Arbetslinjen viktig för att vända konjunkturen

I dag släppte Stockholms Handelskammare sin kvartalsbarometer för konjunkturen i Stockholms län. Den visar att Stockholmsregionen under det fjärde kvartalet 2012 påverkats negativt av pessimismen i övriga Europa. Stockholms konjunktur har fram tills nu haft en begränsad påverkan av de ekonomiska svårigheterna i övriga Europa. Vi upplever nu ett hack i länets ekonomiska tillväxtkurva men trots detta finns det goda förutsättningar för att nedgången i fjärde kvartalet blir tillfällig.

Byggbranschen som står för den största nedgången i den senaste konjunkturbarometern kan glädjas åt investeringar i såväl bostadsbyggande och stora infrastruktursatsningar som sker i Stockholm inom den närmaste framtiden. I årets budget finns det också en rad investeringar som stärker såväl jobbmatchningar och kompetenshöjande satsningar. Jobbtorg Stockholm, som jag skrev om förra veckan, har framgångsrikt bidragit till att 11 personer per dag under 2012 gick från utanförskap till egen försörjning. Vuxenutbildningen är också en viktig del av stadens arbete att rusta människor för arbetsmarknaden.

Det finns guldkorn i kvartalsbarometern som visar att både IT-branschen och livsmedelshandeln växer tydligt i länet. När det gäller IT-branschen så är efterfrågan på kvalificerad arbetskraft fortsatt hög. Därför är arbetet att höja Stockholms kompetensförsörjning av stor vikt och här har vi gott samarbete med akademierna vilket kan fördjupas än mer. Med en stark arbetslinje och goda samarbeten med både näringslivet och akademierna kommer Stockholm att fortsätta leda tillväxttakten i Europa även i framtiden.

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster – mitt veckobrev v.6

Kista visar vägen för fler tillväxtkluster
IT- och telekomklustret Kista Science City är en framgångsmodell att efterlikna i fler delar av Stockholm. Anledningen till varför är enkel – Kista är en jobbskapare. Den procentuella ökningen av antalet förvärvsarbetare är dubbelt så hög i Kista som genomsnittet i Stockholm stad. Vi jobbar nu för att skapa fler specialistkluster inom en rad områden i staden. Arbetet med att skapa nya specialistkluster ligger även till grund för helt nya stadsdelar som vi nu ser växa fram i Stockholm. Med andra ord så spelar arbetslinjen även en tydlig roll i vår vision för stadsplaneringen i Stockholm stad.

Hagastaden är ett exempel på en ny stadsdel som har goda förutsättningar att efterlikna Kista-modellen. Med både ett nära samarbete och närhet till Stockholms akademier, Karolinska Institutet och ett nytt centrum för forskning inom life science kommer ett forskningskluster växa fram i den nya stadsdelen.

Life science, som omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap, är områden som vi i Stockholm och Sverige vill stärka vår globala ställning. Genom att skapa ett förstaklassigt forsknings- och life science-kluster ökar vi Stockholms konkurrenskraft, skapar fler jobb och stärker kvalitén och efterfrågan på våra akademier. Att 5 000 nya bostäder kommer att byggas i Hagastaden är självfallet också ett stort plus.

Ett kluster av ett helt annat slag är det vi ser växa fram i Söderstaden. Visionen, som snart blir verklighet, är att Söderstaden blir Sveriges främsta destination för nöje och underhållning. Stockholms nya multiarena Tele2 Arena invigs i sommar och det finns stora planer för intilliggande Slakthusområdet. Även om inriktningen är helt olik den i Kista och i Hagastaden är grundtanken den samma. Och detta kommer skapa tusentals fler jobb och bostäder även i Söderstaden.

 

Bilden ovan är en visionsbild över Tele2 Arena i Söderstaden.

