S politik hotar jobb och tillväxt

Igår presenterade så Socialdemokraterna sin ekonomiska vårmotion. Mycket har redan läckts veckorna och dagarna innan, så resultatet innehöll få överraskningar. Vårmotionen cementerar dock att Socialdemokaterna står fast vid omfattande skattehöjningar och en återgång till bidragslinjen. En hållning som skulle slå hårt mot jobb och företagande i hela Sverige.

S politik skulle innebära tunga skattebördor på jobben i ett sedan länge svagt konjunkturläge. Fördubblad restaurangmoms och höjd bolagsskatt är två tydliga exempel som skulle ha direkt negativ effekt på sysselsättning och jobben.

Än allvarligare är dock det faktum att S envist står fast vid att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Genom att höja kostnaden för företagare att anställa unga höjs deras trösklar in på arbetsmarknaden avsevärt. Tvärtemot allt förnuft i ett läge där vi ser en alltför hög arbetslöshet just bland unga.

Det är ytterst förvånande att S står fast vid denna ambition efter att till och med Miljöpartiet insett värdet av att underlätta för unga och i föregående vecka backade från sitt tidigare krav på att höja deras arbetsgivaravgift. Splittringen inom oppositionen är tydlig.

Samtidigt som S föreslår skattehöjningar, vilka förhindrar jobbtillväxt och sysselsättning, ser man till att omfördela medel till diverse bidragsstimulanser. Klassisk S politik med andra ord. Vägen framåt består dock inte i att lägga krokben för jobben. Tvärtom behöver vi fler människor som jobbar och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Miljöpartiet verkar ha kommit till viss insikt medan Socialdemokraterna har en lång väg att gå.


Källa: Höst- och vårmotioner. Det rödgröna regeringsalternativet är summan av S skattehöjningar, MP:s bensin- och miljöskatter samt V:s förslag om transaktionsskatt.

Stockholm får landets näst lägsta kommunalskatt i offensiv budget – Mitt veckobrev v.41

Stort medialt intresse för stadens offensiva budget
Veckans nyheter har dominerats av stadens budget 2013. Det har varit glädjande att denna vecka ha presenterat både viktiga satsningar inom socialomsorgen, skolan, stadsmiljön och kulturen samtidigt som en skattesänkning på 15 öre. Alliansen har styrt Stockholm sedan 2006 och under den tiden har investeringarna i välfärden ökat medan kommunalskatten har sänkts med totalt hela 75 öre. Det motsvarar 2 000 kr per år i skattelättnader för en undersköterska.

Flertalet satsningar på företagande och jobb

Utöver de investeringar jag redan nämnt så innehåller budgeten för 2013 även flertalet satsningar på företagande och jobb. Det är genom att fler arbetar som vi finansierar nya satsningar på välfärden, nu med Sveriges näst lägsta kommunalskatt. Vi skjuter till 15 miljoner kronor i feriejobbsatsningar, en satsning som främst går till att förbättra stadsmiljön. Det kan gälla platser som i dag kan kännas bortglömda som delar av en park, ett torg eller annan del av vår närmiljö. Stadsmiljön är en viktig fråga för stockholmarna och satsningar som dessa kan förbättra tryggheten och säkerheten genom bland annat bättre belysning och fräschare miljöer. Andra exempel på jobbsatsningar är 19,7 miljoner extra till vuxenutbildning, 5 miljoner till ungdomsjobb och 9 miljoner till uppsökande verksamheter för att nå ungdomar som står långt ifrån studier och/eller arbetsmarknaden.

Byggandet ska fortsätta för att möta efterfrågan

Stockholm beräknas få sin 900 000:e invånare någon gång under sommaren 2014. Därför är det viktigt att vi fortsätter planerna på att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030. I budgeten avsätter vi 50 miljoner för att öka farten i byggprocesser, 18,5 miljoner för ökad produktivitet av detaljplaner och 2 miljoner för ökad rådgivning inom bygglov. Vi kommer även utlysa en tävling för att bygga billiga och yteffektiva bostäder. Det är ett helhetsgrepp som måste tas så vi kan nå våra mål. För att få fart även på studentbostadsbyggandet kommer en central studentbostadssamordnare att utses samt att mark kommer att frigöras för tillfälliga studentbostäder.

Alliansen kommer att fortsätta driva en politik där vi tar ansvar för stadens utveckling och ekonomi som finansierar vår välfärd. När utrymme ges ska också skatten sänkas för att öka stockholmarnas hushållskassa. Stockholm får i och med denna skattesänkning Sveriges näst lägsta kommunalskatt, och hela 3 kronor och 26 öre lägre än genomsnittet i landet.  Men Stockholm är också en relativt dyr kommun att bo i, därför är de skattesänkningar vi gjort sedan 2006 av extra stor betydelse för stockholmarna.

Veckans blogg

Offensiv budget för Stockholm

Snart offentliggörs stadens budget för 2013

Kulturtanken 

Denna vecka känns det naturligt att särskilt nämna kulturbudgeten. Biblioteken, Stadsteatern och Liljevalch är några delar som står i fokus för nya satsningar. Därtill Kulturskolan som i dag erbjuder 15 000 barn och ungdomar möjligheten att utvecklas inom musik och teater. Vi hoppas det nu ska bli fler. Vi startar också El Sistema – där barn får spela med professionella symfoniker. Modellen grundades ursprungligen av José Antonio Abreu i Venezuela 1975. Hans syfte var att hjälpa fattiga barn till musikalisk utveckling. Efter drygt 30 år måste hans initiativ ses som en succé. År 2009 mottog José Antonio Abreu Polar Music Prize i Stockholm.

Halvtid för Alliansens andra mandatperiod

Regeringens budget presenteras formellt på torsdag men redan nu har vi kunnat ta del av flertalet satsningar. 55 miljarder till järnvägar, sänkt bolagsskatt och fyra miljarder till forskning och innovation är några exempel på budgetens välkomnande innehåll.

Alliansregeringen tar ansvar för att rusta Sverige för framtiden. Satsningen på forskning och innovation gör att Sverige kan stärka sin ställning som förstklassig kunskapsnation. Genom att öka Sveriges konkurrenskraft på den allt mer globala marknaden ges möjligheten att säkra och stärka tillväxten, arbetslinjen samt välfärden.

I går uppmärksammade media att det var exakt två år kvar till nästa val. Det är alltså halvtid för Alliansregeringens andra mandatperiod. Under första mandatperioden stärktes hushållens ekonomier genom jobbskatteavdragen. De gav upp till en hel månadslön extra per år för låg och medelinkomsttagare. Reformen har varit så framgångsrik att Socialdemokraterna inte längre vill gå till val på att avskaffa det de högljutt röstat emot. RUT- och ROT avdragen har förvandlat svarta jobb till vita, öppnat dörrar för de som har haft svårast att etablera sig på arbetsmarknaden samt underlätta för många hushåll i hela landet. Ja, exemplen är många.   

Under de senaste åren har fokus främst legat på att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden. Halverad arbetsgivaravgift för de under 26 år ett sådant exempel. Halveringen av restaurangmomsen är ett annat och har efter bara en kort tid visat sig vara en framgång för en sektor som erbjuder många unga en första fot in i arbetslivet. Reformerna har varit många och positiva. Under de sex år som redan gått med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vid rodret har Sverige beskrivits som en av få lysande stjärnor i en generellt dyster världsekonomi. Det finns mycket kvar att göra för att ytterligare stärka Sverige inför framtiden och Alliansregeringens budget visar att det finns ett ledarskap för detta.

Min veckodagbok v.41

Hej,

I denna veckodagbok skriver jag om

  1. Stockholms stads budget för 2012
  2. Framtidens visionärer ska komma från Sverige
  3. 820 nya lägenheter på Årstafältet
  4. Birgit Nilsson priset
  5. Veckan som var
  6. Veckan kulturtips

Stockholms stads för budget

I onsdags presenterade Stadshusalliansen Stockholm stads budget för 2012. Jag är stolt över att ha kunnat presentera en stabil budget präglad av långsiktigt ansvarstagande. Vi värnar arbetslinjen med införd rätt till heltid i stadens verksamheter samtidigt som vi förenklar vardagen för stockholmarna genom att öka stadens servicegrad och genom en större flexibilitet i välfärdstjänsterna. Det är en modern budget för ett Stockholm som fortsätter växa.

