Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

El Sistema är en modell med kör- och orkesterskola för barn i socioekonomiskt utsatta områden, som grundades av ekonomen och musikern José Antonio Abreu år 1975 i Venezuela. Syftet med El Sistema var att ta itu med de sociala problem som fanns i landet genom musik. År 2009 belönades han med Polarpriset för att ha spridit El Sistema över världen, bland annat i Storbritannien och USA.

I Stockholms stads budget för 2013 fick kulturnämnden i uppdrag att under året införa projektet El Sistema, som ett komplement till Kulturskolans verksamhet. Nu i höst kommer den efterlängtade verksamheten att påbörjas i Stockholms stad, som ett treårigt projekt med start i Husby samt Bredäng/Skärholmen med cirka 200-250 skolbarn i åldrarna 6-8 år samt 40-50 förskolebarn.

Visionen med El Sistema är att ge barn och ungdomar, som bor i socialt utsatta områden, möjlighet att gå i en orkester- och/eller körskola och lära sig om musik genom professionella kulturutövare.  Genom musikens förmåga anses människor växa i ett socialt sammanhang – barnen utvecklas socialt och kulturellt, man stärker gemenskapen samt barnens självkänsla och identitet. Planering pågår just nu med Berwaldhallen/Sveriges Radios symfoniorkester samt Radiokören, som samverkande professionell part från musiklivet. Även med Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institutioner förs diskussioner.

För mig är kultur en av grundbultarna i ett samhälle och något som alla borde få uppleva, oavsett bakgrund och inkomst. El Sistema har fungerat mycket bra världen över. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan införa detta även i Stockholm.

Utvecklingen av Stockholm går framåt – mitt veckobrev v.7

I veckan presenterade alliansen i Stockholms stad ett förslag om att flytta 1100 av stadens arbetsplatser från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden. Förslaget innebär att sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder kan byggas på Kungsholmen och i Söderstaden.

Fler bostäder och arbetsplatser skapas
Resultatet av flytten blir 1 000 nya bostäder i attraktiva lägen samtidigt som den strategiska stadsutvecklingen fortsätter. Fler bostäder i City och fler arbetsplatser och kontor utanför citykärnan lyder devisen. Tomten invid Klara sjö, där Tekniska nämndhuset idag står, har stor potential tack vare både det centrala och det natursköna läget. Samtidigt som bostäder kan byggas tillskapas totalt 1800 nya arbetsplatser i Söderstaden. Området är expansivt och byggs utifrån tanken om en blandad stadsdel innehållandes kontor, bostäder, handel, evenemang och kultur.

Söderstaden växer fram
Tanken med flytten av förvaltningarna från Tekniska nämndhuset till Söderstaden är inte minst att skapa bättre lokaler, både för stadens invånare och våra medarbetare. Dagens lokaler i huset från 1960-talet har inte optimala lösningar för ett modernt arbetssätt. Detta löser vi genom nybyggnation i Söderstaden. Nedan visas en visionsskiss som ger en idé om hur framtiden kan komma att se ut för medarbetare och besökare till våra tekniska förvaltningar.

Medvetna steg mot fler arbetsplatser utanför City
För några veckor sedan presenterade vi en omfattande flytt av stadens förvaltningar till våra ytterstadsområden. Även om denna veckas flyttnyhet har en annorlunda vinkel kan den ses i samma ljus. Genom att skapa möjligheter till arbetsplatser utanför City ser vi till att förflytta liv och rörelse till dessa områden. Konceptet är välkommet. Vi behöver människor som arbetar, handlar, lunchar och rör sig i alla stadens delar. Här går Stockholms stad i bräschen och vi uppmanar inte minst Regeringen att följa i våra fotspår. Här finns stor potential till mereffekter, för både förvaltningar och ytterstadsområden.

Studentbostäder
Den som vill läsa mer om de 5430 studentlägenheter som är på gång kan läsa stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius blogg, där alla projekten och deras status i beslutsprocessen finns listade.

