En välkomnad skoldebatt

dagens DN-debatt skriver finansminister Anders Borg (M) och riksdagens ordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé (M) om Moderaternas fem prioriteringar för skolan. Det är en välkomnande och viktig debatt som Borg och Tobé lyfter på den nationella agendan.

En del av förslagen känner många stockholmare igen då Stockholm stad redan i dag exempelvis erbjuder särskild sommarundervisning för elever som inte når kunskapskraven. Ett arbete som också pågår i Stockholm är att stärka lärarrollen då ingen annan faktor är så viktig för elevernas resultat som en bra lärare. Det är glädjande att mycket av stadens kvalitetshöjande satsningar nu är i gång men det finns en hel del arbete kvar att göra.

För oss moderater i Stockholm går det inte att överskatta skolans och utbildningars betydelse då den ligger till grund för att rusta såväl våra barn, unga och vuxnas framtid. Därför har den Moderata fullmäktigegruppen i Stockholm stad under det senaste året också arbetat med att forma framtidens skol- och utbildningspolitik för staden. Jag ser fram emot att återkomma mer om det arbetet fram över.