Jag är också mycket glad att vi inom Alliansen hade god stämning under hela budgetförhandlingen. Trots den ekonomiska situationen lyckades vi presentera en ansvarsfull budget med viktiga och bra satsningar på såväl det socialområdet, skolan och kultur- och miljöområdet.

Det är också en grön budget som presenterades. Vi lanserar en ”cykelmiljard” för att kraftigt förbättra och utvidga tillgängligheten för den allt ökande mängd cyklister de kommande åren. Det kommer också att tillskapas ett nytt naturreservat i Kyrkhamn, vilket jag är väldigt nöjd med. Det innebär att vi fredar gröna områden som är tysta och lugna, för alla stockholmares väl och ve. Jag tror att vi i dessa hektiska tider behöver avskärma fler platser. Det är också viktigt att Stockholms växande barnkullar vet vad skog och mark faktiskt är. Nio nya kommunala skolor kommer under den närmaste tiden att växa fram för att tillgodose den ökade efterfrågan. Fler väljer att bo kvar i Stockholm när de får barn vilket är mycket glädjande.

För att möta behovet av ett Stockholm som växer ökar vi antalet bostadsbygganden. Nya stadsdelen Hagastaden är ett sådant exempel där stora satsningar görs. Vi kommer också satsa på att effektivisera vägarbeten och underhåll så att störning minimeras för trafikanter, boende, och kollektivtrafiken.

Skatten hålls oförändrat låg. Det är viktigt att det lönar sig att arbeta, och när världsekonomin blir bättre hoppas jag kunna sänka skatten. Nu är det extra viktigt att ha utrymme i budgeten för att stå emot eventuellt höjda utgifter inom konjunkturkänsliga områden. Om världsekonomin slår hårt mot Stockholm är det också bra att ha kapital för reformer och satsningar.  Staden har 900 miljoner kronor i stadens koncern Stockholm AB som finns tillgänglig om det skulle behövas. Jag är hoppfull att det inte kommer att behövas, men i dessa tider måste vi vara försiktiga och ansvarsfulla då det mesta är så svårt att förutsätta.

Framtiden visionärer ska komma från Sverige

Barn som börjar skolan i år kommer att pensionera sig någon gång på 2060- eller 70 talet. Det är omöjligt för oss att vet hur världen kommer att se ut då. Trots att vi inte vet så är det nu vi ska förbereda våra barn för den framtiden.

Det vi vet är att kunskap är en god förutsättning för arbete och egen försörjning. Därför är skolan viktig. Däremot skapas det just nu en utbildningsinflation då flertalet länder, framförallt från Asien, storsatsar på att högutbilda sina medborgare. Detta sätter inte bara press på oss att hänga med men också att främja visionärer som kan ligga till grund för nya revolutionära industrier.

Hur exakt vi ska gör det vet jag inte. Det är ingen som vet och därför behöver många idéer testas. Däremot så vet jag att skolan inte kan vara fyrkantig och behandla alla barn efter samma normer. Därför är det bra att det finns skolor med fler olika inriktningar. Tysta och blyga barn ska uppmuntras så att de finner ett förtroende för deras styrkor som kan utvecklas. De barn som man misstänker är en bråkstake för att han eller hon inte sitter still kan i själva verket var ett geni som inte tillåts utveckla sin kreativitet. SvD uppmärksammade nyligen ett sådant fall om ett barn som med rätt stimulans nu blomstrar i skolan.

Skolan ska vara ett instrument för alla barn att uppnå sin fulla potential.  Lyckas vi med det har vi goda förutsättningar att rusta våra barn till att skapa en framtid vi kan vara stolta över.

820 nya lägenheter på Årstafältet

På Årstafältet planeras en tät, grön och varierad stadsdel för 10 000 nya boende. Nästa vecka går arbetena in i en ny fas när Exploateringsnämnden markanvisar och Stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för de första 820 bostäderna. Av dessa är 130 studentlägenheter och 15 stadsradhus. Bebyggelsen kommer att variera både i storlek och utseende och planer finns bland annat för butikslokaler, ny förskola och ett stadsdelstorg. Ett av målen är att skapa en naturlig övergång mellan Årstafältet och Valla gärde, samtidigt som bebyggelsens gestaltning tillför nya kvaliteter till platsen.