Veckans blogg
En välkomnad skoldebatt
Nya bostäder och arbetsplatser möjliggörs i Stockholm
Arbetslinjen viktig för att vända konjunkturen
Fler mässor och event stärker Stockholms besöksnäring

Kulturtanken
Senaste kulturupplevelsen var ”Farliga förbindelser” av Christopher Hampton efter Choderlos de Laclos på Dramaten med bl.a. Jonas Malmsjö och Livia Millhagen. Skådespelarna övertygar mer än uppsättningen och tolkningen som helhet. Tror dessutom den hade vunnit på att vara något kortare än sina tre timmar, slutet blev en väl utdragen dödskamp.

Alla operavänner lär nog framöver fylla Kungliga Operans stolar när Puccinis Turandot i regi av Marco Arturo Marelli med Nina Stemme, Magnus Kyhle, Michael Schmidberger m.fl. Djärvt att skriva före premiären kanske, men jag känner mig trygg med att jag får rätt.

Lockar gör Orionteaterns ”Hjälp sökes” av Kristina Lugn, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson. Men det är fullbokat framöver (vilket ju i sig är roligt!).

 

Trevlig helg!

Ett spännande politiskt år – mitt veckobrev v.50


Foto Henrik Trygg

Nu är det dags för mitt sista veckobrev för 2012. Det har varit ett spännande politiskt år, både på den nationella arenan och i stockholmspolitiken. Socialdemokraterna valde till sist en ledare som har sina medlemmars förtroende att leda dem till valet 2014. Stefan Löfven har i år varit en skicklig retoriker. För det är mest i ord som den socialdemokratiska ”förnyelsen” skett. Någon ”mittenpolitiker” är Löfven knappast, utan företräder en traditionell socialdemokrati med höjda skatter och minskad valfrihet. Vi kan samtidigt konstatera att statsminister Fredrik Reinfeldt har ett obrutet rekordhögt förtroende hos svenska folket.

Oppositionen i Stockholm har en ännu mer omodern och traditionell agenda med regleringar och en illa dold misstänksamhet mot stockholmarnas fria val och mot alla de tusentals personer som jobbar för utbildning och välfärd men med andra arbetsgivare än kommunen. Man verkar på allvar tro att fristående förskolor och skolor har rovdrift som främsta drivkraft.

Framtidsagenda
I framtidsbudgeten som vi lagt för 2013 är ett viktigt uppdrag för Stadens hela organisation att redan nu tänka på det Stockholm vi vill ska växa fram efter 2020. Redan 2024 räknar vi med att Stockholms Stad har en miljon invånare. Resan dit har tagit 800 år, resan mot 1,5 miljoner invånare kommer inte ta 400 år utan kanske 25-30 år räknat från 2024. Redan idag måste vi planera för att ett större Stockholm förblir, och utvecklas ännu mer, till en öppen och väl fungerande stad.

Är det inte dags att stoppa tillväxten frågar någon. Mitt svar är entydigt nej. Vi har plats att växa och de människor, företag, organisationer, högskolor med mera som söker sig hit eller väljer att växa här utvecklar vårt samhälle, skapar tillväxt och välfärd. Kloka politiker tar därför framtidsagendan på allvar, och ägnar sig inte att nostalgiskt blicka bakåt mot 50- eller 60-talet.

Skolan
I framtidsagendan kommer skolan, allt från förskolan till universiteten, stå i fokus. 2013 måste bli ett år då vi moderater blir ännu tydligare i skolfrågorna. Jag glädjer mig mycket åt att statsminister Fredrik Reinfeldt nu alltmer börjar ge sig in i diskussionen om framtidens utbildning. I Stockholm kommer vi att följa det goda exemplet.


Bilden ovan är en illustration av nytt studentcampus vid Albano

För övrigt har årets kvasidebatt utbrutit kring just skolan i slutet av detta år. Läx-RUT, det vill säga ett förtydligande att all läxhjälp till skolelever är avdragsgill enligt RUT, har fått en del att gå i taket och hävda att det hotar skolans hela kompensatoriska roll. Dumheter! Skolans kompensatoriska roll, det vill säga dess uppdrag att ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, hotas bara av dålig kvalitet, aldrig av föräldrar som på olika sätt engagerar sig för sina barn. Läx-RUT är dessutom en reform som beräknas kosta 25 miljoner kronor fullt genomförd. I jämförelse kan nämnas att Stockholms Stads utbildningsnämnd har en budget på drygt 14 miljarder kronor.

