Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

I Dagens Industri skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om en viktig fråga, nämligen ungdomsarbetslösheten. Bakom Löfvens retorik kring utbildningens betydelse döljer sig en klassisk socialdemokratisk skenmanöver som Sverige fortfarande betalar för. Mellan raderna erkänner idag Stefan Löfven i Dagens Industri att Socialdemokraterna åter igen ska gå till val på att dölja arbetslösas utanförskap med en rad obligatoriska utbildningar och åtgärdsprogram.


Löfven säger sig förstå verkligheten men håller sig trots detta fast vid socialdemokratins föråldrade syn på såväl arbete som utbildning. Vi moderater har alltid hållit fast i principen att alla jobb är viktiga och förtjänar respekt. Socialdemokraterna har alltid sett ner på exempelvis serviceyrken – och särskilt de som är kvinnodominerade. Det såg vi inte minst under förra valet i ROT och RUT diskussionerna. Då talade socialdemokrater runt om i landet varmt om ROT-avdraget medan de förkastade både RUT avdraget och de som arbetade inom den sektorn. Nu sjunger de på samma melodi igen.

Genom att förkasta yrkesförberedande utbildningar vill Löfven tvinga in människor i akademiska utbildningar med högskoleprioritet. Det är bra att Löfven värdesätter akademiska utbildningar men att tvinga in människor som snarare är mer kreativt och praktisk lagda är fel.

I Stockholm stad möter vi ständigt arbetsgivare som söker kvalificerad arbetskraft. Inom de branscher där det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft finns det flertalet lediga och välbetalda tjänster för de med rätt yrkesinriktad utbildning. Det finns självfallet också en stor efterfrågan på exempelvis utbildade ingenjörer och tekniker. Därför för vi i Stockholm stad en offensiv politik för att stärka Stockholm som kunskapsstad. Detta är ett ämne jag frekvent skriver om på bloggen. Ta gärna del av mina tidigare blogginlägg om våra satsningar på forskning i blivande stadsdelen Hagastaden och den kommande studenstaden i Albano.

Läs gärna också förra veckans veckobrev om vikten av satsning på utbildning här.

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Ny satsning på Nobel Prize Center

Idag skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och jag i en gemensam debattartikel i Dagens Industri att Nobel Prize Center ska få kontinuerligt stöd från både Stockholm stad och regeringen. Detta är ytterligare ett steg för oss att förverkliga ett Nobel Prize Center i Stockholm.

Bakgrunden är att Stockholm stad och Nobelstiftelsen förra året undertecknade en principöverenskommelse att verka för ett nytt Nobel Prize Center, en överenskommelse som följts upp av en markanvisning vid Nybroviken bakom Nationalmuseum. Nu kommer även en satsning från regeringen som avsätter 30 miljoner kronor per år i form av ett verksamhetsstöd till Nobel Prize Center.

Ett center som kan belysa alla aspekter av Nobelpriset är ett efterlängtat besöksmål för alla, alltifrån skolklasser till internationell vetenskap. Sverige behöver fler satsningar som stärker oss som ledande kunskapsnation och detta är en viktig signal att forskning, utbildning och innovation står högt i kurs i både Stockholm och Sverige.

Läs hela artikeln i Dagens Industri

Miljarder till forskning stärker Stockholm och Sverige

I går presenterade regeringen en välkomnad satsning på 4 miljarder kronor på forskning och innovation. Jag ser det som positivt att en stor del av den nya satsningen kommer att gå till universitet och högskolor. Detta kommer att stärka Stockholm som kunskapsstad och öka Sveriges konkurrenskraft som en fortsatt förstaklassig kunskapsnation.

En betydande del av satsningens inriktning går till Life Science och SciLifeLab som är ett viktigt vetenskapligt centrum för tre Stockholmslärosäten – Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH.

 

 

 

 

 

 
Stockholm stad, tillsammans med Solna stad, bygger nu Hagastaden som kommer bli Sveriges men även en av världens främsta vetenskapskluster. Hagastadens fokus på forskning kommer att vara inom Life Science. Därför är det glädjande att regeringen delar både vår syn och ambition att bli världsledande inom detta viktiga forskningsområde. Med regeringens satsning är vi nu en ytterligare god bit på vägen.

