Politikutveckling (M) både lokalt och på riksplan – Mitt veckobrev v.11

Moderat politikutveckling bedrivs på många håll

I helgen håller Moderaterna sitt årliga Sverigemöte. Tusentals moderater träffas för att diskutera, lära av varandra och presentera exempel på konkret moderat politik. Stockholm, som Sveriges huvudstad, har en hel del att dela med sig av. Representanter från Moderaterna i Stockholms stad kommer att tala om alltifrån äldreomsorg till idrott och även om hur vi hanterar våld i nära relationer, inte minst där heder är inblandat. Utbytet av tankar och erfarenheter är viktigt för att föra den moderata politiken framåt.

Vi har inom (M) och Alliansen i Stockholms stad en tydlig vision för vart vi vill föra Stockholm. Valfrihet, jobb och företagande, en trygg välfärd och individuella möjligheter för stockholmarna präglar vår strävan. Det är invånarnas behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transportsätt som vägleder det växande Stockholm.  

Samtidigt som vi har mycket att vara stolta över under vår tid vid makten tar inte vår strävan slut här. Vi vill än mer med och för Stockholm. Precis som Moderaterna på riksplan har vi därför inom (M) i Stockholms stad pågående arbetsgrupper som tittar på fortsatt politikutveckling inom många olika områden – skola och trygghet för att nämna några.

Öppning för ökat bostadsbyggande

Moderaternas arbetsgrupper på riksplanet är fem till antalet och i dagarna har man presenterat delar av det man arbetar med. Spännande tankar kring rättspolitik, hälsa och ekonomi har på så vis lyfts fram. Anders Borgs (M)och Henrik von Sydows (M) inlägg i bostadsdebatten utifrån arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning” var minst sagt välkommet och intressant ur ett Stockholmsperspektiv.

Deras förslag syftar till att förenkla och öppna upp för ett snabbare bostadsbyggande, något som Stockholm är i behov av. Till år 2024 – kanske tidigare – beräknas vi nå en miljon invånare, vilket ställer höga krav på tillgång till bostäder. Problemet är inte brist på politiska visioner eller handlingskraft utan framförallt olika regelverk och juridiska processer som hindrar Stockholms tillväxt.

Stockholms stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan, då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Existerande begränsningar till trots har vi i Stockholm kommit långt. Alliansens löfte till väljarna förra mandatperioden var 15 000 bostäder – resultatet blev 17 000. Färska siffror för 2012 visar att årsmålet slogs med 606 nya bostäder. Dessutom tillkom 854 lägenheter genom ombyggnation. Nettosiffran för 2012 är således ett tillskott på 5 210 bostäder.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare, vilket jag i veckan också kommenterade på min blogg. Vi ser därför med spänning fram emot resultatet av Borgs och von Sydows förslag!

Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

Årets Stockholmsbyggnad ska utses

Skattechock (S) framtidsmelodi?

Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

Prinsessan Lilian

Kulturtanken

Såg att Gustave Flauberts stora roman Madame Bovary har kommit ut i ny översättning av Anders Bodegård, vilken ofta nämns som Sveriges främsta översättare, (Albert Bonniers Förlag). Det är inte så ofta man träffar på nya utgåvor av klassiska, och än mindre i nya översättningar. Men skall intresset för det klassiska litteraturarvet fortplanta sig till nya generationer krävs just det. All heder åt förlaget och översättaren.
Trevlig helg!