Stockholm stärker sin ställning som Sveriges universitetshuvudstad – Mitt veckobrev v. 15

Stockholm är med sina akademier och cirka 75 000 studenter – motsvarande 20 procent av alla studenter i Sverige – Sveriges universitetshuvudstad. Stockholms högskolor och universitet håller hög kvalité och har ett välförtjänt gott anseende i såväl landet som internationellt. Så många som en fjärdedel av Sveriges professorer och en tredjedel av landets forskarstudenter väljer att vara verksamma i just Stockholm.

Kunskap är vägen framåt
Stockholms ställning som universitetshuvudstad är viktig ur flera aspekter. Det ger oss möjlighet att möta framtidens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft samtidigt som studenterna utgör en ovärderlig resurs för en kunskapsintensiv tillväxtregion som Stockholm. Med ökad konkurrens från omvärlden behöver vi dock kapacitet för ännu fler studenter, gästföreläsare och forskare. Därför har vi i Stockholms stad tagit steg för att utveckla Stockholm som kunskaps- och universitetshuvudstad. Ett gott exempel på vad detta betyder för jobben är kunskapsklustret Kista. Där har antalet sysselsatta vuxit med 20 procent sedan år 2000, att jämföra med rikssnittet 6 procent.

6150 studentbostäder på gång
Visionsbild: Albanovägen, källa Stadsbyggnadskontoret

Vi har, som jag tidigare skrivit om, fattat beslut om att bygga en studentstad vid Albano. Där kommer ett nytt campus och 1 000 nya student- och forskarlägenheter stå i centrum. Förutom närhet till Stockholms Universitet, KTH och Karolinska Institutet kommer den nya studentstaden vara lättillgänglig till det forskningskluster som nu också byggs i Hagastaden.

Med dessa student- och forskarlägenheter har staden färdigställt eller antagit planer för totalt 6150 studentbostäder. Det är viktiga steg mot att förse stadens studenter med goda boendemöjligheter, men med Stockholms tillväxttakt behövs mer än så. Därför pågår ett intensivt arbete med ytterligare projekt och markanvisningar. I veckan rapporterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) om 350 nya studentbostäder inne på KTH Campus, vars planarbete nu inleds. Det är en del i att utveckla campusområdet och göra det än mer attraktivt.

Visionsbild: studentbostäder KTH, Einar Mattson och Semrén & Månsson

Stockholm planerar attraktivt även för våra äldre
Stockholms tillväxttakt är hög och allt fler kallar sig stockholmare. År 2024 räknar vi numera med att Stockholm kommer att vara en miljonstad. Det är med andra ord inte bara studenter och forskare Stockholm ska tillgodose behoven för, även äldre utgör en stor och viktig grupp.

Som ett led i att ta fram attraktiva, trivsamma och unika boendemiljöer för äldre har ett av stadens bolag, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, utlyst en tävling på temat. Vinnaren presenterades i veckan av borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i Micasa Fastigheter.

Illustration: White Arkitekter, Göteborg

Det vinnande bidraget  Meningsfullt -vars innegård visas ovan- lyckades övertyga med både nyskapande och vacker gestaltning kombinerat med en integration av tekniska framsteg på området. Genom initiativ som detta stimulerar och utvecklar vi framtagandet av boendemiljöer anpassade till stockholmarnas framtida vård- och omsorgsbehov. Det är ett viktigt led i att göra Stockholm attraktivt och tillgängligt. På så vis kan alla våra invånare ges livskvalitet. Vår utmaning består inte bara i att planera för här och nu, utan vi har även en skyldighet att ta höjd för framtidens behov.

Veckans blogg
Viktiga steg mot byggstart av Förbifart Stockholm
Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar
Positivt med ökat utbud på bostadsmarknaden
Birgitta Holm
Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

Trevlig helg!