Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

I dag presenterade finansminister Anders Borg (M) och riksdagsledamoten Henrik von Sydow (M) en rad konkreta, och mycket välkomnande förslag på att säkra tryggheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet. Förslagen presenterades på dagens DI debatt och är en del i Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och fullsysselsättning”.

Stockholm stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare. Jag hoppas att regeringen kan arbeta skyndsamt i denna viktiga fråga samt i frågan om ändrade bullerregler som bostadsminister Stefan Attefall (KD) nyligen lovat att utreda. Stockholm väntar på att få leverera så fort regeringen gör det.

Bra Attefall!

Det finns i dag flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. Exempelvis mäts bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Attefall själv menar att nya bostäder på gamla kaj- och industriområden med dagens tolkningar stoppas, något som berör inte minst ett växande Stockholm.

Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Det är därför mycket glädjande att bostadsministern i dag gav besked om en efterlängtad bullerutredning, vilket jag hoppas sker skyndsamt.

-Bostadsminister Attefall har nu bollen- mitt veckobrev v.42

Döda områden ska få nytt liv
Alliansen i stadshuset för nu en ambitiös utvecklingspolitik för de centrala, men i dagsläget relativt döda delar, av Stockholms innerstad. Vi vill utveckla dessa områden med nya bostäder, parker, kulturverksamheter och handelsområden. Detta är en fråga som jag vet engagerar många stockholmare. Satsningar på dessa områden skulle öka både tryggheten och trivseln, samtidigt som det gynnar det lokala näringslivet. Genom att skapa gröna och ljusa kvarter med liv, rörelse och boende kan vi få nytt liv i områden som i dag endast besöks dagtid på vardagar.

På bilden ovan – en vision för ett mer levande Brunkebergstorg

Vision City
Vi har väldigt mycket att ta itu med när det gäller den här frågan. Därför glädjer det mig att vi i kommunfullmäktige i måndags beslutade att anta Vision City – stadens nya program för fler bostäder, handel och folkliv i city. Genom Vision City kan vi skapa förutsättningar för positiv utveckling i hela cityområdet. Ett bra exempel är hur staden nu arbetar för att återfå liv kring Brunkebergstorg. Där finns i dag tankar kring en grönare och öppnare utemiljö och det är med spänning vi kan följa hur dessa planer tar form.

Bostadsministern har bollen
Regeringen har en hemläxa att göra, det har inte minst bostadsministern själv konstaterat i debatten. Det finns flertalet regleringar som bromsar städers utveckling. Exempelvis är dagens bullerregler utformade på ett sätt som gör det nästintill omöjligt att bygga fler bostäder i City. I dag mäts nämligen bullernivåerna vid byggnadernas fasader och inte inne i lägenheterna vilket är det väsentliga. Jag och många andra har därför, under en längre tid, vädjat till bostadsminister Stefan Attefall (KD) att ta itu med frågan på nationell nivå för att ändra lagen. Vi i Stockholm står redo att bygga.

Veckans Blogg

Media – och studentkluster växer fram i Stockholm

Möte med Association of Swedish Fashion Brands

Nu börjar överbuden

Löfvens skattechock större än Juholts

Tidigareläggning av Citybanan positivt för Stockholm

Kulturtanken

I kväll blir det spännande att se Markurells på Stadsteaterns (Nordens ledande teater) stora scen. Philip Zandén är regissör och spelar också titelrollen, som Hilding Markurells hustru får vi se Katarina Ewerlöf, och rollistan i övrigt innehåller ett antal framstående aktörer.
 

Trevlig helg!