Stort glädjebesked – Förbifarten börjar byggas redan till sommaren

Idag levererade Trafikverket en tidig julklapp till alla stockholmare – bygget av Förbifart Stockholm kommer att inledas redan till sommaren. Det innebär att bygget av vår tids viktigaste infrastruktursatsning i Stockholm inleds tidigare än beräknat.

När Förbifarten är klar kommer den att avlasta Essingeleden och minska trafikmängden och förbättra luften inne i centrala Stockholm. Att trafik kan ledas om, bort från stadskärnan, är helt nödvändigt. Trycket på Essingeleden är idag mycket stort. Leden är Sveriges mest trafikerade och har i snart 50 år har varit den enda vägen genom och förbi Stockholm. Det har skapat orimliga påfrestningar och ökar sårbarheten i hela Stockholms infrastruktur.

För Stockholms utveckling är bygget av Förbifarten helt avgörande. Därför är det väldigt glädjande att Trafikverket nu kan lämna beskedet att de snabbar på arbetet.

Häromveckan kunde vi dessutom läsa opinionsundersökningar som bekräftar den övertygelse jag alltid haft – nämligen att en mycket stor majoritet av stockholmarna stöder bygget av Förbifarten. Stockholmarna har förstått behovet av att skapa en trafiklösning som binder samman Stockholms olika delar. Något oppositionen i Stadshuset inte verkar förstå.

Miljöpartiet har på senare tid förstärkt sitt hot att stoppa bygget av Förbifarten om de kommer till makten efter valet nästa år. Socialdemokraterna å sin sida har ifrågasatt Förbifartens finansiering. Därmed är Förbifartens byggnation allvarligt hotat med en rödgrön majoritet.

Moderaterna och Alliansens besked är tydligt: Vi bejakar Stockholms utveckling och vill därför vara med och möjliggöra stora satsningar på infrastruktur, både i form av vägar och spår. Det lägger grund för såväl framtidens jobb som tiotusentals nya bostäder. Dagens besked från Trafikverket är därför mycket välkommet.

Fler i jobb och utbildning när Alliansen satsar

Den svaga internationella konjunkturen och oro i omvärlden riskerar att slå mot den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. I samband med ett besök på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium presenterade därför idag de fyra allianspartiledarna ett omfattande förslag för att stärka den svenska arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet.

Totalt satsar man drygt 3 miljarder kronor och satsningen ingår i den vårproposition som inom kort kommer att presenteras i sin helhet.

Åtgärderna omfattar bland annat 12 400 utbildningsplatser under 2013 och 2014. Tyngdpunkten ligger här på yrkesvux med 7000 platser, det vill säga yrkesutbildningar för vuxna. Dessutom omfördelas medel inom infrastrukturområdet, vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013. Därtill föreslås förstärkta insatser för regional tillväxt om totalt 40 miljoner kronor per år under 2013 och 2014.

Beskedet från Alliansregeringen idag är mycket positivt och visar på en proaktiv politik som tar omvärldens utmaningar på allvar. Satsningar i en tid där vi riskerar en ökad arbetslöshet är viktiga och visar på ett fortsatt aktivt ansvarstagande för Sveriges utveckling.


Bild: Scanpix

Infrastrukturdebatt i riksdagen


Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen debatterar i dag regeringens infrastrukturproposition. Från riksdagens talarstol hör vi företrädare från Miljöpartiet som vill både sätta stopp för Förbifart Stockholm och strypa svensk flygtrafik vilket skulle isolera Sverige från omvärlden.  

Genom att bland annat chockhöja flygskatter vill Miljöpartiet begränsa flygtrafiken till endast välbärgade. Stockholms blomstrande besöksnäring skulle drabbas hårt av en sådan politik, och därmed hota många unga människors arbeten. Vi ska istället arbeta för att ge Stockholm fler direktlinjer, något som både är klimatsmart och sunt ekonomiskt.

Förbifart Stockholm är också en viktig del av infrastrukturproposition. Vi måste avlasta Stockholmstrafiken, knyta ihop Norra och Södra Stockholm och få bort onödig tung trafik från innerstaden. Alliansen är enig i frågan om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna står ensamma på vänsterkanten och det är oklart hur de hade tänkt att få ihop en trovärdig koalition inför valet 2014.

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Ska Slussen bli valfråga för (S) 2014?

Idag replikerar jag och borgarrådet Larsson på oppositionens två svar på vår tidigare debattartikel om Nya Slussen. Det är uppenbart att de tre partierna i opposition inte är inriktade på stockholmarnas bästa, utan snarare på att hitta en nisch att bedriva valrörelse från. Socialdemokraterna verkar vilja ha slussen som valfråga till valet, och miljöpartiet verkar vilja tvinga stockholmarna att välja mellan Förbifart Stockholm och en ny modern sluss.

Vi behöver nya slussen för att öka mängden vatten vi kan tömma Mälaren på när det blir plötsliga skyfall, så att staden och andra områden inte översvämmas. Detta vill oppositionen skjuta på, utreda lite mer, och fundera på sin kammare. Allt medan stockholm redan idag står utan skydd för höjda vattennivåer. Det är oansvarigt att göra som oppositionen föreslår.

Moderaterna i stockholm hade redan försvaret av Förbifart Stockholm som en del av kampanjen i förra valet – och den vann vi. Jag vet att stockholmarna är med oss när det gäller både Förbifart Stockholm och nya Slussen, och att de vill få spaden i jorden. Jag är beredd att möta väljarna med dessa två projekt för Stockholms framtid. Frågan är vad väljarna svar till (S) blir?