Arbetslinjen viktig för att vända konjunkturen

I dag släppte Stockholms Handelskammare sin kvartalsbarometer för konjunkturen i Stockholms län. Den visar att Stockholmsregionen under det fjärde kvartalet 2012 påverkats negativt av pessimismen i övriga Europa. Stockholms konjunktur har fram tills nu haft en begränsad påverkan av de ekonomiska svårigheterna i övriga Europa. Vi upplever nu ett hack i länets ekonomiska tillväxtkurva men trots detta finns det goda förutsättningar för att nedgången i fjärde kvartalet blir tillfällig.

Byggbranschen som står för den största nedgången i den senaste konjunkturbarometern kan glädjas åt investeringar i såväl bostadsbyggande och stora infrastruktursatsningar som sker i Stockholm inom den närmaste framtiden. I årets budget finns det också en rad investeringar som stärker såväl jobbmatchningar och kompetenshöjande satsningar. Jobbtorg Stockholm, som jag skrev om förra veckan, har framgångsrikt bidragit till att 11 personer per dag under 2012 gick från utanförskap till egen försörjning. Vuxenutbildningen är också en viktig del av stadens arbete att rusta människor för arbetsmarknaden.

Det finns guldkorn i kvartalsbarometern som visar att både IT-branschen och livsmedelshandeln växer tydligt i länet. När det gäller IT-branschen så är efterfrågan på kvalificerad arbetskraft fortsatt hög. Därför är arbetet att höja Stockholms kompetensförsörjning av stor vikt och här har vi gott samarbete med akademierna vilket kan fördjupas än mer. Med en stark arbetslinje och goda samarbeten med både näringslivet och akademierna kommer Stockholm att fortsätta leda tillväxttakten i Europa även i framtiden.

Skype och Angry Birds-skaparna expanderar i Stockholm

Svenska succéföretaget Skype, som förra året köptes av Microsoft för 8,5 miljarder dollar, kommer att fördubbla antalet anställd vid sin utvecklingsenhet i Stockholm. Företagets utvecklingsenhet i Stockholm går därmed från 100 till 200 anställda. Även finska företaget Rovio som bland annat utvecklat det framgångsrika mobilspelet Angry Birds satsar på Stockholm.  Ett stockholmholmskontor skall snart öppnas med inledningsvis 20-30 anställa. Anledningen till att Rovio etablerar sig i Stockholm uppger företagets VD vara stadens goda rykte inom branschen. Jag är glad att de här företagen tror på Stockholm som en framtidsinriktad stad och mitt mål är att vidareutveckla detta framöver.

Att Skype expanderar i det land där de en gång startade och att ett utländskt IT-företag inom en ung bransch söker sig hit är ett tydligt tecken på att Stockholm har vad som krävs för en framtidsstad. Med ett fortsatt positivt företagsklimat och en kunnig arbetskraft kommer vi att se fler expandera och flytta till Stockholm.