Fler friskolor förbättrar elevers resultat

I Stockholm har vi ett brett urval av skolor med en mix av kommunala och fristående utförare. Detta har visat sig uppskattat av både elever och föräldrar. Vi ska fortsätta värna denna mångfald och därmed elever och föräldrars valmöjlighet. Nu visar det sig även att mångfalden även leder till förbättrade resultat. Det kommer Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) fram till i en ny studie.

En ökande andel grundskoleelever i friskolor har lett till högre provresultat och betyg i årskurs 9, men effekterna finns kvar även i gymnasiet och högskolan. Detta gäller både för elever i friskolor och kommunala skolor.

Att det finns positiva effekter av att ha en mångfald av driftsformer i våra verksamheter visste vi sedan tidigare, men detta är ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg.