Därför röstar jag på Borgerligt Alternativ på söndag!

Vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan bör absolut utnyttja vår möjlighet att påverka församlingens och kyrkans arbete genom att rösta i kyrkovalet på söndag. Man ska inte försitta sina demokratiska möjligheter!

För mig är det självklart att kyrkan skall vara skild från partipolitiken. Men däremot kan kyrkan – och tron – förstås aldrig vara skild från våra värderingar. De som väljs att såväl utveckla och förvalta en församling gör ju det utifrån sina värderingar. Därför väljer jag Borgerligt Alternativ på söndag.

Borgerligt Alternativ är en partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp, även om det inte är någon hemlighet att många moderata sympatisörer valt att verka i gruppen.  Men det är faktiskt en annan sak: de frågar ingen partistyrelse om lov och alla som gillar programmet kan vara med.

Jag sympatiserar med gruppens fokus på just församlingens arbete, deras omsorg om kyrkans ungdomsverksamhet, diakonin och kulturarvet. Det är långt mer sympatiskt och långsiktigt hållbart än att vilja se Svenska Kyrkan som nära nog ännu ett politiskt parti.

Borgerligt alternativ vill dessutom genomföra en mycket viktig reform; fri församlingstillhörighet. Att inte få välja församling utifrån var man känner sig hemma i den kyrkliga verksamheten, utan som i dagsläget vara bunden till var man råkar bo, är minst sagt omodernt! Särskilt med tanke på dagens rörliga samhälle.

Så gå och rösta i kyrkovalet om du är medlem i Kyrkan, och håller du med mig; välj gärna nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ.