Reflektioner från gruppledardebatten

Det var inte många svar jag fick från Karin Wanngård vid budgetdebattens inledande gruppledardebatt. Socialdemokraterna säger nu att de vill utmana vår jobbpolitik. Med vad undrar man då? Deras huvudnummer är den s.k. “Sigtunamodellen” där ansvaret för bidrag till arbetslösa flyttas från kommunen till staten. Men vänta nu, ger det fler jobb? Vad vi moderater kan leverera är starka finanser som skapar utrymme för offensiva investeringar – 1,4 mdr på ett nytt studentcampus på Albano, Life-science i Hagastaden, ny spjutspets för miljön i Norra Djurgårdsstaden. Jobbtorgen som vi införde 2008 har öppnat möjligheten för 17000 stockholmare att gå från bidrag till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Till dessa jobbtorg röstade Socialdemokraterna nej.

 
Bilden ovan en visionsbild på nytt studentcampus i Albano

Med Miljöpartiets Daniel Helldén debatterade jag främst behovet av kommunikationer för den växande staden. Miljöpartiet har en växande lägg ner och stoppa lista. Bromma, med 2 miljoner årliga resenärer, skall läggas ner, Förbifarten och Österleden skall stoppas. Min fråga hur stockholmarna i framtiden skall ta sig till jobben klingade obesvarad.

Vänsterns Ann-Margarethe Livh talade om stockholmskvinnan Lena i Hökarängen som jobbar i hemtjänsten. Jag välkomnade det exemplet, just Lena har vunnit på Alliansens politik, nationellt och i Stockholm. En dryg månadslön i skattesänkning för att kunna leva på sin lön, kvalitet och valfrihet i förskolan och skolan om Lena har barn, fler möjliga arbetsgivare inom äldreomsorgen om Lena vill gå vidare. I vänsterns samhälle möts Lena av monopol vart hon än vänder sig. Det är Lenas livschanser som ökat med moderat politik.