Hamilton och Järkeborn i SvD om klotter

På brännpunkt kan man idag läsa trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) skriva tillsammans med fullmäktigeledamoten Christoffer Järkeborn (M) om stadens tydliga satsning på nolltollerans mot olaglig grafitti. I mina samtal med stockholmare och boende i alla delar av staden så framgår det att klotter och skadegörelse gör områden och människor otrygga. Därför har vi haft vår nolltollerans på plats, tillsammans med garantin att städa upp eventuellt klotter inom 24 timmar. Som Hamilton och Järkeborn skriver:

”Vi ser i Stockholm ett tydligt trendbrott som är resultatet av att många står bakom en konsekvent och tuff hållning mot olaglig graffiti. Mellan 2009 och 2010 minskade antalet anmälda klotterbrott från 46000 till 36000, en minskning med hela 10000. SL:s kostnader för klotter och skadegörelse har minskat med 40 miljoner under samma period.”

Klotter och nedskräpning måste sättas i sin kontext. Polisen kan inte ingripa mot unga som har sprejburkar i händerna om ungdomarna kan säga att de är på väg till en ”laglig grafittivägg”, men det är också så att normbrott lätt sprider sig i samhället. Om det är ok att klottra på någon annans egendom, så är det också ok att slänga skräp på marken, och sen blir det ok att ta någon annans cykel. Det är inte ett Stockholm som jag vill bo i!