15 600 fler sysselsatta stockholmare 2012 enligt ny rapport

I dag släpptes Stockholmskonjunkturen – en statistikrapport som redovisar näringslivets utveckling i Stockholm stad och län. Rapporten visar att sysselsättningen och bostadsbyggandet fortsätter att öka i staden. Under fjärde kvartalet 2012 fördubblades nästan antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus jämfört med samma period året innan. 

De branscher som främst leder stadens sysselsättningsökning är information och kommunikation, hotell och restaurang samt transport. Totalt ökade antalet sysselsatta invånare i staden med 15 600 personer för helåret 2012.

Rapporten visar också Stockholm popularitet som besöksdestination håller i sig med hela 1,7 miljoner kommersiella övernattningar 2012. Det är en ökning på 0,7 procent i jämförelse med rekordåret 2011. Besöksnäringen betydelse har under en längre tid ökat i Stockholm. Satsningar på bland annat sänkt restaurangmoms och halverad arbetsgivaravgift för unga har spelat en betydande roll för det senaste årets fortsatta tillväxt.

Det finns dock saker i rapporten som visar att det finns utrymme till förbättringar. Trots att det startades över 3 000 nya företag i Stockholm stad under fjärde kvartalet 2012 var det en nedgång i jämförelse med samma kvartal 2011. Denna nedåtgående trend måste vi arbete för att bryta. Nyföretagande är viktigt för stadens framtida tillväxt.

Ta del av rapporten Stockholmskonjunkturen här

Stockholm bygger både hyres- och bostadsrätter

Bostadsbyggande är ett hett tema. Inte minst i Stockholm, där invånarantalet skjuter i höjden och allt fler söker sig ett hem i vår stad. Förra veckan kunde jag glädjande rapportera om att vi överträffat årsmålet vad gäller bostäder i Stockholm. Nettosiffran för 2012 blev ett tillskott om 5210 bostäder.
Idag kan vi i SvD läsa om hur bostadsbyggandet av hyres- respektive bostadsrätter såg ut i länet för 2011. Ur siffrorna kan man läsa att det byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter i Stockholm, en ordning som sällan rapporteras om i vanliga fall. Detta visar på ett viktigt faktum: i Stockholm byggs det på ett vis som speglar stockholmarnas efterfrågan. Ensidighet hör inte hemma här. Människor ska kunna finna den typ av boende som passar dem bäst utifrån deras individuella livssituation.
Kontentan av det hela är att Stockholm bygger och att vi bygger för ett blandat utbud, precis så som stockholmarna efterfrågar.

 

Politikutveckling (M) både lokalt och på riksplan – Mitt veckobrev v.11

Moderat politikutveckling bedrivs på många håll

I helgen håller Moderaterna sitt årliga Sverigemöte. Tusentals moderater träffas för att diskutera, lära av varandra och presentera exempel på konkret moderat politik. Stockholm, som Sveriges huvudstad, har en hel del att dela med sig av. Representanter från Moderaterna i Stockholms stad kommer att tala om alltifrån äldreomsorg till idrott och även om hur vi hanterar våld i nära relationer, inte minst där heder är inblandat. Utbytet av tankar och erfarenheter är viktigt för att föra den moderata politiken framåt.

Vi har inom (M) och Alliansen i Stockholms stad en tydlig vision för vart vi vill föra Stockholm. Valfrihet, jobb och företagande, en trygg välfärd och individuella möjligheter för stockholmarna präglar vår strävan. Det är invånarnas behov av utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transportsätt som vägleder det växande Stockholm.  

Samtidigt som vi har mycket att vara stolta över under vår tid vid makten tar inte vår strävan slut här. Vi vill än mer med och för Stockholm. Precis som Moderaterna på riksplan har vi därför inom (M) i Stockholms stad pågående arbetsgrupper som tittar på fortsatt politikutveckling inom många olika områden – skola och trygghet för att nämna några.

Öppning för ökat bostadsbyggande

Moderaternas arbetsgrupper på riksplanet är fem till antalet och i dagarna har man presenterat delar av det man arbetar med. Spännande tankar kring rättspolitik, hälsa och ekonomi har på så vis lyfts fram. Anders Borgs (M)och Henrik von Sydows (M) inlägg i bostadsdebatten utifrån arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning” var minst sagt välkommet och intressant ur ett Stockholmsperspektiv.

