Positivt med ökat utbud på bostadsmarknaden

Utbudet av andrahandslägenheter har ökat med nära 30 procent i Stockholms stad, rapporterar SvD. Bakgrunden är de förändrade regler för uthyrning av bostadsrätter som Alliansen drivit igenom och som trädde i kraft den 1 februari i år.

Ökningen är markant och torde glädja många som söker bostad. En andrahandslägenhet är inte en permanent lösning, men kan vara väl så viktig i ett skede då man behöver komma in på bostadsmarknaden.

Målet med Alliansens förändrade regler för andrahandsuthyrning var att frigöra fler bostäder på marknaden. Bostäder som i många fall stod tomma och som bostadsrättsinnehavare drog sig för att hyra ut pga krångliga regler och bristande möjlighet till ekonomisk kompensation. Det är ännu för tidigt att yttra sig om några långtgående effekter av reformen men siffrorna visar på en positiv utveckling av bostadsmöjligheter.

Tillsammans med högt ställda mål för bostadsbyggandet ifrån Stockholms stads sida bidrar det till att skapa hem inte minst till de tusentals nya stockholmare vi årligen har glädjen att hälsa välkomna i vår stad.