördela medel till diverse bidragsstimulanser. Klassisk S politik med andra ord. Vägen framåt består dock inte i att lägga krokben för jobben. Tvärtom behöver vi fler människor som jobbar och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Miljöpartiet verkar ha kommit till viss insikt medan Socialdemokraterna har en lång väg att gå.


Källa: Höst- och vårmotioner. Det rödgröna regeringsalternativet är summan av S skattehöjningar, MP:s bensin- och miljöskatter samt V:s förslag om transaktionsskatt.