Deras förslag syftar till att förenkla och öppna upp för ett snabbare bostadsbyggande, något som Stockholm är i behov av. Till år 2024 – kanske tidigare – beräknas vi nå en miljon invånare, vilket ställer höga krav på tillgång till bostäder. Problemet är inte brist på politiska visioner eller handlingskraft utan framförallt olika regelverk och juridiska processer som hindrar Stockholms tillväxt.

Stockholms stad har länge efterfrågat ändrade regelverk för att påskynda plan- och byggprocesser. Det har varit en ständigt återkommande punkt på agendan i min kontakt med regeringen. Jag har varit påstridig i frågan, då tiden från beslut till byggstart är allt för lång och hindrar Stockholms tillväxttakt.

Existerande begränsningar till trots har vi i Stockholm kommit långt. Alliansens löfte till väljarna förra mandatperioden var 15 000 bostäder – resultatet blev 17 000. Färska siffror för 2012 visar att årsmålet slogs med 606 nya bostäder. Dessutom tillkom 854 lägenheter genom ombyggnation. Nettosiffran för 2012 är således ett tillskott på 5 210 bostäder.

Stockholm är redo att bygga ännu mer och snabbare, vilket jag i veckan också kommenterade på min blogg. Vi ser därför med spänning fram emot resultatet av Borgs och von Sydows förslag!

Stefan Löfvens föråldrade syn på jobbpolitiken inte trovärdig

Årets Stockholmsbyggnad ska utses

Skattechock (S) framtidsmelodi?

Stockholm redo att leverera höjt tempo på bostadsbyggandet om regelverken ändras

Prinsessan Lilian

Kulturtanken

Såg att Gustave Flauberts stora roman Madame Bovary har kommit ut i ny översättning av Anders Bodegård, vilken ofta nämns som Sveriges främsta översättare, (Albert Bonniers Förlag). Det är inte så ofta man träffar på nya utgåvor av klassiska, och än mindre i nya översättningar. Men skall intresset för det klassiska litteraturarvet fortplanta sig till nya generationer krävs just det. All heder åt förlaget och översättaren.
Trevlig helg!

Välkomnar Attefalls översyn av plan- och byggregler


 

 

 

 

 

 

I dag var det glädjande att läsa på DN debatt att bostadsminister Stefan Attefall (KD) har givit Boverket i uppdrag att se över alla regelverk som finns för byggandet av nya bostäder. Jag har under en längre tid efterlyst en översyn av alla de plan- och byggregler som försvårar, försenar och hindrar bostadsbyggandet i Sverige. I sin debattartikel lyfter Attefall också behovet av att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter samt förenkla byggandet av studentbostäder. Detta är ett minst sagt välkomnat besked och jag ser emot att följa Attefall, som visat gott ledarskap i bostadsfrågan, i sitt arbete med att se över regelverken.

Hela Stockholm måste bygga

Enligt bostadsministern Stefan Attefall och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman får endast sex kommuner i Stockholms län godkänt för sitt bostadsbyggande. Enligt Ygeman åker många kommuner ”snålskjuts på andra, främst Stockholm stad”. Detta kan vi läsa om i dagens DN.

Det är viktigt att vi bygger bostäder i hela stockholmsregionen för att möta den ökade efterfrågan. Nya siffror visar att Stockholm växer i rekordfart och gått om städer som London i expansionstakt. Därför är det viktigare än någonsin att hela regionen tar sitt ansvar. Här handlar det om att höja våra ambitioner, men också få till stånd viktiga ändringar i lagen. Exempelvis kan bostadsbyggande fastna i oändliga överklaganden från det fåtal som inte vill ha några grannar, eller så kan närhet till viktiga arbetsplatser eller infrastruktur enligt lagen vara störande för bostäder. Exempelvis kan man inte bygga bostäder nära hamnar eller industrier. Dessa är frågor som måste lösas.

Att Stockholm, som är landets tillväxtmotor, expanderar är positivt för både regionen och Sverige. Om inte fler kommuner bygger kan tillväxttakten avta och det förlorar vi alla på.

Jag har tidigare skrivit om att Stockholmsregionen gått om London i expansionstakt i en av mina veckodagböcker. Du kan läsa om det här.