Veckans blogg

Bazaren 2013 invigdes idag
Stockholm vinnare i nytt entreprenörsindex
2012 – ett framgångsår för Jobbtorg Stockholm
IKEA, trafiken och jobben

Kulturtanken
På måndag invigs Stockholm Art Week för första gången. Konstveckan kommer under hela nästa vecka erbjuda stockholmare och besökare flertalet konstmässor, utställningar och specialevenemang. Stockholm har ett brett konstutbud och med Kulturveckans framgångar och uppskattning känns det naturligt att staden nu även får en egen konstvecka.

Några av nästa veckas många höjdpunkter blir MARKET – Nordens ledande mässa för samtidskonst, Moderna Museets stora utställning av Hilma af Klint och Liljevalchs som arrangerar ett specialprogram i samband med Vårsalongen. Sen ska vi inte glömma Antikmässan som slår upp sina dörrar på torsdag.

Ta del av Stockholm Art Weeks kalendarium här.

Trevlig helg!

 

Samarbete leder till fler jobb

Statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade igår arbetet kring en jobbpakt med arbetsmarknadens parter. En pakt som har förutsättningar att skapa 30 000 nya arbetstillfällen för unga. Metall, Kommunal och Handels har redan skrivit under på sådana pakter, vilket innebär att anställda kan få mindre lön i utbyte för att använda en del av arbetstiden för yrkesintroduktion och utbildning. Att ge unga både utbildning och arbetslivserfarenhet är ett bevisat framgångrecept och det är glädjande att arbetet med en jobbpakt har kommit en bra bit på vägen.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

Stockholm stad har under en längre tid arbetat för att skapa ett gott samarbete med aktörer på arbetsmarknaden. Exempelvis stärktes de lokala nätverken mellan Jobbtorg Stockholm och företagen under förra hösten genom ett öppethus projekt. De företag som deltog rekryterade i snitt över en person vardera. Staden har genom jobbtorgen kontakt med duktiga, kvalificerade och arbetshungriga människor och Jobbtorgen spelar en viktig roll att bistå de företag som är i behov av arbetskraft.

Arbetsmarknadsnämnden har också idag inom projektet Merit samarbeten med Svensk Handel, Ica och Coop för att kunna erbjuda kortare introduktionsutbildningar som följs av en praktikperiod. Hittills har knappt 180 unga, främst från Järvaområdet, deltagit i projektet. 47 procent var självförsörjande tre månader efter insatsen. Samarbete ger alltså resultat!

En bra indikation på att de många insatser som görs i Stockholm för att minska utanförskapet har gett resultat är att hushåll med ekonomiskt bistånd minskar. Den senaste siffran visar att antalet biståndshushåll i Stockholm stad minskade med 0,7 procent i maj jämfört med april. Jämför man med maj 2011 är minskningen hela 1,6 procent. Det finns mer att göra och satsningar som statsministern talade om i går är ett bra exempel på hur vi på ett bra sätt kan gå vidare i arbetet för att få ner utanförskap än mer, särskilt bland unga.

Behovet för introduktionsersättningen sjunker i Stockholm

Nya siffror visar att trots den rådande konjunkturen ökar inte antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. Behovet för introduktionsersättning har också sjunkit dramatiskt det senaste året. Introduktionsersättning är det ekonomiska stöd som ges till nyanlända invandrare som inte har möjlighet till egen försörjning. Att fler nyanlända har möjlighet till egen försörjning ser jag som ett mycket positivt betyg för Stockholms arbetsmarknad. Nyanlända är också en grupp som oftast tyvärr har lätt att fastna i ett långt utanförskap. Därför är just de här siffrorna väldigt glädjande.

Många som kommer till Sverige har under en allt för lång tid inte fått använda sina kvalifikationer och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Genom jobbtorg, svenskundervisning och andra satsningar ser vi nu att trenden kan brytas. Mycket återstår dock att göra. Därför fortsätter vi det viktiga arbetet med att inkludera alla i arbetslinjen så att alla kan känna den trygghet och gemenskap som ett jobb ger.