Stockholm bygger både hyres- och bostadsrätter

Bostadsbyggande är ett hett tema. Inte minst i Stockholm, där invånarantalet skjuter i höjden och allt fler söker sig ett hem i vår stad. Förra veckan kunde jag glädjande rapportera om att vi överträffat årsmålet vad gäller bostäder i Stockholm. Nettosiffran för 2012 blev ett tillskott om 5210 bostäder.
Idag kan vi i SvD läsa om hur bostadsbyggandet av hyres- respektive bostadsrätter såg ut i länet för 2011. Ur siffrorna kan man läsa att det byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm, en ordning som sällan rapporteras om i vanliga fall. Detta visar på ett viktigt faktum: i Stockholm byggs det på ett vis som speglar stockholmarnas efterfrågan. Ensidighet hör inte hemma här. Människor ska kunna finna den typ av boende som passar dem bäst utifrån deras individuella livssituation.
Kontentan av det hela är att Stockholm bygger och att vi bygger för ett blandat utbud, precis så som stockholmarna efterfrågar.

 

Välkomnar Attefalls översyn av plan- och byggregler


 

 

 

 

 

 

I dag var det glädjande att läsa på DN debatt att bostadsminister Stefan Attefall (KD) har givit Boverket i uppdrag att se över alla regelverk som finns för byggandet av nya bostäder. Jag har under en längre tid efterlyst en översyn av alla de plan- och byggregler som försvårar, försenar och hindrar bostadsbyggandet i Sverige. I sin debattartikel lyfter Attefall också behovet av att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter samt förenkla byggandet av studentbostäder. Detta är ett minst sagt välkomnat besked och jag ser emot att följa Attefall, som visat gott ledarskap i bostadsfrågan, i sitt arbete med att se över regelverken.

Felaktigheter i Aftonbladets krönika

I Aftonbladet angrips Stockholms stad i dag för den privatisering som skett sedan Moderaterna tog över makten 2006. I krönikan, av Jonna Sima, finns det flertalet påståenden som inte stämmer, exempelvis att 60 000 allmännyttiga bostäder ombildats i Stockholm stad. Så är inte fallet. Mellan 2007-2010 ombildades 20 600 lägenheter inom allmännyttan och cirka 10 000 privata hyresrätter. Sedan 2010 har cirka 3000 kommunala hyresrätter ombildads och totalt handlar det om cirka 23 000 kommunala hyresrätter som ombildats. Till skillnad från vad som antyds i krönikan så har en minoritet av ombildningar inom allmännyttan varit i innerstaden.

Vår vision för ett levande Stockholm bygger på blandade boendeformer i alla stadsdelar. Vår uppfattning är att blandade boendeformer leder till möten mellan människor med olika bakgrund, inkomst och ålder, därför är det också önskvärt. Trots att krönikören försöker framhålla att det inte finns några hyresrätter i innerstaden så är det fel. På Södermalm är ungefär hälften av alla bostäder hyresrätter, något som sällan lyfts fram. Samtidigt ser vi stadsdelar som Hökarängen och Rinkeby som har mer än 90 procent hyresrätter.

Vi värnar hyresrätten, vilket inte minst återspeglas i markanvisningarna för 2011 där 57 procent av alla markanvisningarna avsåg hyresrätter. Till skillnad från de rödgröna partierna så ser vi inte nödvändigtvis att det måste vara de kommunala bostadsbolagen som bygger då intresset från de privata hyresvärdarna är stort. Därmed inte sagt att allmännyttan inte behövs.

Ett anmärkningsvärt påstående i krönikan är att människor och familjer som äger sitt eget boende är ”upptagna med status”. Enligt Boverkets siffror är det en bra bit över hälften av svenska hushåll som äger sin bostad. Många vill äga sitt hem av olika anledningar och jag tvivlar på att status är en av dem.      

Socialdemokraterna har i dagsläget varit ovilliga att förklara vilka skatter de vill höja och införa vid ett eventuellt maktskifte. En skatt de dock varit mindre otydlig om är att en ny form av fastighetsskatt är att vänta vid en eventuell rödgrön valseger 2014. Hur dyr en rödgrön valseger blir för landets många hushåll är svårt att säga. Klart är att alla dessa hushåll som krönikören beskyller för att vara upptagna med status kommer istället bli upptagna med att skära i familjekassan för att ha råd med de rödgrönas skattehöjningar.