(MP) ansluter sig till (M) och Alliansens linje för bättre Stockholmsluft

I dagens Svenska Dagbladet ansluter sig Miljöpartiet till den linje för bättre stockholmsluft som (M) och Alliansen driver. Det är välkomnande att Daniel Helldén och Miljöpartiet nu stödjer Alliansens förslag om dubbdäcksavgift. Bollen ligger nu hos regeringen, och som tidigare skrivits här på bloggen, hoppas vi att de arbetar skyndsamt i frågan.

Efter dagens uttalande från Miljöpartiet står Vänsterpartiets nu ensam i Stockholms kommunfullmäktige med sitt krav på att isolera hela Stockholms innerstad med ett totalt dubbdäcksförbud.

Stockholmare väntar på att regeringen agerar i frågan om dubbdäcksavgifter

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes på moderat initiativ januari 2010. Bakgrunden till förbudet var Hornsgatans dåliga luftkvalité. Läget var akut och Hornsgatan hade blivit en symbol för dålig stadsluft, något som verkligen inte är förenligt med Stockholms miljöprofil. Vårt agerande att införa dubbdäcksförbud, i kombination med en rad andra åtgärder, har visat sig ge goda resultat. Även vädret och vindarna de senaste åren kan ha bidragit positivt till stadsluftens kvalité vid Hornsgatan och andra utsatta gator, men jag är övertygad att våra samlade åtgärder varit avgörande till de förbättringar vi nu ser.

Vårt arbete med att förbättra stadsluften stannar inte vid Hornsgatan. Staden har också drivit en opinions/informationskampanj som uppmanat Stockholms bilister att frivilligt gå över till dubbfria vinterdäck. Att övergångsviljan är hög råder det inget tvivel om. Trenderna visar att dubbfria vinterdäck årligen ökar i popularitet. Det vi saknar nu är en dubbdäcksavgift liknande den som redan finns i Oslo. Med en sådan tror jag att vi kan få fler som inte är i behov av dubbdäck att frivilligt byta till dubbfritt. Bollen ligger nu hos regeringen för att möjliggöra detta, och jag uppmanar dem att arbeta skyndsamt i frågan.

Då frivilligheten att gå över till dubbdäck visat sig vara hög behöver inte en dubbdäcksavgift hamna på någon dramatisk nivå för att få genomslag. Vi ska inte isolera Stockholm från resten av landet, som exempelvis Vänsterpartiet vill med ett totalt dubbdäcksförbud. Det finns människor som har familj, vänner och arbete i norra Sverige. Vi ska visa respekt för att de känner ett behov av dubbdäck när de reser till och från Stockholm. Därför är en dubbdäcksavgift den rätta vägen för alla stockholmare.

Miljöministern stödjer förslaget om avgift istället för dubbdäcksförbud

I våras väckte Vänsterpartiet uppmärksamhet efter ett politiskt utspel om totalförbud av dubbdäck i Stockholms innerstad. Samtidigt som staden vill minska partikelhalterna från dubbdäck vill vi inte stänga Stockholm för de som bor eller har behov av att ta sig till delar av vårt land där dubbdäck utgör en viktig säkerhetsfunktion. Med anledning av detta föreslog trafikborgarrådet Ulla Hamiltons (M) och jag i våras att Stockholm bör utreda möjligheten att införa en dubbavgift likt det som Oslo framgångsrikt har gjort.

I dagens DN Stockholmsdebatt kan vi läsa om att miljöminister Lena Ek (C) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är beredda att driva frågan. De skriver mycket riktigt i sin artikel att det vore en ansvarsfull miljöpolitik som samtidigt tillgodoser en växande stads behov av transporter. Stockholm ska inte stängas av för människor som är i behov av dubbdäck och därför är en dubbdäcksavgift av norsk modell att föredra.

Vänsterpartiets kontroversiella förslag skulle isolera Stockholm

De senaste sex åren har Stockholmsalliansen tagit stadens luftkvalitetsproblem på allvar. Forskning har visat att dubbdäck allvarligt påverkar luftkvalitén och därför arbetas det nu med att minska användandet i utsatta områden. I arbetet med att förbättra luftkvalitén har Stockholmsalliansen bland annat infört lokala dubbdäcksförbud på Hornsgatan på Södermalm med goda erfarenheter. I Oslo finns ett avgiftssystem för dubbdäck, ett koncept som visat sig ge goda resultat. Staden vill nu att Riksdag och Regering öppnar för ett liknande system med avgifter för att minska partikelhalter från dubbdäck.

På DN Stockholmdebatt i dag kräver Vänsterpartiet ett totalförbud för dubbdäcksanvändning i Stockholms innerstad. Ett totalförbud skulle skapa en mycket besvärlig och krånglig situation för de stockholmare och besökare som är i behov av att använda dubbdäck. Människor från alla delar av landet har bosatt sig i Stockholm, och många har kvar vänner och familjer i delar av landet där dubbdäck behövs för bättre och säkrare framkomlighet. Ett totalt dubbdäcksförbud i Stockholms innerstad skulle försvåra för människor från framförallt norra delar av Sverige att besöka Stockholm.

Vänsterpartiets krav om totalt dubbdäcksförbud visar därför ingen hänsyn till världen som finns utanför Stockholm innerstad. I dagens debattartikel försöker Vänsterpartiet även få det att låta som om dubbdäck inte har någon säkerhetsaspekt över huvud taget. Det är inte, för att uttrycka det försiktigt, en oomstridd uppfattning. Därför bör avgifter gå före generella förbud för att låta människor välja själva. Om Vänsterpartiet är övertygade om den saken så undrar jag vad som hindrat dem från att föreslå ett totalt dubbdäcksförbud i hela Sverige.