Stockholm inför kulturprojektet El Sistema

El Sistema är en modell med kör- och orkesterskola för barn i socioekonomiskt utsatta områden, som grundades av ekonomen och musikern José Antonio Abreu år 1975 i Venezuela. Syftet med El Sistema var att ta itu med de sociala problem som fanns i landet genom musik. År 2009 belönades han med Polarpriset för att ha spridit El Sistema över världen, bland annat i Storbritannien och USA.

I Stockholms stads budget för 2013 fick kulturnämnden i uppdrag att under året införa projektet El Sistema, som ett komplement till Kulturskolans verksamhet. Nu i höst kommer den efterlängtade verksamheten att påbörjas i Stockholms stad, som ett treårigt projekt med start i Husby samt Bredäng/Skärholmen med cirka 200-250 skolbarn i åldrarna 6-8 år samt 40-50 förskolebarn.

Visionen med El Sistema är att ge barn och ungdomar, som bor i socialt utsatta områden, möjlighet att gå i en orkester- och/eller körskola och lära sig om musik genom professionella kulturutövare.  Genom musikens förmåga anses människor växa i ett socialt sammanhang – barnen utvecklas socialt och kulturellt, man stärker gemenskapen samt barnens självkänsla och identitet. Planering pågår just nu med Berwaldhallen/Sveriges Radios symfoniorkester samt Radiokören, som samverkande professionell part från musiklivet. Även med Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institutioner förs diskussioner.

För mig är kultur en av grundbultarna i ett samhälle och något som alla borde få uppleva, oavsett bakgrund och inkomst. El Sistema har fungerat mycket bra världen över. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan införa detta även i Stockholm.

Alliansen i Stockholm stad flyttar åtta förvaltningar och bolag till ytterstaden – Mitt veckobrev v.2

Hela Stockholm ska växa
Det har talats länge om de positiva möjligheter som kan uppstå om kommunala förvaltningar och bolag skulle flytta från centrala delar av Stockholm. Denna vecka har vi slutat prata och börjat agera. I torsdags presenterade jag, tillsammans med mina allianskollegor i Stockholm stadshus, stadens planer att flytta åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Jag är mycket glad över att detta äntligen blir verklighet. För mig har det alltid varit viktigt att hela Stockholm ska växa och genom detta visar vi både näringslivet och regeringen att potentialen är stor i Stockholms ytterstad.

Spin-off effekterna är många

Totalt är det 1500 arbetsplatser som kommer att flyttas till Tensta, Rågsved, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Husby och Ulvsunda och de potentiella spin-offeffekterna är många. Som moderat finansborgarråd är tre av mina viktigaste uppdrag att ge stockholmare största möjliga värde för sina skattekronor, stärka arbetslinjen i hela Stockholm och skapa förutsättningar för ett växande Stockholm. Att flytta stadens förvaltningar och bolag gör just detta. Vi stärker arbetslinjen i ytterstaden, vi minskar stadens kontorskostnader och vi skapar förutsättningar för nya bostäder.  

Statliga myndigheter har anledning att följa Stockholms exempel
Stockholm stad visar nu vägen. Landets övriga storstadsregioner, och i högsta grad även staten, har mycket att vinna på att följa Stockholms exempel. Det har länge funnits goda intentioner från regeringen att se över lokaliseringen av landets statliga myndigheter och verk. Förhoppningsvis inspirerar det viktiga steget vi nu tagit i Stockholm regeringen att lyfta fram frågan på sin dagordning.   

De förvaltningar och bolag vi föreslår flytta till ytterstaden är:

Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Äldreförvaltningen
Överförmyndarförvaltningen
Kulturförvaltningen
AB Stokab
Stockholm Vatten AB
AB Stockholmshem

 
Samtliga dessa arbetsplatser ligger i dag i Stockholms innerstad.

Bloggen denna vecka

Vi vill skapa fler jobb i ytterstaden

Hittills har sänkt restaurangmoms skapat 5 000 nya jobb

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäck

Kulturtanken

Vi har på TV under julen och början av det nya året kunnat följa två dokumentära serier om två färgstarka personligheter, Olof Palme och Jan Stenbeck. Man kan ha olika invändningar mot delar av båda programserierna, men i grunden är det mycket berömvärt att levandgöra nutidshistoria genom att försöka spegla en intressant person. Min egen – och säkert många andras – reflektion efter att ha sett båda dokumentärerna är att Sverige har förändrats. Till det bättre.

Trevlig helg!

Min veckodagbok v.7

I denna upplaga av mitt veckobrev skriver jag om Husby och Tensta och den utveckling som nu är på gång i området.

En bättre framtid för Tensta

Forex till Tensta
Det var otroligt glädjande att på ABC-nyheterna i måndags höra att Forex öppnar bank i Tensta. Forex ser möjligheterna i området utifrån sin inriktning på kontantinsatser och växling, och vad jag har uppfattat något som handlarna i området behöver. Det här betyder att de företag och rörelser som finns i Tensta fortsatt kommer kunna lämna dagkassor och liknande på ett tryggt sätt. Det gör mig väldigt glad.

Fler jobb till Husby
Parallellt med detta pågår i detta nu ett arbete från Stadens sida att inkvartera en del av stadens servicefunktioner till tillgängliga kontor i Husby. Det skulle innebära totalt 80 nya jobb i Husby, med allt vad restaurangbesökare och annat som kommer med det. Jag hoppas att vi snart kan se detta komma i kraft.

Långsiktiga sociala investeringar runt hela Järvafältet
Det viktigaste för hela Järvafältets utveckling är fler jobb för de vuxna och bättre möjligheter för de unga stockholmare som bor där. Jag har tidigare slagit fast att sommarjobb är viktiga, och det kommer vi att fortsätta att satsa på runt hela Järvaområdet. I det som kallas Järvalyftet har staden sedan 2007 satsat stora summor på att just långsiktigt investera i sociala förbättringar för alla som bor här. Det handlar om allt från läxhjälp, coachning till jobb, dialogforum med boende, och väldigt mycket mer. Du kan läsa om hela det sociala investeringspaket som är Järvalyftet här.

Veckans blogginlägg

Grammisgalan 2012
Dagens företagsbesök
Dagens bolånetak stänger ute unga
Stockholms företagande i topp
Tid för Karin Wanngård att ta till orda

Kulturtanken

I helgen blir det tid att besöka ett av årets roliga evenemang: Antikmässan, som arrangeras på stockholmsmässan. Det är alltid lika trevligt att gå runt och titta på detta överflöd av kultur-, konst-, och designhistoria och därtill småprata med antikhandlarna. Men man ska inte glömma att handla lite också, Antikmässan är också en jättelik antik- och konsthandel!

Trevlig helg!