Kvalitet
Kvaliteten i våra verksamheter är hög. Nyligen har vi fått en färsk brukarundersökning om äldreomsorgen som visar på mycket goda resultat. Men visst uppstår det brister, och vi kommer inte förtröttas i vårt arbete att utveckla kvaliteten. Staden behöver inte utföra allt, men självfallet alltid ta ett skarpt ansvar för de verksamheter som skattebetalarna både behöver och finansierar. Valfrihet, mångfald och kvalitetsarbete skall gå hand i hand.

Bostäder

Ett allvarligt hot mot tillväxt och utveckling är bristen på bostäder. Därför är det mycket viktigt att Staden 2012 uppnår och till och med överträffar målen för anvisad mark för bostadsbyggande och för antagna detaljplaner för bostadsbyggande.     Vi kommer i samverkan med alla branscherna inom byggsektorn jobba hårt för att omsätta dessa till inflyttningsklara bostäder.

Kulturtanken

Under 2013 hoppas jag att vi också kan presentera en del nyheter på kulturens område, i stadens egen regi eller i samarbete med andra. Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår framtidsagenda. Kulturlivet skall vara fritt, och vi skall aldrig glömma hur mycket av kulturen som tack och lov lever och frodas utan politiker och skattekronor. Men på andra håll behövs det engagemang från Staden, och då tvekar vi heller inte att konkret visa det engagemanget.

I ”den lilla världen” hoppas jag att julen ger chans till kulturell återhämtning på flera sätt. Något vi verkligen ser fram emot är flera av de storslagna musikstunder som våra kyrkor erbjuder nu i juletid. Och den orörda boktraven i läshörnan kan kanske äntligen omsättas lite.

Jag vill önska er alla trogna läsare av veckobrevet
och bloggen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!


 

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Byggandet ska fortsätta för att möta efterfrågan

Stockholm beräknas få sin 900 000:e invånare någon gång under sommaren 2014. Därför är det viktigt att vi fortsätter planerna på att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030. I budgeten avsätter vi 50 miljoner för att öka farten i byggprocesser, 18,5 miljoner för ökad produktivitet av detaljplaner och 2 miljoner för ökad rådgivning inom bygglov. Vi kommer även utlysa en tävling för att bygga billiga och yteffektiva bostäder. Det är ett helhetsgrepp som måste tas så vi kan nå våra mål. För att få fart även på studentbostadsbyggandet kommer en central studentbostadssamordnare att utses samt att mark kommer att frigöras för tillfälliga studentbostäder.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för stadens utveckling och ekonomi som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, och hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkningar vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Veckans blogg

Offensiv budget för Stockholm

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Kulturtanken 

Denna vecka känns det naturligt att särskilt nämna kulturbudgeten. Biblioteken, Stadsteatern och Liljevalch är några delar som står i fokus för nya satsningar. Därtill Kulturskolan som i dag erbjuder 15 000 barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom musik och teater. Vi hoppas det nu ska bli fler. Vi startar också El Sistema – där barn får spela med professionella symfoniker. Modellen grundades ursprungligen av José Antonio Abreu i Venezuela 1975. Hans syfte var att hjälpa fattiga barn till musikalisk utveckling. Efter drygt 30 år måste hans initiativ ses som en succé. År 2009 mottog José Antonio Abreu Polar Music Prize i Stockholm.

Offensiv budget för Stockholm!

I dag presenterade jag tillsammans med mina allianskollegor Stockholms stads budget för 2013. Det är en offensiv budget för Stockholm med satsningar på välfärden, byggande och arbete. Individ- och familjeomsorgen, demensvården och arbete mot cannabis är bara några exempel inom det sociala området där vi ökar stadens satsningar. Stadens offensiva budget lägger också stort fokus på skola, miljö och ökad tillgänglighet.

På bilden ovan jag tillsammans med gruppledarna Lotta Edholm (FP), Per Ankesjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) på väg till presskonferensen.

På stadsmiljön, vilket är en viktig fråga för många stockholmare, gör vi också en offensiv satsning. Exempelvis lägger vi åtta miljoner på upprustning av naturreservat och fem miljoner på ett ljusprogram för en attraktivare och tryggare stad. På kultursidan höjer vi anslaget till Stadsteatern, bygger ut Liljevalchs konsthall och öppnar stadens museer alla dagar i veckan under högsäsongen juni-september. 40 miljoner kommer också att gå till bibliotek i ytterstaden, ökad tillgång till kulturskolan samt besöksgenerande insatser för de publika verksamheterna.


På bilden ovan ser du en del av presentationen som berör byggande

Stockholm stad har en stark ekonomi. Detta har vi tack vare att Alliansen tagit ansvar för staden sedan 2006 och möjliggör en offensiv budget som denna. Med andra ord finansierar vi välfärdssatsningar med den välskötta ekonomin. I budgeten för nästa år kommer vi även att ha utrymme att sänka skatten med 15 öre. Varje skattesänkning i sig må ha en liten inverkan på stockholmarnas privatekonomi. Men i det större perspektivet, tillsammans med regeringens jobbskatteavdrag och tidigare sänkta kommunalskatter, ger det riktiga och betydelsefulla resultat. Sedan Alliansen fick majoritet i Stockholms stads kommunfullmäktige 2006 har kommunalskatten sänkts med hela 75 öre. Det innebär att en undersköterska fått en skattelättnad på över 2000 kr per år.


Stort medialt intresse vid dagens presskonferens. På bilden ovan intervjuas jag av SVT.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för ekonomin som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkning vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Om drygt en timme (11.00) offentliggörs stadens budget för 2013. En del av budgeten har redan uppmärksammats av media. För ett axplock, ta del av länkarna nedan.

Nu satsar vi ytterligare 15 miljoner på feriejobben (Dagens Nyheter)

Fler behöriga till gymnasiet (Sveriges Radio)

13 miljoner satsas för grönare Stockholm (Sveriges Radio)

Kulturhuset och Stadsteatern kan slås ihop (SVT)

Liljevachs bygger ut för 70 miljoner (Svenska Dagbladet)

Tre miljoner till anhöriga till demenssjuka (ABC, SVT)

Stockholm har ett rikt och mångsidigt kulturliv – Min veckodagbok v.19

Varje vecka brukar jag avsluta detta brev med en kulturtanke eller kulturtips. Denna vecka kommer jag dock fokusera helt på kulturen och det som görs i Stockholm. Kultur är en viktig del av ett Stockholm i världsklass, det gör oss till en spännande och utmanande stad där man kan expandera sitt sinne och uppleva nya saker. Vid sidan av de 1,1 miljarder kronor som staden satsar på kulturen varje år sker det även mycket annat. Här är ett axplock!

Nytt hem till Kungliga Musikhögskolan
Arbetet med att utreda och planera nya lokaler för Kungliga Musikhögskolan har pågått i årtionden, men snart är väntan äntligen över. I måndags kunde vi glädjas åt att musikhögskolan fick klartecken för sina nya byggnader av Mark- och miljödomstolen. De nuvarande lokalerna, som redan vid invigningen 1958 var tänkta som ett provisorium, ska ersättas av fantastiska nya byggnader. De nya lokalerna, som beräknas vara klart för inflyttning kring 2015/16, kommer innehålla bland annat fyra nya konsertsalar i olika storlekar och där vi alla får chansen att njuta av och uppleva olika typer av musik. 

 

 

 

Polarpriset och Stockholms musikscen
På tal om musik så tillkännagavs årets pristagare av Polarpriset, Polar Music Prize i tisdags. Sverige och Stockholm har en lång tradition och gott rykte inom musikvärlden och detta mycket tack vare Stig ”Stikkan” Andersson, som grundade priset. Stockholms musikscener håller hög kvalité och lockar både kända och nyetablerade artister från jordens alla hörn. Denna mångfald av artister berikar Stockholms kulturliv liksom de nya scener som etablerar sig i staden. Vi kan i år också med spänning se fram emot en ny festival i Stockholm: i augusti startar Stockholm Music and Arts på Skeppsholmen. I programmet står bland annat fjolårets mottagare av Polarpriset, Patti Smith, tillsammans med flertalet internationella och lokala artister. Paul Simon som mottar årets Polarpris kommer också att uppträda i Stockholm den 22 juli. Mitt mål är också att fler platser för småskalig kultur och musik ska kunna etableras i staden. Parkteatern är ett bra exempel på sådan verksamhet.