Birgit Nilsson priset

 

 

 

 

I torsdags hedrades den italienske dirigenten Riccardo Muti med Birgit Nilsson priset. Priset delas ut för andra gången. Sångaren Placido Domingo fick det första priset 2009 efter Birgit Nilssons uttryckliga önskan.

Riccardo Muti uppmärksammas för sina extraordinära prestationer inom opera och konsert, såväl som för sitt stora inflytande på den musikaliska världen både på och utanför scenen.

Veckan som var

I samband med att företaget IBM firar 100 år skapades ett unikt möte tillsammans med staden i stadshuset i måndags. 300 studenter, unga entreprenörer och unga politiker som närvarade för att staka ut sina idéer, planer, visioner och drömmar om Stockholm i framtiden. Det var ett mycket givande evenemang och det finns god anledning att skapa liknande träffar framöver.

I går deltog jag i en paneldebatt om Nationalstadsparken med bland annat stadsbyggnadsborgarrådet och miljöministern. Nästa vecka är det partistämma vilket jag väldigt mycket ser fram emot. Återkommer med reflektioner kring den framöver.

Veckans kulturtips

 

 

 

 

 

Denna veckas kulturtips har ett solidariskt inslag. I morgon den 15 oktober på Östasiatiska Museet anordnas en pappersworkshop med en grupp papperskonstnärer från den jordbävningsdrabbade staden Sendai i Japan. Workshopen är för hela familjen och de dekorationer som skapas under dagen kommer dekorera en jättejulgran mitt i staden som en hälsning från Sverige.

Läs mer om pappersworkshopen här.

Östasiatiska har också en ny permanent utställning med mångfasetterad konst från Japan.

Läs mer om den nya utställningen här.

 

Trevlig Helg!

Min veckodagbok v.40

Hej,

I denna veckodagbok skriver jag om

1. Den splittrade oppositionens budgetar
2. Hagastaden
3. Gratulationer till Tranströmer
4. Veckan som var
5. Veckan kulturtips

Den splittrade oppositionen

Den splittrade oppositionen har under veckan presenterat sina respektive skuggbudgetar. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill chockhöja skatterna på framförallt arbete. Socialdemokraterna och Juholt föreslår höjda arbetsgivaravgifter för unga, minskat RUT/ROT och sviker sitt eget vallöfte om en sänkning av restaurangmomsen. Det är bara några exempel på hur Socialdemokraterna har en politik som slår hårdast mot de svagaste på arbetsmarknaden. Fredrik Reinfeldt har helt rätt i sin kommentar om att det tyvärr är landets unga som får betala för S-budgeten. Sverigedemokraterna fortsätter att inbilla sig att välfärden kan finansieras av att minska invandringen av bland annat hårt arbetande människor. Realiteten är självfallet det motsatta. Jag är också förvånad över att Miljöpartiet väljer att höja skatterna i sitt förslag.

Tre av de fyra oppositionspartierna befinner sig i dag i en krissituation. Håkan Juholt och Tommy Waidelich handskas med en revolt och stora oenigheter inom sin egen riksdagsgrupp. Vänsterpartiet är utan ledare och Sverigedemokraterna påverkas av ytterligare en förtroendekris efter att en av deras 20 riksdagsledamöter hoppar av och blir politisk vilde. Miljöpartiet är i dagsläget det enda oppositionspartiet som har en stabil grund att stå på, även om jag måste säga att det inte är förtroendeingivande att försöka döpa om skatter för att få dem att låta trevligare. Jag har skrivit om miljöpartiets kilometerskatt här.

De stora utmaningarna vi står inför kräver en ansvarsfull budget och stabila statsfinanser. Göran Perssons tid, med balanserade budgetar och ansvar, är förbi. Jag tror att valrörelsen 2014 kommer bli otydlig för väljarna då det uppenbarligen inte finns ett samlat regeringsalternativ på den vänstra halvan. Eller just därför blir den ovanligt tydlig.

Hagastaden

 

 

 

 

Nästa vecka har jag äran att vara med och ta det första spadtaget i byggandet av den första fastigheten i nya Hagastaden. Byggnaden kommer bli en klimatklok kontorsfastighet i den nya miljösmarta stadsdelen. Den kommer även innehålla 10 000 kvm handel och service i tre plan.

Hagastaden blir till yta 96 hektar, varav 30 hektar inom Stockholms kommungräns och resterande i Solna kommun. Genom att länka samman Solna, Nya Karolinska och Stockholm stad kommer Hagastaden bli ett nav för såväl forskare, akademiker och de människor som vill bo och arbete i en grön, innovative och modern stadsdel.

Totalt kommer Hagastaden bestå av 5000 (3000 i Stockholm) nya bostäder och 36 000 (13 000 i Stockholm) nya arbetsplatser. Det är med spänning jag kommer följa hur Hagastaden växer fram.

Gratulationer till Tranströmer

Det var med stor glädje som jag i går mottog beskedet att Tomas Tranströmer, som jag läst sedan jag var gymnasist, tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Vi kommer självklart att fira och uppmärksamma att Stockholm har fått en Nobelpristagare som är född och bor här.

Jag har redan skickat blommor och gratulationskort, och jag ska ta en ordentlig funderare tillsammans med skol- och kulturborgarrådet om hur vi bäst uppmärksammar detta. Förslag har lyfts om statyer eller vattendrag (”tranströmmen”), men kanske det istället borde vara ett initiativ i våra skolor istället som är en passande hyllning till vår uppmärksammade poet. Hur vi kommer att göra det får jag återkomma om framöver.

Veckan som var

I onsdags överlämnades boken Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg till mig vid bokens lansering som ägde rum i stadshuset. Boken, liksom stadshuset, är ett riktigt mästerverk. Tidigare i veckan har jag skrivit om både Open Stockholm och Steve Jobs bortgång. Jag ser fram emot att tillbringa många timmar framför denna 4,8 kilo tunga bok som fördjupar sig i historien bakom Sverige vackraste byggnad. I övrigt fortsätter budgetförhandlingarna om den budget som vi hoppas kunna presentera under nästa vecka. Ser fram emot att återkomma angående budgeten inom kort.

Veckans kulturtips

 

 

 

 

Årets nobelpristagare, förutom de tre kvinnliga fredspristagarna, är en skara män. Passa därför på att se Nobelmuseets nya egenproducerade utställning Marie Skłodowska / Madame Curie. Marie Curie var inte bara den först kvinna som tilldelades ett Nobelpris utan även den första personen som tilldelats den en andra gång. Som ensam kvinna i en manlig värld är hennes livshistoria nästan lika banbrytande som hennes upptäckter. Utställningen är inte bara en biografisk utställning av denna ikon i vetenskapshistorien, utan innehåller scenografisk formgivning för att visa Marie Curies passion för sitt vetenskapliga arbete på ett oväntat, lekfullt och tankeväckande sätt.

Läs mer om utställningen här.

Trevlig Helg!

 

Veckodagbok, summering 2008

Hej

Från och med nästa vecka kommer jag att skriva ner mina betraktelser från veckan som gått. Dessa brev kommer att finnas på min hemsida www.moderaterna.net/sten men du kommer också att kunna prenumerera på inläggen direkt till din mejl.

I min veckodagbok kommer jag att skriva om det som hänt i veckan, se framåt och kommentera aktuella händelser. Det här inlägget är dock en liten, kort summering av 2008. Det hann hända otroligt mycket spännande under 2008, sen jag tillträdde som finansborgarråd, och nedan följer några nedslag från våren,  sommaren, hösten och vintern.

Stimulans för Stockholm
Det vore svårt för att inte säga omöjligt att skriva ett inlägg om den första tiden som finansborgarråd utan att inleda med den lågkonjunktur som svept in och lagt sig över svensk ekonomi. Den här nedgången i ekonomin är djup och det gör vardagen svår för många människor och företag.
I Stockholm har vi länge kunnat stå emot nedgången i ekonomin tack vare att företag har valt att investera och expandera i vår region. Det har de kunnat genom att våra politiska prioriteringar legat fast och det fortsätter de att göra även i lågkonjunktur.
För att bromsa lågkonjunkturen har Stockholm som Sveriges tillväxtmotor ett ansvar också i sämre tider. Stadens finanser är mycket goda och i december presenterade jag, tillsammans med Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) ett samlat paket med stadens investeringar och åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Sammanlagt tidigareläggs investeringar i nyproduktion av bostäder, byggandet av vägar och spår samt upprustningar av bostäder om 20 miljarder kronor för perioden 2009-2013.

