Utbildning är nyckeln till fortsatt tillväxt – Mitt veckobrev v.10

Kvalificerad arbetskraft Stockholms styrka

Det finns fler orsaker till varför Stockholm har klarat sig väl under både den globala finanskrisen och den pågående ekonomiska turbulensen inom EU. En anledning är förstås finansiellt ansvarstagande. En annan stor bidragande faktor är utbudet av den kvalificerade arbetskraften som finns i Stockholm inom stabila och växande branscher. Utbildning samt möjligheten att locka utländska experter till Stockholm är nyckeln till denna framgång. Vi ser nu en ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och Stockholms tillväxt är beroende av att vi kan tillgodose dagens och morgondagens efterfrågan. För att behålla stadens starka ställning krävs politiskt ledarskap och gott samarbete mellan näringsliv och akademierna.

Stockholm behöver fler med IT-utbildning

Inom IT-klustret Kista Science City pågår det löpande samarbete mellan gymnasieskola, universitet och näringslivet. Och i dag är det Future Friday i Kista, en inspirationsdag som ska visa gymnasielever möjligheterna som öppnar sig med en utbildning inom IT. På arbetsmarknaden finns det nu en stor efterfrågan på civilingenjörer inom elektronik/datateknik samt programmerare och systemvetare. Efterfrågan förväntas öka ytterligare. Klustersamarbetet i Kista och dagar som Future Friday är därför otroligt viktigt för att Stockholm ska behålla sin ledande position inom IT och andra specialistområden. Därför arbetar staden aktivt för att skapa nya kluster och under måndagens kommunfullmäktige togs ett viktigt beslut om vad som börjat kallas för Vetenskapsstaden. 

Bilden ovan en visionsbild av nya studentstaden i Albano


Nav i Vetenskapsstaden

Beslutet som togs vid måndagens kommunfullmäktige var det tredje och sista ärendet angående utbyggnaden i Albano. I praktiken kommer Albano bli en studentstad med 1 000 student- och forskarbostäder samt 100 000 kvm högskolelokaler. Med en strategisk placering mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och det blivande LifeScience-klustret i Hagastaden blir Albano ett naturligt nav i morgondagens Vetenskapsstad. Måndagens beslut var otroligt viktigt då Stockholm stad fortsättningsvis måste göra sitt yttersta för att attrahera såväl svenska som internationella studenter. Genom satsningen i Albano bidrar vi till att skapa en gynnsam miljö för studenter och forskare. Precis vad Stockholm behöver för att stärka sin ställning.

Veckans blogg

8 mars

Stockholms stads bokslut för 2012 visar ett Stockholm som jobbar

Hornsbergs strandpark – ett prisat inslag i stadsbilden

Stockholms stads stadsdirektör är ”välfärdens viktigaste kvinna”

Staden växer – med bostäder och studentsatsningar

Premiärminister Yingluck Shinawatra på besök

Välkomnad rapport för högre kvalité inom välfärden

Kulturtanken

Idag gratulerar vi professor Sara Danius som blir ny ledamot i Svenska Akademin, där hon ersätter Knut Ahnlund som avled förra året. Gratulationerna kan utsträckas även till Södertörns högskola där Sara Danius är verksam som professor i estetik. Enligt Svenska Dagbladet har hennes forskning behandlat bl.a. Marcel Proust, James Joyce och Gustave Flaubert

 

Trevlig helg!

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster – mitt veckobrev v.6

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster
IT- och telekomklustret Kista Science City är en framgångsmodell att efterlikna i fler delar av Stockholm. Anledningen till varför är enkel – Kista är en jobbskapare. Den procentuella ökningen av antalet förvärvsarbetare är dubbelt så hög i Kista som genomsnittet i Stockholm stad. Vi jobbar nu för att skapa fler specialistkluster inom en rad områden i staden. Arbetet med att skapa nya specialistkluster ligger även till grund för helt nya stadsdelar som vi nu ser växa fram i Stockholm. Med andra ord så spelar arbetslinjen även en tydlig roll i vår vision för stadsplaneringen i Stockholm stad.

Hagastaden är ett exempel på en ny stadsdel som har goda förutsättningar att efterlikna Kista-modellen. Med både ett nära samarbete och närhet till Stockholms akademier, Karolinska Institutet och ett nytt centrum för forskning inom life science kommer ett forskningskluster växa fram i den nya stadsdelen.

Life science, som omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap, är områden som vi i Stockholm och Sverige vill stärka vår globala ställning. Genom att skapa ett förstaklassigt forsknings- och life science-kluster ökar vi Stockholms konkurrenskraft, skapar fler jobb och stärker kvalitén och efterfrågan på våra akademier. Att 5 000 nya bostäder kommer att byggas i Hagastaden är självfallet också ett stort plus.

Ett kluster av ett helt annat slag är det vi ser växa fram i Söderstaden. Visionen, som snart blir verklighet, är att Söderstaden blir Sveriges främsta destination för nöje och underhållning. Stockholms nya multiarena Tele2 Arena invigs i sommar och det finns stora planer för intilliggande Slakthusområdet. Även om inriktningen är helt olik den i Kista och i Hagastaden är grundtanken den samma. Och detta kommer skapa tusentals fler jobb och bostäder även i Söderstaden.

 

Bilden ovan är en visionsbild över Tele2 Arena i Söderstaden.

Veckans blogg

Bazaren 2013 invigdes idag
Stockholm vinnare i nytt entreprenörsindex
2012 – ett framgångsår för Jobbtorg Stockholm
IKEA, trafiken och jobben

Kulturtanken
På måndag invigs Stockholm Art Week för första gången. Konstveckan kommer under hela nästa vecka erbjuda stockholmare och besökare flertalet konstmässor, utställningar och specialevenemang. Stockholm har ett brett konstutbud och med Kulturveckans framgångar och uppskattning känns det naturligt att staden nu även får en egen konstvecka.

Några av nästa veckas många höjdpunkter blir MARKET – Nordens ledande mässa för samtidskonst, Moderna Museets stora utställning av Hilma af Klint och Liljevalchs som arrangerar ett specialprogram i samband med Vårsalongen. Sen ska vi inte glömma Antikmässan som slår upp sina dörrar på torsdag.

Ta del av Stockholm Art Weeks kalendarium här.

Trevlig helg!