Min veckodagbok v.18

Nu är maj här – den bästa tiden på året för studenter. För gymnasieelever är nyfikenheten på framtida studier, resor och äventyr stor. För de som avslutar sina studier på våra högskolor och universitet väntar allt från den första arbetsintervjun till spänningen att visa vad man går för. Med anledning av studenttiderna vill jag denna vecka fokusera på Stockholms studenter.

Valborg – våren och studenternas dag
Runt om i landet är Valborg en speciellt upplagd dag för studenter och i år fick även jag tillfälle att ta fram min gamla studentmössa. Anledningen var att jag fick äran att ta emot Stockholms studentkårers centralorganisations utmärkelse Årets Studentvän 2012. Utmärkelsens motivering var stadens satsning på 4 400 nya studentbostäder under denna mandatperiod samt arbetet att effektivisera kopplingen mellan akademin och arbetslivet. Studentbostäder kommer fortsatt vara högprioriterat för oss moderater i stadshuset.

Studenter är viktiga
Det är med ödmjukhet jag tar emot utmärkelsen Årets Studentvän då det finns mycket som fortfarande kan göras för Stockholms studenter. Studenters betydelse för Stockholm är stor och därför talar jag ofta om att Stockholm måste växla upp och bli en ännu starkare kunskapsstad. Det är ibland lätt att glömma att trots det nutida ekonomiska instabila läget ropas det från arbetsgivare efter utbildad personal inom flera yrken. De städer och länder som kan konkurrera med utbildad mänskligt kapital är de som kommer växa, utveckla och säkra sin välfärd. Där ska vi ligga på topp.

Nya kunskapskluster
När de nya stadsdelarna Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Söderstaden växer fram kommer det att byggas ännu fler studentbostäder. Hagastaden kommer att bli ett forskningskluster för bland annat Life Science. Liknande exempel är Kista Science City som med stor framgång har förenat studenter från bland annat KTH och Stockholms universitet med IT-industrin. Snart fördjupas samarbetet mellan näringsliv och akademin ytterligare när en av Stockholm universitets största institutioner, Institution för data- och systemvetenskap, flyttar in till det blivande kunskapskvarteret NOD i Kista. Stockholm kommer genom dessa satsningar bli en ännu mer internationellt starkare konkurrent.

Vikten av ansvarsfull politik
Socialdemokraterna må ha fått ny partiledare och nya talespersoner men deras politik är fortfarande ett hot mot ungas jobb. Detta gjordes klart när Socialdemokraterna i veckan presenterade sin skuggbudget. De vill höja skatten för att anställa unga med 16 miljarder och trots att Håkan Juholt nu är ute ur bilden är de fortfarande emot sitt eget vallöfte angående restaurangmomsen. Sänkningen av restaurangmomsen har bara efter en kort tid visat sig vara en framgång då det skapat fler nya arbetstillfällen för framförallt unga. Istället för att satsa på lärlingsutbildningar vill de nu införa ett skoltvång för arbetslösa under 25 utan gymnasieexamen. Lärlings- och yrkesutbildningar har varit en effektiv väg att få människor att gå direkt från utbildning till arbete. Att förbereda unga arbetslösa för ett framtida yrke är för mig en betydligt bättre väg att gå än ett skoltvång. Det är tråkigt att behöva konstatera att Socialdemokraternas förnyelse bara var en rockad av människor och inte idéer.

Veckans blogg

300 jobb hotas av Wanngårds politik

Debattartikel: Stockholm utklassar Göteborg och Malmö

Klart för nya Slussen från Länsstyrelsen

Tvång(s)utbildning och höjd skatt ger inga unga jobb 

I dag fyllde jag fyra år

Årets Studentvän 2012

Axplock från media denna vecka 

Ljust för sysselsättningen i Stockholm

Stockholm utklassar Göteborg och Malmö

Sten Nordin prisas av studenter

Kulturtips
Den 4-5 maj äger för första året Anatoliska Kulturfestivalen rum i Kungsträdgården. Det är en festival med fokus på mat, dans och musik från Turkiet. Festivalen ger alla stockholmare en möjlighet att del av traditioner som härstammar långt tillbaka och är ett viktigt inslag av dagens Stockholm.

Mer information om festivalen hittar du här.