Film i Stockholm
Under åren har Stockholm vuxit inom den internationella filmvärlden. Senast uppmärksammades inspelningen av Hollywoods version av Män som hatar kvinnor. Jag tror och hoppas på flera sådana internationella inspelningar i Stockholm. Det blir både bra reklam för Stockholm och det ger ett värdefullt utbyte och goda erfarenhet till de som arbetar inom den svenska filmindustrin. Stockholms media- och filmindustri är stark och en källa till stolthet. Stockholms Filmfestival har under de senaste åren vuxit och blivit ett populärt inslag bland Stockholms alla filmälskare. Värt att minnas i allt det nya är att Stockholm har många vackra och ståtliga biografer. Bara för två veckor sedan återinvigdes Sveriges premiärbiograf från 1939, Rigoletto på Kungsgatan. I Stockholm finns det plats för både nytt och gammalt!

Framtidens visioner för Stockholms kulturliv förverkligas
Det är mycket som händer inom kulturen i Stockholm. En av Ferdinand Bobergs gamla gasklockor förvandlas till kulturscen och en annan blir konsthall när nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram. Området kommer bli det naturliga besöksmålet för alla kulturälskande stockholmare och turister.

Ett Nobelpriscentret kommer nu äntligen kunna byggas tack vare samarbete mellan Nobelstiftelsen, som är huvudman, och Stockholm stad. Där kommer stockholmare och besökare bland annat få en möjlighet att utforska Tomas Tranströmer och de andra svenska nobelpristagarna i litteratur. Visionerna för kulturområdet som vi inom Stockholmsalliansen har är ambitiösa och förankrade i Stockholms långa tradition av att vara en kulturstad. Vilka idéer har du för framtidens kulturliv? Kontakta gärna mig eller vår gruppledare Ariane Bucquet Pousette i kulturnämnden.

Axplock veckans media

 Byggstart för Stockholmsmässans nya entré

Veckans blogginlägg

Stockholms ekonomi fortsatt stark

Polarpriset – reflektioner från gårdagen

Klart för nya lokaler för Kungliga Musikhögskolan

Alla ska känna trygghet i Stockholm

Jobben viktigast i partiledardebatten

Trevlig helg!

Nästa vecka gör min veckodagbok ett uppehåll med anledning av Kristi himmelsfärdshelgen.

Min veckodagbok v.41

Hej,

I denna veckodagbok skriver jag om

  1. Stockholms stads budget för 2012
  2. Framtidens visionärer ska komma från Sverige
  3. 820 nya lägenheter på Årstafältet
  4. Birgit Nilsson priset
  5. Veckan som var
  6. Veckan kulturtips

Stockholms stads för budget

I onsdags presenterade Stadshusalliansen Stockholm stads budget för 2012. Jag är stolt över att ha kunnat presentera en stabil budget präglad av långsiktigt ansvarstagande. Vi värnar arbetslinjen med införd rätt till heltid i stadens verksamheter samtidigt som vi förenklar vardagen för stockholmarna genom att öka stadens servicegrad och genom en större flexibilitet i välfärdstjänsterna. Det är en modern budget för ett Stockholm som fortsätter växa.

Jag är också mycket glad att vi inom Alliansen hade god stämning under hela budgetförhandlingen. Trots den ekonomiska situationen lyckades vi presentera en ansvarsfull budget med viktiga och bra satsningar på såväl det socialområdet, skolan och kultur- och miljöområdet.

Det är också en grön budget som presenterades. Vi lanserar en ”cykelmiljard” för att kraftigt förbättra och utvidga tillgängligheten för den allt ökande mängd cyklister de kommande åren. Det kommer också att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är. Nio nya kommunala skolor kommer under den närmaste tiden att växa fram för att tillgodose den ökade efterfrågan. Fler väljer att bo kvar i Stockholm när de får barn vilket är mycket glädjande.

För att möta behovet av ett Stockholm som växer ökar vi antalet bostadsbygganden. Nya stadsdelen Hagastaden är ett sådant exempel där stora satsningar görs. Vi kommer också satsa på att effektivisera vägarbeten och underhåll så att störning minimeras för trafikanter, boende, och kollektivtrafiken.

Skatten hålls oförändrat låg. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta, och när världsekonomin blir bättre hoppas jag kunna sänka skatten. Nu är det extra viktigt att ha utrymme i budgeten för att stå emot eventuellt höjda utgifter inom konjunkturkänsliga områden. Om världsekonomin slår hårt mot Stockholm är det också bra att ha kapital för reformer och satsningar.  Staden har 900 miljoner kronor i stadens koncern Stockholm AB som finns tillgänglig om det skulle behövas. Jag är hoppfull att det inte kommer att behövas, men i dessa tider måste vi vara försiktiga och ansvarsfulla då det mesta är så svårt att förutsätta.

Framtiden visionärer ska komma från Sverige

Barn som börjar skolan i år kommer att pensionera sig någon gång på 2060- eller 70 talet. Det är omöjligt för oss att vet hur världen kommer att se ut då. Trots att vi inte vet så är det nu vi ska förbereda våra barn för den framtiden.

Det vi vet är att kunskap är en god förutsättning för arbete och egen försörjning. Därför är skolan viktig. Däremot skapas det just nu en utbildningsinflation då flertalet länder, framförallt från Asien, storsatsar på att högutbilda sina medborgare. Detta sätter inte bara press på oss att hänga med men också att främja visionärer som kan ligga till grund för nya revolutionära industrier.

Hur exakt vi ska gör det vet jag inte. Det är ingen som vet och därför behöver många idéer testas. Däremot så vet jag att skolan inte kan vara fyrkantig och behandla alla barn efter samma normer. Därför är det bra att det finns skolor med fler olika inriktningar. Tysta och blyga barn ska uppmuntras så att de finner ett förtroende för deras styrkor som kan utvecklas. De barn som man misstänker är en bråkstake för att han eller hon inte sitter still kan i själva verket var ett geni som inte tillåts utveckla sin kreativitet. SvD uppmärksammade nyligen ett sådant fall om ett barn som med rätt stimulans nu blomstrar i skolan.

Skolan ska vara ett instrument för alla barn att uppnå sin fulla potential.  Lyckas vi med det har vi goda förutsättningar att rusta våra barn till att skapa en framtid vi kan vara stolta över.

820 nya lägenheter på Årstafältet

På Årstafältet planeras en tät, grön och varierad stadsdel för 10 000 nya boende. Nästa vecka går arbetena in i en ny fas när Exploateringsnämnden markanvisar och Stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för de första 820 bostäderna. Av dessa är 130 studentlägenheter och 15 stadsradhus. Bebyggelsen kommer att variera både i storlek och utseende och planer finns bland annat för butikslokaler, ny förskola och ett stadsdelstorg. Ett av målen är att skapa en naturlig övergång mellan Årstafältet och Valla gärde, samtidigt som bebyggelsens gestaltning tillför nya kvaliteter till platsen.

Birgit Nilsson priset

 

 

 

 

I torsdags hedrades den italienske dirigenten Riccardo Muti med Birgit Nilsson priset. Priset delas ut för andra gången. Sångaren Placido Domingo fick det första priset 2009 efter Birgit Nilssons uttryckliga önskan.

Riccardo Muti uppmärksammas för sina extraordinära prestationer inom opera och konsert, såväl som för sitt stora inflytande på den musikaliska världen både på och utanför scenen.

Veckan som var

I samband med att företaget IBM firar 100 år skapades ett unikt möte tillsammans med staden i stadshuset i måndags. 300 studenter, unga entreprenörer och unga politiker som närvarade för att staka ut sina idéer, planer, visioner och drömmar om Stockholm i framtiden. Det var ett mycket givande evenemang och det finns god anledning att skapa liknande träffar framöver.

I går deltog jag i en paneldebatt om Nationalstadsparken med bland annat stadsbyggnadsborgarrådet och miljöministern. Nästa vecka är det partistämma vilket jag väldigt mycket ser fram emot. Återkommer med reflektioner kring den framöver.

Veckans kulturtips

 

 

 

 

 

Denna veckas kulturtips har ett solidariskt inslag. I morgon den 15 oktober på Östasiatiska Museet anordnas en pappersworkshop med en grupp papperskonstnärer från den jordbävningsdrabbade staden Sendai i Japan. Workshopen är för hela familjen och de dekorationer som skapas under dagen kommer dekorera en jättejulgran mitt i staden som en hälsning från Sverige.

Läs mer om pappersworkshopen här.

Östasiatiska har också en ny permanent utställning med mångfasetterad konst från Japan.

Läs mer om den nya utställningen här.

 

Trevlig Helg!