Stockholm bygger både hyres- och bostadsrätter

Bostadsbyggande är ett hett tema. Inte minst i Stockholm, där invånarantalet skjuter i höjden och allt fler söker sig ett hem i vår stad. Förra veckan kunde jag glädjande rapportera om att vi överträffat årsmålet vad gäller bostäder i Stockholm. Nettosiffran för 2012 blev ett tillskott om 5210 bostäder.
Idag kan vi i SvD läsa om hur bostadsbyggandet av hyres- respektive bostadsrätter såg ut i länet för 2011. Ur siffrorna kan man läsa att det byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm, en ordning som sällan rapporteras om i vanliga fall. Detta visar på ett viktigt faktum: i Stockholm byggs det på ett vis som speglar stockholmarnas efterfrågan. Ensidighet hör inte hemma här. Människor ska kunna finna den typ av boende som passar dem bäst utifrån deras individuella livssituation.
Kontentan av det hela är att Stockholm bygger och att vi bygger för ett blandat utbud, precis så som stockholmarna efterfrågar.