Förintelsens minnesdag

Igår var jag på plats i Stockholms Stora Synagoga för att hedra förintelsens offer, tillsammans med hundratals andra stockholmare, ambassadörer, överlevande, anhöriga till överlevande, samt kungaparet.

Över allting vilade Raoul Wallenbergs ande, som en påminnelse om hur en enskild person kan avgöra livet för tusentals människor. Det är i år 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes, vilket ska åminnas i Sverige och världen.

Förintelsens fasor var inte produkten av en persons ondska, utan av en vitt spridd tanke att vissa människor var mindre värda än andra. All världens problem skylldes på judarna, och avhumaniseringen av vanliga människor, barn och vuxna, ledde till övergrepp och massmord på en industriell skala.

6 miljoner judar mördades. En hel kultur reducerades till spillror, spillror som idag mödosamt och kärleksfullt plockas samman. Under de senaste decennierna har det pågått en intensiv kampanj från nynazister och andra för att övertyga människor att detta aldrig skedde. Dessa massmordets apologeter äcklar och skrämmer mig.

Vi får aldrig glömma allas vårt ansvar att ständigt stå upp för demokratin och allas lika värde. Det är ett arbete som pågår varje dag, och som varje person utifrån sin förmåga måste bära del av. Vi får aldrig glömma förintelsen.

Geo-tag: Stockholm, Stockholm County, Kingdom of Sweden.