S-kongress och hotet mot valfriheten

Idag drar Socialdemokraternas kongress igång. På plats i Göteborg befinner sig idel Socialdemokrater redo att besluta om bl.a. eventuella vinstförbud inom välfärden. Förbud som, om det går igenom, innebär att kommunpolitikers makt sätts framför människors rätt till valfrihet.

I ett illustrativt inslag på Rapport igår visade man situationen i Gävle, där ett antal fristående skolor undervisar ett stort antal elever och gör det med ett gott resultat. Ska de eleverna få gå kvar i sina skolor – ställt på sin spets är det exakt vad den s.k. vinstdebatten handlar om. Det är kvaliteten som skall avgöra, inte om det är en enskild eller kommunal skola, så tänker nog de flesta elever och föräldrar. Men så tänker
inte de hårda ideologerna inom socialdemokratin.

De reformer som Alliansen genomfört har lett till ökad mångfald och stärkt egenmakt, något människor uppskattar och vill ha. Det är numera en självklarhet att man kan välja de former som passar de egna behoven bäst, vare sig det gäller ett äldreboende för en åldrande släkting eller önskad skola för familjens barn.

I stället för att fortsätta utveckla och stärka människors egenmakt, vill Stefan Löfven och Socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och gå tillbaka till en verklighet där människors valmöjligheter minskar och inskränks.

Socialdemokraternas kongress kommer att fastslå S-politiken inför valet 2014. Jag ser fram emot ett klargörande av var de står, inte minst i valfrihetsfrågan. Genom att kongressen sätter ner foten kan människor tydligt se de olika alternativ som finns. En bakåtsträvande och frihetsinskränkande Socialdemokrati torde stå sig slätt i jämförelsen.