Trängselskattepengarna bör stanna hos stockholmarna

I en intervju i Radio Stockholm i lördags (16/2) argumenterade jag för att trängselskattepengarna bör stanna hos stockholmarna och deras användning beslutas lokalt. Likaså bör det vara här i Stockholm vi avgör nivån på trängselskatten, vilka avgiftsnivåer som ska gälla under olika tider etc.

Trängselskatteutredningen som nyligen överlämnat sitt betänkande förordar att trängselskatten förblir statlig och är otydlig kring vem som beslutar om förändringen i trängselskatten. Själva beslutet att införa trängselskatt föreslås fortsätta vara ett kommunalt initiativ. Jag ser nu att min kollega Lotta Edholm (FP) argumenterar för likartade ståndpunkter på sin blog. Jag tror stockholmsopinionen är helt klar i denna fråga.