Forskning och entreprenörer
Men fler insatser krävs för att Stockholm ska kunna konkurrera med andra världsstäder och i somras föreslog jag en reformerad expertskatt så att våra företag ska kunna rekrytera de toppkrafter som behövs för att märka ut sig globalt. Och jag föreslog satsningar på forskning genom både ökade anslag och tydligare prioriteringar. Anslagen till forskning måste ligga på en nivå motsvarande minst en procent av BNP och våra stora universitet.

Tidigare i höstas kom en rapport från NUTEK som visade att andelen unga som kan tänka sig att bli egenföretagare är högst i Stockholm – åtta av tio ungdomar. Det handlar om en hel generation av unga potentiella företagare. Jag föreslog då att regeringen måste påskynda arbetet att förenkla processen att starta eget och ta bort de regler som snarare motverkar än bejakar företagande, exempelvis regeln att man måste kunna uppge flera kunder för att få F-skattsedel. Det finns säkert ungdomar som vill driva företag vid sidan av studier och som vill börja med en uppdragsgivare, för att sedan växa och utöka kundstocken efter hand. Det är dumt att hindra en entreprenör redan i steg ett. Man ska också kunna leva på sitt företag utan alltför lång startsträcka. Regeringen borde därför införa en skattereduktion på de första intjänade kronorna i företaget.

Spårbunden, modern kollektivtrafik
Sen jag tillträdde i april har vi också hunnit driva på utvecklingen för att få fram nya linjer för spårbunden kollektivtrafik i staden. Nu i dagarna presenterade jag och landstingsrådet Christer Wennerholm planerna på en ny spårvägslinje i södra Stockholm. I våras tecknade Stockholms stad och Stockholms läns landsting en avsiktsförklaring som innebar startskottet för utbyggnaden av den nya linjen – kallad Tvärbana City.

Spårbunden kollektivtrafik är miljövänlig och minskar trängseln på gatorna. Vi har inte haft spårväg i Stockholms city på över fyrtio år, men nu är det dags igen.

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

Sten Nordin, Sickla Kaj augusti 2008

(Bild tagen vid en intervju i Hammarby Sjöstad, en av Stockholms nyare stadsdelar och kanske den internationellt mest kända för sin miljöprofil. Här går också Tvärbanan, en spårvagnslinje som betytt mycket för den nya stadsdelen.)

En växande storstad
Stockholm växer och inom 20 år kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. Det är glädjande att så många vill flytta till Stockholm men det ställer också stora krav på oss politiker att förbereda staden för detta. Vi måste se till att Stockholm är en attraktiv stad att bo i under hela livstiden, vi måste ha bra förskolor, erbjuda skolor med en hög kvalitet och vi måste ha en värdig omsorg om våra äldre. Till det kommer att måste vi bygga bostäder och se till att det finns vägar och spår för alla stockholmare för att kunna ta sig till och från arbetet, till förskolan, sjukhuset, affären samt till och från barnens fritidssysselsättningar. Och vi måste se till att staden blir ännu mer attraktiv för företag att etablera sig i.

Det är glädjande att det föds så många barn i Stockholm. I samband med Go 08 – festen för alla stockholmare den 8 augusti 2008, så utlovades en alldeles särskild present till alla barn som föddes i Stockholm just den dagen. Och för några veckor sen var det så dags för utdelningsceremonin. Det var en fantastisk tillställning med alla små bebisar och familjer i Blå Hallen. Och stockholmare med 080808 i sitt personnummer – tydligare ambassadörer för den växande staden finns knappast. Det föds så många barn i Stockholm att vi under hösten har öppnat en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag.

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

Sten Nordin, 080808-ceremoni i Stadshuset

(Vid ceremonin för 08-bebisarna togs en bild på alla barnen och jag fick vara med.)

Stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm
Jag tror att de som väljer Stockholm som sin hemstad känner av den växande staden och tycker att det är positivt. Under hösten 2008 kom en opinionsundersökning från Demoskop, beställd av Bil Sweden. Den visade att 80 procent av stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm och den nya vägen behövs verkligen. Dels som integrationsprojekt för att knyta ihop södra och norra Stockholm och dels för att avlasta den hårt pressade Essingeleden. Jag utgår från att regeringen prioriterar Förbifarten och andra Stockholmsprojekt när pengarna för nya vägar och spår ska fördelas ut.

Budget för 2009
Tidigare i höstas presenterade jag min första budget som finansborgarråd., tillsammans med allianskollegorna Lotta Edholm (fp) samt Ewa Samuesson (kd).
Jag är stolt över att ha fått presentera en så stark budget för Stockholms stad, med en fortsatt tydlighet i våra politiska målsättningar. Ökad valfrihet för stockholmarna, fortsatt sänkta skatter och en rejäl satsning på kvalitet i välfärden, bland annat med en stor och viktig investering i äldreomsorgen där vi bland annat satsar en miljard på att rusta våra äldreboenden.
Den debatt om budgeten som pågick under två dagar klargjorde tydligt de olika politiska alternativen för stockholmarna. På ena sidan, en stark och enig stadshusallians med centern som stödjer vår skattesänkning. På andra sidan kämpar en splittrad opposition, utan framtidsvisioner och med en enda sak gemensamt – de vill alla springa till stockholmarna och be om mer pengar och de vill höja skatten med 3000 kronor per år för en vanlig stockholmsfamilj.

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

Sten Nordin och Carin Jämtin, fotografering innan budgetdebatt hösten 2008

(Fotografering tillsammans med Carin Jämtin (s) inför en tidningsintervju i samband med budgetfullmäktige.)

Trygghetsbelysning
I december 2006 inledde Stockholms stad tillsammans med Fortum ett projekt för att göra Stockholm ljusare och tryggare. Samarbetet pågår i sju år och hittills har vi fått ny belysning på Lappkärrsberget i Finlandsparken och vid Londonviadukten. Under hösten invigde vi också ny trygghetsskapande belysning i Humlegården. Fördelarna med den nya belysningen är flera, stockholmarna får en ljusare och tryggare park och den nya armaturen är mer miljövänlig. Nu går vi vidare med Mariatorget som blir nästa park att lysas upp så det kan bli en tryggare och mer trivsam plats att vistas på.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

Sten Nordin och Christian Lundberg, invigning trygghetsbelysning Humlegården.

(Invigning av ny trygghetsbelysning i Humlegården och på bilden syns också Christian Lundberg, VD för Fortum Sverige. Foto: Stefan Sjödin)

”Halvtid”
Den 23 september, två år in i mandatperioden presenterade vi i stadshusalliansen en halvtidsrapport. Den visade att en stor del av våra vallöften redan är genomförda. Vi har gjort stora satsningar på välfärdsområdena och infört en omfattande valfrihet, samtidigt som stockholmarna har fått sänkt skatt och mer makt över sin egen vardag.

Vi har kommit långt på vägen mot en äldreomsorg där den äldre har inflytande över sin vardag, känner sig trygg och bemöts med respekt. Den första juli införde vi valfrihet för de äldre att själva välja äldreboende. För mig är det självklart att valfriheten ska gälla hela livet från val av förskola till val av äldreboende.

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

Sten Nordin, Lotta Edholm och Ewa Samuelsson, presentation halvtidsrapport

(Tillsammans med allianskollegorna i Stadshuset, Lotta Edholm fp och Ewa Samuelsson kd på vår presskonferens om halvtidsrapporten. Platsen för pressträffen var en byggarbetsplats för nya hyresrätter.)

Slutligen
Det hann hända så mycket under min första tid som finansborgarråd. Det har varit en spännande, intensiv och omtumlande tid, men också fantastisk och rolig. Jag möter så många intressanta människor, omgärdas av duktiga medarbetare både i stadshuset och i stadens alla förvaltningar, på skolor, förskolor, vårdinrättningar och äldreboenden.
Det här var en summering av 2008. Från och med nästa vecka har jag ambitionen skriva varje vecka.

Sten